PRERIA LUB PUSZTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEP to:

preria lub puszta (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEP

STEP to:

równina pozbawiona drzew, rzek i jezior (na 4 lit.)STEP to:

otwarta, rozległa przestrzeń, rozłóg (na 4 lit.)STEP to:

roślinność typowa dla stepów, formacja trawiasta z domieszką dwuliściennych bylin (na 4 lit.)STEP to:

taniec polegający na uderzaniu podkutymi butami o twarde podłoże (na 4 lit.)STEP to:

krok taneczny, polegający na wybijaniu rytmu stopami obutymi w buty z blaszkami; jest osią tańca o tej samej nazwie, a jego elementy można spotkać w różnych innych stylach choreograficznych bądź tańcach (na 4 lit.)STEP to:

obszar trawiasty (na 4 lit.)STEP to:

równina z burzanami (na 4 lit.)STEP to:

prerie lub pampa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRERIA LUB PUSZTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.184

KABINA, CYWILKI, DETAL ARCHITEKTONICZNY, KUPNO, ZAKĄSKA, NALEPKA, SŁAWA, ILLOKUCJA, GATUNEK PARASOLOWY, KOLCZATKA, STRAJK OKUPACYJNY, PUSTELNIA, RESTRYKCJA, ANTYSOWIETYZM, CZOŁDAR, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TRYL, DYSKALKULIA, BUTLA GAZOWA, NAZWA RODOWA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, DŻEMIK, EWOLUCJA, BATAGUROWATE, GNOMON, WIERZBINA, GRZYWNA, FRONT STACJONARNY, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PIECZARKOWA, WOLNOBIEG, KONSOLA STEROWNICZA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PRZEPRAWA, PRZEZIERNIK, RYBA PO GRECKU, OWOCNIA, DIAFANOSKOPIA, POLEWACZKA, CZYTELNIA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ELEMENT, DOBYTEK, ORBITA BIEGUNOWA, SPRZĘCIOR, TAKSYDERMIA, NOSKOWSKI, KOZIA NÓŻKA, PUSTAK, ANNA, BACIK, PRZYKASÓWKA, GNAT, TUMBA, ANGIELSKOŚĆ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ZBIÓRKA, ZBOCZENICA, GRUPA ARYLOWA, ASYSTA, SEKCJA RYTMICZNA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ORGANIZM, TAROK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, FEJHOA, NAZWA ZWYCZAJOWA, WYKŁAD, PŁOMYK, KARTAN, POSZKODOWANY, LUZAK, WYROŚL, OKIENKO TRANSFEROWE, TEREN ZIELONY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PLACUSZEK, KONFIGUROWANIE, KONSULTANTKA, SOLANKA, PRZYBYTEK, LEUKOTOMIA, DWUSTUZŁOTÓWKA, ZBIÓRKA, BOMBA LOTNICZA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, CZARODZIEJSTWO, KALWARIA, PRZYGOTOWANIE, BLASZKA, DAWCA NARZĄDÓW, PLAMKA FORDYCE'A, SPLOT, KRAKWA, POWTÓRZENIE, WPŁATA, SZYSZKA, ZACIESZ, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, GAZYFIKACJA, OSCYLATOR, PŁATECZEK, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KABINA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, NAWÓJ, SAKWA, KSIĄŻKA ADRESOWA, POGROM, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SZEZLONG, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, JINFENGOPTERYKS, EBOLA, OBRAZEK, UKRYCIE, KIERAT, BRYKLA, PIKA, PRZEWODNICZĄCY, ZMARSZCZKA, FAJECZKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SAGAN, BRAMKA, MIRAŻ, LUBASZKA, ZBOCZENIEC, FRANCUSKI, BOCZEK, KOBYŁA, OGNISKO, WPRAWKA, ŁASKAWCA, BLOKADA, CYTOSTATYK, TULEJA, FILIŻANKA, WODNIAK, SUROWOŚĆ, NOS, DESKA, KNEDLIK, KAPUŚCIANY ŁEB, BODZIEC, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, BROKER, EMAKI, DZWONNICA, STARTUP, FARMA, PODZBIÓR, EDYCJA, KOMPETENCJA MIĘKKA, KUPLET, KAMIKAZE, OTTO, KREACJA, CZARTER, TEST, DACH ŁAMANY, EUTEKTYK, REPETYCYJNOŚĆ, DEMONSTRACJA, TABLOIDYZACJA, SOŁTYSOSTWO, IZOMER GEOMETRYCZNY, LAPILLI, WYCHODŹSTWO, POST, OKRĘT TRANSPORTOWY, EFEKT BOGACTWA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, STATEK POWIETRZNY, CIEPLARKA, ALTERNATA, KASOWNIK, HYDROFIT, RODZAJ, SPECJAŁ, AKCJA, ŁUSZCZAK INDYGO, PORFIROBLAST, ZWIJARKA, TREPY, IWAN, JEZIORO ZAPADLISKOWE, OBLICÓWKA, PASSEPIED, ZATOPIONA DEPRESJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KOŁNIERZ, PIGWA, ŻORŻETA, FRAKCJA, HALO, PANTALONY, PRZEMYSŁÓWKA, MARUDER, HULK, IRYGATOR, PODKOWA, MŁAKA, CHOROBA PROMIENNA, CHARTER, PÓŁKA SKALNA, KOMPILACJA, EUCHARYSTIA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, SANKI, PROSTOSKRZYDŁE, WNIEBOWZIĘCIE, KRYTYCZNOŚĆ, KOŃ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, WODOROSIARCZEK, REGISTER, JEZIORO KOSMICZNE, ZAKŁÓCENIE, STRZAŁKA, MARSREJA, MUFKA, MIKSER, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ANALIZA WARIANCYJNA, KALIBER, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, NIEMIEC, KARTA TYTUŁOWA, BARCHAN, WIDMO ATOMOWE, OBRAZ, PRZENIKLIWOŚĆ, GARNITUR, WADA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, SKARYFIKACJA, GRÓD, BYDLĘ, MORFEM LEKSYKALNY, PIERŚCIEŃ, PROPORZEC, WÓZEK, DOŁEK, PRZERWANIE CIĄŻY, PLAKAT, ZAPRZĄG, PANNUS, OBRUS, JAPOŃSKI, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, WYLĘGARNIA, NET, KOREK, IZOLATORIUM, STREFA BUFOROWA, PARAGRAF, JEŻOWCE, SŁUŻBA DYŻURNA, SPEKTAKL, KOD IDENTYFIKACYJNY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, BYTOWNIT, KOMUNIA, DUCHOWY OJCIEC, JAZDA, GRUPA WSPARCIA, TEST PŁATKOWY, ORGAN, KUPIEC, RAKIETA, DYFERENCJA, PIĘTNASTKA, BABKA, CHARYZMA, SIŁY POKOJOWE, SPIKER, KINDŻAŁ, PIĄTA WODA PO KISIELU, JOSE, DOBRO INWESTYCYJNE, GLONY ZŁOCISTE, UDERZENIE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, BAJADERA, TEUTON, MACIEJ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SZAFLIK, REPREZENTACJA, MATERIAŁ, PRZEKUPSTWO, PEPIK, FOTOTROPIZM DODATNI, ?ALLOSTERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRERIA LUB PUSZTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRERIA LUB PUSZTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEP preria lub puszta (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEP
preria lub puszta (na 4 lit.).

Oprócz PRERIA LUB PUSZTA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRERIA LUB PUSZTA. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast