POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZAK to:

poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZAK

USZAK to:

element dekoracyjny, uzupełniający obramowanie okien lub drzwi (na 5 lit.)USZAK to:

gatunek nietoperza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.391

MIEJSCE, PANICHIDIA, TEST PSYCHOLOGICZNY, ODBOJNICA, MLECZ, BIOMECHANIKA, KOLONIZATOR, DENATURACJA BIAŁKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, TRYL, DOŚWIADCZENIE, SNIFFER, ARTYKUŁ, MASZTÓWKA, POSTAĆ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, BIELIZNA, ARTUR, PODWIĘŹ, ZAKŁAD, NUROGĘŚ, TŁUMACZKA, WIERZĄCY, PIEC PŁOMIENNY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KOSTKA, PREZESKA, BIOKOMINEK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, OFICJALNOŚĆ, KORPUS, KOREAŃSKI, SELEKCJA, MONETA OBIEGOWA, PARÓWKA, LOTERIA PROMOCYJNA, SQUATTER, HIGIENISTKA, COMBER, ORSZADA, NORWESKI, RĘKAWICZNIK, HUCUŁ, OKO, ODRÓBKA, KELOWEJ, SZAMERUNEK, GRZYBNIA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ISTOTA FANTASTYCZNA, PISTOLET, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KULTYWAR, ZASKARŻENIE, MISIEK, BETON, TERMIN PREKLUZYJNY, LALKA, KOZAK, ŁOŻE, WYROK PRAWOMOCNY, BAKARAT, PÓŁWYSEP, LENA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CIĄGNIK BALASTOWY, TYMIANEK, KISZKA ZIEMNIACZANA, CERAMIKA SZNUROWA, PASZTET, LEGITYMACJA PROCESOWA, TRAUMATYCZNOŚĆ, KUPON, SZUFLA, CYKL ROZWOJOWY, PASZTETOWA, PIERWSZA DAMA, USTONOGI, CZYŚCIOSZKA, KOŁPACZEK, KOJEC, KLASER, SOLANKA, ARKABALISTA, PARLAMENT, NOŻYK, CHAŁTURA, KANTOR, SZTUBAK, STANDING FINANSOWY, DOWÓD RZECZOWY, DYWANIK, KORPUS, IRC, MARSREJA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, INIEKCJA, KICZUA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KACZY DÓŁ, SEKSTET, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, KAPITEL, SKRZELOPŁYWKA, POMOST, OKRĘT, PERKALIK, PRZYJEMNOŚĆ, ALPAKS, CHRYSTOLOGIA, OBRÓŻKA, TŁUMIK, KLIMAT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, NOMOKANON, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ŁUK TĘCZOWY, CHOROBA DARLINGA, ENDOCENTRYZM, PAWĘŻ, ZBROJENIE, ZAKRZTUSZENIE, OSAD DELUWIALNY, AMPUŁKA, KAWAŁ, OBÓZ, REKULTYWACJA, SZEWRON, MIKSER, KONFISKATA, CHLEB CHRUPKI, DRAPACZ, BARK, VASARELY, BOZIA, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, RZECZ, MIGDAŁ, PATRZAŁKI, KIELON, SIEROTA, JARZYNA, ŻYŁKA, DYPTYK, LICYTACJA, GROŹBA, KLUCZYK, KIT, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PODATEK IMPORTOWY, PRZEPAŚĆ, HYDRA, PODCAST, BROŃ BIAŁA, DOMEK LORETAŃSKI, JĄDRO, SZPILECZKA, DRAFT, SPULCHNIACZ, DEKOLT, BABKA, GROŃ, ANALIZA, LÖFFLER, DODATEK MOTYWACYJNY, MARS, PRZEWRÓT, CHOROBA WHIPPLE'A, WAŁ, ŻEBRO, DOM REKOLEKCYJNY, KIESZONKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ODCIĄG, TRENCZ, CURRY, DARŃ, PLEBEJUSZ, SPRZĘCIOR, WSPARCIE, WARZYWNIAK, LUNETA, OCZY, HENOCH, SCENARIUSZ, KOSZER, RAMA, SATYRYCZNOŚĆ, OSTOJA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, LIBELLA, POWÓZ, DYSKONTO, PARKA, CANZONETTA, AKORD, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KRAJ NORDYCKI, METODA KASOWA, NEBULIZACJA, MUSZNIK, MLEKO, POCHODZENIE, WIEŚ, KWAS MLEKOWY, OKRĘŻNOŚĆ, KOLUMBARIUM, CEWNIK, WATERPROOF, NIEWYDAJNOŚĆ, PIECZEŃ, ZGODNOŚĆ, TICINOZUCH, STROBILANT, PTASZEK, LAMPERIA, BARONIĄTKO, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GNAT, WYRĘBA, ORZESZEK PINIOWY, BAGAZJA, ARKUSZ POETYCKI, SAŁATA, REWOKACJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, FASOWANIE, KONKURENCJA, BIAŁA FLAGA, KOMENDA, ODTWÓRCA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DZIEŃ OTWARTY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, CIEŃ, CZARNY FILM, TRANSMUTACJA, STWARDNIENIE GUZOWATE, KUPLERSTWO, SIŁA, KOSMETYK KOLOROWY, DZIECIAK, ASESOR, PRZYBYTEK, DYL, FLASZOWIEC, PROCES ODWRACALNY, NADAKTYWNOŚĆ, STARY MALUTKI, ZBIORKOM, MURZYSKO, MORWA, KONWIKT, KĄDZIEL, AORYST SYGMATYCZNY, SKIP, ROZSZCZEP, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PREPARAT CHEMICZNY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OWADZIARKI, PANORAMA, NIEWYPARZONY JĘZYK, NIEWYPAŁ, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, SAMOGONKA, SEKCJA ZWŁOK, CHARAKTERYSTYKA, RETROGRADACJA, MENU, ANGIELSKOŚĆ, BORYS, RZEMIEŚLNICTWO, CHORWACKOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, KOMISANT, WISIOREK, HIPERWENTYLACJA, BUGAJ, HIEROGLIFY, KLON, SZNUR, DYSONANS, JEZIORO DRUMLINOWE, LICZEBNIK, POWÓD, EMALIA, DIAGRAM KWIATOWY, UKŁAD KIEROWNICZY, TUSZ, SZURPEK MISECZKOWATY, ŚMIECIARZ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ?ROZPADLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZAK poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZAK
poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża (na 5 lit.).

Oprócz POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POSZERZENIE OBRAMIENIA, NAJCZĘŚCIEJ OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, AKCENTUJĄCE JEGO GÓRNE NAROŻA. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast