NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYSTA BAKERA to:

nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.001

MARABUT, MUZYKA, ŁUPEK MARGLISTY, LENA, NEOKLASYCYZM, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ARABIKA, RAJD, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, QUEBECKI, SCENKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, OWOC, GARDEROBA, APOLOGIA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, WALIDACJA, MIRAŻ, DRUK ROZSTRZELONY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, STOMATOLOG, HERMENEUTYKA, SARONG, KAPITUŁA, HIPOTEKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SPRYCIARKA, MONOPTERES, ŻYDOWSKOŚĆ, FRAMUGA, CHIROPTEROLOG, KUCZKA, AUTOSKLEP, CZTEROKROTNOŚĆ, FORMA, ORLĘ, DYPTYCH, TASIEMIEC, KALECKI, PACJENT URAZOWY, RESPONSYWNOŚĆ, DOJŚCIE, ZAKŁÓCENIE, EKONOMIA SPOŁECZNA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, UŚMIECH SARDONICZNY, MIEDZIOWNIK, PIERNIK LUBELSKI, PŁATKI, KOŁNIERZ, BINOKLE, KOŁEK, KALIPSO, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, RESPIRATOR, STATEK TRANSPORTOWY, POTNIK, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, TRESKA, JARZENIÓWKA, DESOCJALIZACJA, EKSPOZYCJA, GORZELNICTWO, ZAPALENIE, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, SZEWRON, STRZAŁOWY, STACJA KOPULACYJNA, WRĄB, KASTRAT, UKŁAD INERCJALNY, FILAR, NAMIESTNIK, KORBA, NALEWKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, BELKA, PRZECHOWANIE, SAGAN, ZAPITKA, ILUWIUM, STYKÓWKA, INFILTRACJA, SYRYNGA, BORZEŚLAD ZWISŁY, JEDNORAZOWOŚĆ, POCIĄG OSOBOWY, PANICZĄTKO, ROZTERKA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SZPIK, GNIAZDO ZAWOROWE, DECHA, FALA, DESKARZ, PODATEK ROLNY, WYŻYNKA, SIEĆ, OMEGA, AUTOCAMPING, ANALIZA WYPUKŁA, GENOMIKA STRUKTURALNA, JALAPENO, KOKTAJL KRABOWY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PRZEGRYZKA, POWŁOKA GALWANICZNA, COCKTAIL, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, WATA, WĄŻ, MEANDER, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRANSKRYPCJA, RYBONUKLEOZYD, TRZYMAK, EKSFOLIACJA, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, ZWIĘZŁOŚĆ, WEBDESIGNER, FILIGRAN, CIEK, SSANIE, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ŁOWCA GŁÓW, ODPROMIENNIK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, LITERATKA, KOZIOROŻEC, ZABAWKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, HB, CHOROBA MORGELLONÓW, KAMIEŃ NERKOWY, REJKA, NADRUK, STACJA ZBORNA, CZAPRAK, DRAPIEŻNOŚĆ, LOGOFET, NOWOROCZNIK, INWERSJA, PRZECIWNIK, POJAZD SPECJALNY, CHOROBA PICKA, POWRÓT, PLAZMOLIZA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, STREPTOKOK, ZEŚWIECCZENIE, BITNOŚĆ, PRZEŻYCIE, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, CZYTAL, KRAN, WYCHODZTWO, BAT, JASKINIOWIEC, HIPERFOKALNA, SONG, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, OBMUROWANIE, SZARPANKA, TARANTELA, BOCIANIE GNIAZDO, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, DESKA ŚNIEŻNA, REJESTR, TOALETA, ZATWARDZENIE, PRINSEPIA CHIŃSKA, MADŻONG, PROFIL, ZAZDROSTKA, GALARETA WHARTONA, TWARDY TYŁEK, PION ŻYROSKOPOWY, OKRZEMKI, TUKAN, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZĘSŁO, MECENAS, SEKSIZM, LANDSKNECHT, DESNOYER, TALAR, GĘBA, AGREGAT, ARANŻACJA, SKŁADKA, MRÓWNIK, CUKIER WANILIOWY, STAN ŚREDNI, PROFITENT, WIDLISZEK, STATUS, DNO, PANCERNIK WŁOCHATY, LIQUID, BANK ZRZESZAJĄCY, ODSYP, BŁONICA KRTANI, NADSCENIE, POROZUMIENIE PŁACOWE, LOŻA, NEUROGERIATRIA, TACKA, STACJA, PODKŁAD, PERIODYK, KOMBAJN ŚCIANOWY, PLANETA, ANEMIA APLASTYCZNA, BODZIEC PROKSYMALNY, CHARLES, ŚMIETANKA, ROŚLINY NASIENNE, WOLT, WODA, PODPORA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PÓŁKRUCHE CIASTO, WÓZEK SZPITALNY, WIECHA, MALKONTENCTWO, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, GUMA, IBERYSTYKA, RICERCAR, KLUCZ PARTYJNY, ŚLIZGACZ, SUROWOŚĆ, JASTRZĘBIE OKO, PAWILON, PATRON, MONILOFITY, BATYST, NEKROMANTA, SEROKONWERSJA, MŁOT, POJEMNIK, CHLEB CHRUPKI, KOLORYT, GŁĘBINA, RUBELIT, MUNSZTUK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ZAPROSZENIE, MAKROREGION, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, CNOTA, SYNDROM WILKOŁAKA, PIERWORYS MAPY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KLON, REWIR, SKRZYDŁO, PŁUCZKA WIERTNICZA, DOMINACJA PEŁNA, ALIAS INTERNETOWY, CYGAŃSKIE DZIECKO, SKARPA, SPÓJNIK, KOZIOROŻEC NUBIJSKI, IRYS, FUZJA JĄDROWA, PIPA, PARTYCYPACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, RAJOKSZTAŁTNE, AKTYWNOŚĆ, KLEJARZ, HIPOTEZA POMOSTOWA, ŻYDOFIL, TONIĘCIE, WASAL, OBIEKT MOSTOWY, BATERIA ANODOWA, WIĄZANIE JONOWE, LORA, ODKOS, OBŁÓG, PIERWSZA JASKÓŁKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MARKETINGOWIEC, DUOLA, WITRYNA, BIOLIT, ROZSTĘP, SZTORMLINA, ANKSJOGENIK, STRÓJ PLAŻOWY, DZIABA, TYTUŁ WYKONAWCZY, STOPA DOCHODU, ?ROPUCHA ZIELONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYSTA BAKERA nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYSTA BAKERA
nagromadzenie płynu w dole podkolanowym wskutek obrzęku i nagromadzenia się płynu w kaletce mięśnia półbłoniastego lub też wskutek przedostania się ku tyłowi płynu stawowego ze stawu kolanowego wskutek uszkodzenia torebki stawowej stawu kolanowego (na 11 lit.).

Oprócz NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NAGROMADZENIE PŁYNU W DOLE PODKOLANOWYM WSKUTEK OBRZĘKU I NAGROMADZENIA SIĘ PŁYNU W KALETCE MIĘŚNIA PÓŁBŁONIASTEGO LUB TEŻ WSKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ KU TYŁOWI PŁYNU STAWOWEGO ZE STAWU KOLANOWEGO WSKUTEK USZKODZENIA TOREBKI STAWOWEJ STAWU KOLANOWEGO. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast