Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYSTA BAKERA to:

nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.255

PINGWINARIUM, KAPRYŚNIK, HYDROLAT, BIERNY OPÓR, FARMAKODYNAMIKA, ZACIESZ, OCIOS, OKUREK, DZIENNIKARZ PRASOWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, SZAFLIK, SFERA GWIAZD STAŁYCH, WAGON, PORTUGALSKOŚĆ, TERMOPLAST, JĘZYK PRASEMICKI, NABIERKA, RPG, MATURZYSTA, LEŃ, STANOWISKO PRACY, POSTAWA, PODSZYWACZ, LADA, PASIERB, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, JAMA STAWOWA, ABORCJONISTKA, KOPALINA SKALNA, PUSTYNNICA KATOLICKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PALEOKLIMATOLOG, ANGIELCZYK, PĘCHERZYCA, OSOWATE, IRLANDZKOŚĆ, ZARODNIKOWCE, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, DWUDZIESTKA, KIERZNIA, RYTOWNIK, HAMERNIA, GINEKOLOGIA, GARMAŻERIA, ARMATOR, KOMEDIANT, GROOMING, DAMAST SKUWANY, PEPICZKA, BROKAT, POWINOWATY, TRANSGRESJA, KAWOWIEC, GROŃ, SUCHAR, GRANICA FUNKCJI, JĘZYK KREOLSKI, RZUTKA, IMPRESYJNOŚĆ, ZAPARZACZ, MCHY WŁAŚCIWE, TFILIN, GORGONZOLA, NAPRĘŻACZ, POSKRZYP, KONSYGNATARIUSZ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, JARSTWO, NOGA, PRZEDMURZE, LUGIER, POLE DRUMLINOWE, FILTRACJA, TABLICA EPITAFIJNA, CIĄG GEOMETRYCZNY, LEGALIZACJA PONOWNA, KRONIKARKA, NUWORYSZ, ADWENTYZM, ŁUK, STAN PODSTAWOWY, SZEWCZYNA, MĄŻ ZAUFANIA, SYNGIEL, STADIUM LARWALNE, PODZIEMIE, AKSAMIT, KAFETERIA OTWARTA, ODNALAZCA, ASTROTURFING, JĘZYCZNIK, AQUAFABA, ORNITOLOGIA, GRYZEK, SZKANDELA, WYKONAWCA, POKOLENIE, GEOTECHNIK, TYP, BAT MICWA, ZAWAŁ BLADY, CENA MAKSYMALNA, PIEKŁO, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, FARMA, WYRÓB TYTONIOWY, CISZA PRZED BURZĄ, ARAKAŃCZYK, TARLAK, BULDOG, KOSMOGONIA, METAL CIĘŻKI, RZEKOTKA DRZEWNA, KWIAT, PIASKOWNICA, ORBITAL, AUTOMAT, MAŁPA, RYBACZKA, SYROP, SPUST, DYFUZJA CHEMICZNA, DOCHÓD NOMINALNY, NELSON, WAŁ, LEGISLATYWA, YORKSHIRE PUDDING, INTERNUNCJUSZ, CZEPLIWOŚĆ, NIHILIZM, SKRĘCANIE, STACJA, KOZA SAANEŃSKA, KRWIODAWSTWO, RICHELIEU, PIANISTYKA, TIPI, POWTARZALNOŚĆ, STOŻEK DZIOBOWY, PARTNER, RACHUNKI, MAŁY REALIZM, STYMULATOR, METAMORFIZM, CZĄBER, KOŚĆ NIEZGODY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PONCZOWNICA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PANORA, NACISK, PEJZANKA, PARKA, ESPERANTYSTA, FREGATA, NARKOLEPSJA, PIES NA BABY, STREFA TROFOLITYCZNA, PIANA, TARNOWIANKA, KOMPENSACJA WERBALNA, INTROIT, FIZYKA ATOMOWA, ZGORZEL, PAKA, WIEŚ PLACOWA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, RÓŻANIEC, SYSTEMIK, PHISHING, USTNIK, ALBUM, BROŃ BIAŁA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, FORMANT, PROKSEMIKA, TAJNE KOMPLETY, MATURA, WZMACNIAK, ŻYWICA EPOKSYDOWA, MIEJSCE, OKTAEDRYT, GERMANISTYKA, SUCHOWIEJ, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ZATOR, BOLERO, WŁAM, BANK KOMERCYJNY, WEJŚCIE, NABYTEK, SATELITA GEOSTACJONARNY, BIOZA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, AMPUŁA, SAMOROZPAD, ESTAKADA, ROZKŁAD, URBARIUM, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KĄT PROSTY, LEKTOR, DOK, ŚWIĘTÓWKA, MARIONETKA, BACHATA, RACJONALIZM, GLUKOMETR, LEK, CHOROBA MORGELLONÓW, PROMIEŃ, WŚCIK DUPY, ELKI, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, VALLA, FILOLOGIA WŁOSKA, DYSONANS, WIOSKA, KOŻUCH, KRÓLIK FLORYDZKI, BULIONÓWKA, STANCA, TEATR, CHOCHOŁ, BLUZG, MISZCZU, BUŁKA TARTA, DOROSŁOŚĆ, DESZCZ, SINGEL, NARKOTYK MIĘKKI, PINGWINY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ANAGLIF, KARAFECZKA, OSIOŁ, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, TARANTELLA, PUNKT WYJŚCIA, PERFUZJA, ADAM SŁODOWY, SREBRZENIE, PERKOZ DWUCZUBY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, YGGDRASIL, DZIAŁANIE, SUŁTANIT, REFREN, CIĄGNIK KOŁOWY, KONKATEDRA, OBRAZ, DYPTYK, GLORIETA, ORTOPEDIA, RÓW PRZECIWPANCERNY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, UCINKA, GUFFA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PLAKAT, REKOMENDACJA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, BORSUK, KROJCZY, KĘPA, LABORKA, BYSTROŚĆ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, NARTA WODNA, GETRY, DEOKSYADENOZYNA, SEPTYMOLA, BRYKLA, EMOTKA, SPRAWNOŚĆ, SEKS ANALNY, SUROWOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, HAŁASOWNIK, RAKSOLOTY, STOLICA, NAGŁOŚNIENIE, PERMAKULTURA, CIELICZKA, PUCH KIELICHOWY, EFEKT RYGLA, GNIAZDO, JĘZYK POLSKI, KARYKATURALNOŚĆ, RIGAUDON, ALFABET MORSE'A, UKŁAD ODNIESIENIA, ADVOCATUS DIABOLI, ATREZJA POCHWY, SUPORT, DYFERENCJACJA, PRZYPADEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.255 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cysta Bakera, nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYSTA BAKERA
nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x