NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYSTA BAKERA to:

nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.001

LINIA MONTAŻOWA, NAKAZ, CHOROBA KAHLERA, VIP, BEZKRĘGOWIEC, SANDAŁY, ZBRODNIA STALINOWSKA, ZASTÓJ, BLEJTRAM, KANADA, WYSYP, SRACZKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, VAT, BURZA DZIEJOWA, PRZYPOŁUDNIK, WNIEBOWZIĘTA, DYSKRECJONALNOŚĆ, TRÓJSKOK, NARYS KWIATOWY, PTASZYNA, POMPA INFUZYJNA, STARÓWKA, WĘGIER, TRAWA MORSKA, WAPIENNIK, MASA KAŁOWA, DZIEWCZYNA, PATRON, GITARA, ODRUCH KOLANOWY, SUCHOWIEJ, ATRAZYNA, MAZER, TŁOK, WAHACZ WZDŁUŻNY, DŻIHAD, KAPANINA, WYKRĘTAS, PIGWA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, DYFUZJA, CZOŁO LODOWCA, BRAND, ROBUSTA, ZMIERZCH, BEZCELOWOŚĆ, POŚREDNIK, WIATR, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, JĘZYK NAHUATL, MANIERYZM, ODKRYTY ATAK, PŁASZCZYZNA S, DIADOCHIA, PIĘTNASTKA, BIOKOMINEK, PARTIA ANGIELSKA, WIAROŁOMSTWO, TRZYDZIESTKA, UTRAKWIZM, ZARZĄD, CZERKIESKA, WARUNEK, ARC SIN, WIATRACZEK, ISKIERNIK OCHRONNY, GASIWO, REPETYCYJNOŚĆ, STOŻEK WULKANICZNY, ODPAD POUŻYTKOWY, KORSARZ, SEZAM, ATRYBUCJA, RECEPTA PUNKTOWA, DYFUZOR, DWUDZIESTKA, ŹRÓDŁO, INFORMACJA, MACEDONIA, APARAT, TANGO ARGENTYŃSKIE, BARBARZYŃSKOŚĆ, GŁOS JĘZYKOWY, BUDLEJA, ORTALION, SEZON, PRZYRODNIK, TURBINA RUROWA, TUNIKA, ZŁUDZENIE, IRENA, CIAŁO, FRAZA, POLICJA OBYCZAJOWA, SAMORZUTNOŚĆ, WAGONIK, PRZEMYSŁ HUTNICZY, TONDO, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, SKAŁA GŁĘBINOWA, TYTAN, CZOŁÓWKA, MRÓWKA FARAONA, CZEKADEŁKO, PIWO, BIBUŁKARZ, EKSPERT, NIEREGULARNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, KOMEDIA NISKA, LANCRET, OPIEKA SPOŁECZNA, PĘCINA, STYMULATOR, ALBUM, OPIS, ODPŁYW, RZEMYK, SIAD, ROPOMOCZ JAŁOWY, RADIOGALAKTYKA, WEŁNA, PRE-PAID, MIGRACJA PLANETARNA, GRZBIETORODY, AKOMODACJA, PASIECZYSKO, BEGINKI, AMEN, ŁOMOT, CHWYTNIK, BOŚNIA, WIERCIPIĘTKA, ALFABET GRECKI, HALMA, ADIDAS, PŁÓCIENNICA, NOODLE, KUTER TORPEDOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, AKT, OSTOJA, PRZEDMIOT, ORGANIZM, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, JĘZYK, CYGANOLOGIA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MŁODZIEŻÓWA, BUZA, ŚRUBSZTAK, WAGA, ANGIOPLASTYKA, TYPOLOGIZACJA, METADANE, HANTABA, CHRUST, PRZYBYTEK, SKALNICZEK SIWY, ILUMINATOR, RYBY, TŁUSZCZ, WŁAŚCIWOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, ZABIEG, PRZERABIACZ, FELINOLOGIA, WESTERN, GAWĘDA SARMACKA, KRANIOLOGIA, PINGWIN PAPUA, COŚ NA ZĄB, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KRWIODAWSTWO, POLIGYNANDRIA, SZLAM, GETTO, PRZEŚLIZG, CYKL PALIWOWY, KOŃ LOKAJSKI, DŁUGI RÓG, BONGOSY, ASPEKT, SPOJLER, CEMBROWANIE, CUKRZYK, SZTUCIEC, PRAGERMAŃSKI, POSZKODOWANY, SIDLISZ PIWNICZNY, POJAWIENIE SIĘ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, TOKARKA KARUZELOWA, DOJŚCIE, GNIOTOWNIK, SEKSTOLA, AGRAFON, CERATA, BLASZKA SITOWA, BARKAS, MYRMEKOFIL, LEJ, KANTONISTA, PINGWIN KRÓLEWSKI, WYBRANKA, REFLEKS, NAZWA HANDLOWA, ZWŁOKI, INTEGRACJA PIONOWA, KARMNIK, ANTENA RAMOWA, REJKA, LIBRA, FRYZ ARKADOWY, IRREALIZM, FILOZOFIA MATEMATYKI, CHOROBA PICKA, SUROGATOR, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, OBRONICIEL, DYWDYK, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, RAFA KORALOWA, MELANODERMIA, TYMBALIK, ARENDA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, LOGIKA FORMALNA, DIASYSTEM, PELAGRA, KREM, KAMIEŃ OBRAZY, KRYPTODEPRESJA, GRAFIK, FARBA OLEJNA, MALAKOZOOLOGIA, GOSPODARKA RYNKOWA, HALBA, REDA, TROLL, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, TERAPIA GESTALT, MORALNOŚĆ, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ŁAZĘGA, MOZZARELLA, KUBECZEK, ADRESAT NARRACYJNY, MALAKOLOGIA, LUFA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PINGWIN RÓWNIKOWY, MUESLI, WIELOŚCIAN FOREMNY, CHOROBA KUFSA, PĘTLA, ŻYDOSTWO, ŁĘG JESIONOWY, NADBUDOWA, STAN, GWAREK, AERAL, PŁYN STAWOWY, SUPERKUTER, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, WEJŚCIE, ODPOWIEDNIOŚĆ, OLIGOMER, REAKCJA SPRAWCZA, KARIN, MUZYK, PUŁK, LATANIE, PUKLERZ, MATEMATYKA STOSOWANA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, MANIACZKA, HOL MIĘKKI, NADSCENIE, PRAWO DŻUNGLI, GRZEBIEŃ, KADZIDEŁKO, OWADY, DIAGONAL, LARWA, BANKSTER, FILEMON BIAŁOSZYI, KASTA, SZPULA, CAP, OJCIEC CHRZESTNY, KREDYT KONTRAKTOWY, MISIEK, RZEP, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ANDANTINO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYSTA BAKERA, nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYSTA BAKERA
nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.).

Oprócz NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO inni sprawdzali również:

czar, piękno ,
młode wilka ,
linia, trasa, po której coś przebiega ,
suma uzupełniająca niedobory; rodzaj wynagrodzenia, zapomogi ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów, z którego dźwięk wydobywa się podczas ruchu powietrza w szczelinach, przy których znajdują się metalowe blaszki ,
Varecia variegata - gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych, której jest największym przedstawicielem; prawdopodobnie jest to jedyny gatunek naczelnych budujący gniazda wyłącznie na czas porodu i pierwszych tygodni opieki nad młodymi; zamieszkuje wschodni Madagaskar, żyjąc na terenach zalesionych, od brzegu morza do wysokości 1 350 m n.p.m ,
grupa gałęzi jednego zakonu, rodzina zakonna ,
pręcik metalowy, fiszbina wzmacniająca gorset ,
trzydziesty pierwszy dzień (najczęściej bieżącego lub przyszłego) miesiąca ,
mleczne w smaku ciasto z wysoką białą pianką, robione z użyciem mleka w proszku ,
drobny, krzewiasty aster o jasnofioletowych kwiatach ,
bogato zdobione zakrycie lub zasłona mensy ołtarza chrześcijańskiego ,
ŚIKHARA; świątynia indyjska z wieżą nad sanktuarium ,
to, że ktoś jest nietaktowny, nie jest dobrym dyplomatą, nie potrafi się odpowiednio zachować, wypowiadać ,
naturalny barwnik wrażliwy na działanie światła, zmieniający się pod wpływem światła ,
dział nauki zajmujący się badaniem właściwości atomów, związków chemicznych, jak również reakcji między nimi ,
kątoząb syberyjski, traszka syberyjska, traszka Keyserlinga, Salamandrella keyserlingii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny kątozębnych, występujący w Rosji (m.in. obwody niżnonowogrodzki, kostromski i archangielski), północnym Kazachstanie, północnej Mongolii, północno-wschodnich Chinach, połnocno-wschchodniej KRLD oraz na Hokkaido (Japonia) ,
część ziemskiej skorupy obniżona ruchami tektonicznymi, ograniczona uskokami ,
Panicum - rodzaj roślin jednorocznych lub bylin należący do rodziny wiechlinowatych ,
sprawca, inicjator jakiegoś procesu ,
żegluga przybrzeżna, wzdłuż brzegów ,
Borassus flabellifer - gatunek drzewa z rodziny arekowatych ,
stacja nadawcza fal radiowych i telewizyjnych ,
na przykład siostry klaretynki ,
nazwa używana na określenie rzemiosła, którego przedmiotem jest wyrób przedmiotów z brązu, miedzi, spiżu i mosiądzu ,
element sygnalizacji świetlnej, którego zapalenie się oznacza zakaz przechodzenia lub przejeżdżania przez drogę badź skrzyżowanie ,
liopelma - występujący w Nowej Zelandii rodzaj żaby ,
Ptilotula flavescens - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii i na Nowej Gwinei ,
subiektywna intepretacja tekstu przez odbiorcę; doszukiwanie się odwołań i aluzji w tekstach kultury do innych tekstów, podczas gdy autor nie zdawał sobie z tego sprawy lub tego nie zamierzał ,
(1899-1960), angielski pisarz, lotnik, powieści ukazujące wpływ wojny na losy ludzi; „Ostatni brzeg”, „Requiem dla dziewczyny”

NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x