INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERCJA to:

interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TERCJA

TERCJA to:

część czasu gry w hokeja na lodzie, trwająca 20 minut (na 6 lit.)TERCJA to:

jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy, czyli 1/3600 minuty, czyli 1/216000 stopnia; oznaczana przez 1? (na 6 lit.)TERCJA to:

jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin (na 6 lit.)TERCJA to:

w hokeju na lodzie: część pola gry (około 1/3 długości lodowiska) (na 6 lit.)TERCJA to:

w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów (na 6 lit.)TERCJA to:

w hokeju na lodzie: każda z trzech dwudziestominutowych (czystej gry) części meczu (na 6 lit.)TERCJA to:

w szermierce: trzecia pozycja obronna chroniąca cały bok (na 6 lit.)TERCJA to:

różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi znajduje się w stosunku do pierwszego na trzecim stopniu skali diatonicznej (na 6 lit.)TERCJA to:

faza gry w hokeja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.878

PRZENOŚNIK TAŚMOWY, DYFERENCJACJA, BEANIA, METAL, KOŁO HISTORII, KAWALKATA, SIEROTA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BULLA, WŁODZIMIERZ, POŁYSK, OTWARTOŚĆ, STEWA, SMAK, HIPERDŹWIĘK, ZDZIADZIENIE, KORZENIONÓŻKI, SĄD POLOWY, JĄDRO, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ALFRED, TEORIA NAZW, BERLACZ, HIERARCHIA, TREPY, BEZPIECZNIK, TWIERDZENIE MAYA, ODŁAMKOWY, TUBA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WIERZĄCY, ŻÓŁW MALOWANY, PRAWO MAJĄTKOWE, IMPEDIMENTA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, METAL, ŚWIETLISTOŚĆ, PROCH, FIRMÓWKA, ZRZUT, DWUDZIESTY PIERWSZY, GOSPODARKA, WYDERKA, ZIELENICE, CYKLOTYMIK, NOTA PROTESTACYJNA, DZIELNIK, ŁAPKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, MACZANKA, ANTAŁ, KOSZULKA, PRAWO OHMA, EKSTRADYCJA, ROSTBEF, WODA, ZŁOTÓWKA, STEK, PLEBEJUSZ, POTRÓJNOŚĆ, PIEC, ZBIOREK, KURACJA, IMIGRACJA, MOC CZYNNA, PLURALISTA, PLUTON, BACYTRACYNA, TRANSPORTER, AMNEZJA, ANTIDOTUM, ZBIORÓWKA, ORION, FRYGIA, SIEKANKA, OŚLA GŁOWA, RACHUNEK ZDAŃ, WAŻNIK, WYSEPKA, OBLICÓWKA, FUTERKO, KAMIEŃ OZDOBNY, LITERA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KWINTET, ŚWIECA, WYPOWIEDZENIE, ŻYDEK, SZYBKOŚĆ, PARTER OGRODOWY, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, TESSERA, NOSOROŻEC, POGOŃ ZA RENTĄ, EMOTKA, POLE GOLFOWE, ROZGAŁĘZIACZ, SZKARADA, GWARA, OGNIE, POJAZD KOLEJOWY, NISKOROSŁOŚĆ, USZKO, TROJACZEK, DREWNO, RURA, GABINET, DWUDZIESTY TRZECI, KASA, EDYKUŁ, WASĄG, WEREŻKA, KORPUS NAWOWY, REKLAMANT, EREKCJA, GOLEN, ZDRADLIWOŚĆ, WIELOKĄT, SIAD RÓWNOWAŻNY, ENTOMOFAGI, MANIOK, KAPAR, WATERPROOF, SEKUNDA, GALETA, KULE, ZUPEŁNOŚĆ, WYMIANA, INFORMACJA, DOPŁATA EKSPORTOWA, TEOKRACJA, ZŁOCIEŃ, HAFCIARSTWO, STAN NADZWYCZAJNY, KSIĘŻULKO, BAADE, ZATOKA, GOŚĆ, ZAKURZENIE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, BUDKA, PAPRYKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BARWNIK SPOŻYWCZY, ÓSEMKA, MNIEJSZE ZŁO, SPRZĘG, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, GRZBIET KSIĄŻKI, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, BARYKADA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, ŁAMANIE, PRZEMYT MRÓWKOWY, ADIANTUM WŁOSY WENERY, CHOŁODEĆ, PODATEK TONAŻOWY, IMAGE, STAN POSIADANIA, OCIOS, ŁOTOK, PIERNIK LUBELSKI, STACJA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, REZULTAT, PRESTIŻ, LAND, UMOWA ADHEZYJNA, UCHYB, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ŻARTOWNIŚ, GE'EZ, DNI OTWARTE, ANGIOPLASTYKA, LIST KREDYTOWY, RACJA, CZŁONEK RODZINY, RESPONDENT, MIMOZA, CIAŁO NIEBIESKIE, KOMISJA ROZJEMCZA, STOŻEK DZIOBOWY, WYRĘBA, UMBRA, WARTA, WIERCENIE, RODZICIELSKOŚĆ, KOLEŚ, DAKTYL, DACH POGRĄŻONY, PÓŁBIEG, HARTE, ETIOPSKI KLASYCZNY, EMBARGO, NOK, WELUR, OGNIWO, DRAMAT GANGSTERSKI, ODEZWA, BEKA, SSAKOPODOBNE, ŻYWOPŁOT, PISK, OKO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, MAZUR, GRA NA ZWŁOKĘ, WYWIAD, KIEŁBAŚNICA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, SPEKTROSKOPIA, PLAMICA, PIERWSZY PLAN, SPŁUKIWACZ, HELISA, GRAFIKA, ŚLIWA, FORMANT, GARKUCHNIA, METADANE, KOMPLEKS, SZCZUR, MANEŻ, GAZ, PRZECZYSTOŚĆ, PEJORATYW, LIST PASTERSKI, PART, SUCHOWIEJ, INSTALACJA, DZIESIĄTY, PIEPRZÓWKA, ZWARCIE, KRZYWA, AKADEMIA, PARAFRAZA, REDUKTOR, WAGON, NARAMIENNIK, POCHODNA FRÉCHETA, PIECZONKA, OWODNIOWCE, PÓŁWEŁNA, KONSTABL, SOLFUGI, ZAZDROŚĆ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, OŚCIEŻNICA, SKARYFIKACJA, NORMALIZACJA, JOSE, REPETYTYWNOŚĆ, MAŹNICA, SZCZEP, KOLANO, PAJACYK, TENIS ZIEMNY, MIGRACJA, JASZCZUR, KĄT, DUSZA, EKLER, ADAPTOR, HEGEMON, SŁUGA BOŻY, ISTOTA, KWAS, DZIEWUSZKA, DYSK KOMPAKTOWY, FILEMONKA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KOŁACZYK, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KAPSUŁA ZRZUTOWA, AKROBACJA POWIETRZNA, PRZEPAŚĆ, LIZ, WARSTWA, LODOŁAM, DYPTYK KONSULARNY, ROZGRZEWACZ, HYDROFOR, WŚCIBSKOŚĆ, BENTO, PAPRYKARZ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, KALIKO, KOGA, BOM, PAPILOTKA, NEFROSTOMIA, POTENCJAŁ DZETA, AWANTURA, OKTAWA, AKTORKA, MODUŁ SERWISOWY, ?CZUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERCJA interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERCJA
interwał prosty między dźwiękami obejmujący zakres trzech stopni skali muzycznej; w stroju równomiernie temperowanym wynosi 3 lub 4 półtony (na 6 lit.).

Oprócz INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - INTERWAŁ PROSTY MIĘDZY DŹWIĘKAMI OBEJMUJĄCY ZAKRES TRZECH STOPNI SKALI MUZYCZNEJ; W STROJU RÓWNOMIERNIE TEMPEROWANYM WYNOSI 3 LUB 4 PÓŁTONY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x