CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRA to:

całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOBRA

DOBRA to:

wielki majątek ziemski (na 5 lit.)DOBRA to:

waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (na 5 lit.)DOBRA to:

ziemskie posiadłości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.734

LITERATKA, OBRONA, PSALMISTA, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, ANTYNATURALIZM, BOCIAN, SOCJOPSYCHOLOGIA, ŁAŹNIA, KOPROFIL, KAFEL, WPRAWKA, PODWOIK, ŚWIDEREK, ZANIECZYSZCZENIE, RZYMSKI, PRZEKŁADACZ, STOŁP, PERIOD, KONDOTIER, ADVOCATUS DIABOLI, HUMOR, BARETKA, PRAWOMOCNOŚĆ, MORALNOŚĆ, KULFON, TAJEMNICZOŚĆ, WSZECHSIŁA, PRZYRODNI BRAT, KASA, BADANIE JAKOŚCIOWE, ODSTRZAŁ, PERŁA, WCIERKA, BRYTFANKA, HETEROZYGOTA, WSPÓŁKATEDRA, MISZCZU, GRAMOWID, SZLACHCIĄTKO, CYWIL, WYCHÓD, BIERKA, TRUTEŃ, HALO, PODDASZE, PROCH, WINA UMYŚLNA, OSTROWIANIN, KORSYKANIN, TEMNODONTOZAUR, KIRGIZ, WEKTOR WIERSZOWY, IMPRODUKTYW, ANNA, SIATKA, BENTAL, POCZUCIE WINY, MARKIZA, PUBLIKACJA, PRZEKUPIEŃ, OPONKA, OFIARA LOSU, BODZIEC, ŚMIERDZIUCH, SYR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LEBERWURST, DZIESIĄTY, SIŁA NOŚNA, REKWIZYCJA, KLERK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MALTA, FILTR POWIETRZA, BRZYDACTWO, TRASA ŚREDNICOWA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, WZÓR, JEZIORO ZAPADLISKOWE, DRZEWOSTAN NASIENNY, SZYBKOŚĆ, KOKTAJL KRABOWY, NĘDZA, SERIAL TELEWIZYJNY, FUNKCJA ADDYTYWNA, SUBLIMATOR, ABISYŃCZYK, SKALAR, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BLADA TWARZ, KLERODENDRON, OBRÓT, IWAN, DALMATA, SIEKANIEC, ŁUPEK SAPROPELOWY, SPRAWUNEK, MATERIAŁ BUDOWLANY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, MŁODZI, BOCIAN, CYFRA, PANORA, BYDLĘ, ŁAWA, GŁOWA, CZTERDZIESTKA, OSOBNIK, PASKUDA, ALIDADA, JUDASZ, PODATEK, MARUDA, DIABEŁ, MAJĄTEK SPADKOWY, OSTANIEC DEFLACYJNY, KONSTELACJA, PYŁ, PALMA, JEZIORO GLACJALNE, CIAPCIAK, GŁOSKA NOSOWA, ÓSEMKA, KLUBOWIEC, DESKRYPTOR, GALANTYNA, WIZYTA DOMOWA, KNAGA, SĘDZIA LINIOWY, KREACJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, POSADZKA, MAŁŻEŃSTWO, DZIEWIĘTNASTKA, MURARKA, KATAPULTA, PRZEPLOTKA, BASEN ARTEZYJSKI, NIEPOKALANEK, DOROBEK, STECZKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, OTTER, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, LIAZA, HACJENDA, POPAPRANIEC, ARCHIKONFRATERNIA, GABINET, CHAŁTURSZCZYK, SZAMPAN, CZARCIE NASIENIE, ALAIN, REGIONALISTYKA, ZASPOKAJANIE, PLATT, PAKLON, POSTRZEGALNOŚĆ, INICJATOR, ROZŁÓG, SZLAM, OLEANDER, SKĄPOSZCZETY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, GRA, WIR, EKSPRESJA GENU, PIECUCH, KORZEŃ, STRASBURCZYK, ŁYK, PERFUZJA, PROCES FIZJOLOGICZNY, SPRAWNOŚĆ, KOMÓRCZAK, GAWĘDZIARZ, TRUSIĄTKO, FROTTOLA, GRUPA KRWI, AUSTRIAK, SAFANDUŁA, PRE-PAID, SINGIEL, DYSHARMONIA, NEKTAR, POPRAWNOŚĆ, DOLNOSASKI, KUGLARZ, KARMELEK, OLEJ ROŚLINNY, LIBERALISTA, TAMBURMAJOR, ŚLISKOŚĆ, ŁOTR, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PIÓRO, GRODZISZCZANKA, IZRAELITA, BAZYLIA, STREFA POŻAROWA, RUM, LAWA PODUSZKOWA, ŻAŁOBA, WYBRANEK, JACK, SZUM, CZAS FABULARNY, NIEZBĘDNOŚĆ, UZDATNIACZ, AUSZPIK, PĘTO, KOCZ, CYSTA BAKERA, GRUPA ACYLOWA, DYWERGENCJA, KOP, NORMALIZACJA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WIELKI PORZĄDEK, RZECZY OSTATECZNE, OGÓR, ACEFALIA, TYCZKA, PRADZIAD, HELLEŃSKOŚĆ, ROZWOLNIENIE, OSTATNIE POŻEGNANIE, WSPOMAGACZ, OWAD, SZUJA, SZALENIEC, NIEGODZIWIEC, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, SEKCIARSTWO, NERWICA SPOŁECZNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PRZEPRÓCHA, ZROSŁOSKRZELNE, KRĄG KAMIENNY, WYDAJNOŚĆ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PRODUKT GLOBALNY, RZEZALNIA, OFENSYWA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, SZPULA, CHRZEST, OSZCZĘDNOŚĆ, MODA, TUMBA, ROLA, AMNEZJA, ALKIERZ, PRZEZIERNIK, SEKSTET, RACJA, STYLING, RYTOWNIK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, POROZUMIENIE, GALARETA, FILISTER, MANDORLA, KULTYWAR, PARTIA, SKARYFIKACJA, ŚLĄSKI, DYSONANS, BESZBARMAK, TUPAJA POSPOLITA, LIGATURKA, SIÓDMY, SAMOODNOWA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SCENARIUSZ, MALINÓWKA, KUCIE, DRESZCZ, MAJĘTNOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ZNAK MUZYCZNY, HEJT, SSAK MORSKI, GOSPODARSTWO DOMOWE, NOMINAŁ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, DRAMATYCZNOŚĆ, FREON, SZKLANKA, CZAS PRZYSZŁY, REDUKCJA, MILANEZ, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, POBIAŁKA, ANOMALIA TERMICZNA, ?BLOKADA EKONOMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRA całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRA
całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.).

Oprócz CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast