CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRA to:

całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOBRA

DOBRA to:

wielki majątek ziemski (na 5 lit.)DOBRA to:

waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (na 5 lit.)DOBRA to:

ziemskie posiadłości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.734

TIOSÓL, ALMANACH, INSTRUMENT MECHANICZNY, ADAM, CYGARNICA, ŁUPEK WĘGLOWY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOCZ, FALA WZROSTOWA, HINDUS, KOCIOŁ EWORSYJNY, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, DYKTATURA, BABCIA CIOTECZNA, OBI, SZPILKA, BRYCZKA, MIERZEJA, KOLOR, ŁOTR, ZABURZENIE UROJENIOWE, CERATA, FILTR GĄBKOWY, ARABSKI, SKRYTKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KOBIETON, RZECZNIK PATENTOWY, PODBIERACZ, SŁODKA BUŁKA, IDIOMAT, GAJA, WIELOKĄT, BLUSZCZ, WYROSTEK BARKOWY, POKREWNA DUSZA, RZEMIEŚLNICTWO, EDAFOZAURY, POLIPTYK, WIRKI, ADIANTUM WŁAŚCIWE, CZWÓRSTYK, JUSTYNA, ZIEMIA NICZYJA, MEM, ANTENA, WYDZIAŁ, SZLIFIERKA KĄTOWA, KASETOFON, FAZA, LIGA OBRONY KRAJU, CZTERNASTY, UGRUPOWANIE, KORYFEUSZ, PODGATUNEK, GRZYB ATOMOWY, REZYGNACJA, ZIARENKOWIEC, OSKARŻONY, PORFIROBLAST, REFERENDUM GMINNE, DYWIZJON RAKIETOWY, TARCZA, ALT, GALARETA, PRZÓD, GILOTYNA HUME'A, SZPRYCA, SZABER, ZASADA PODCZEPIENIA, SANDWICZ, DEKORTYKACJA, OSIŁEK, ZNAK LICZBY, KREDYT KONTRAKTOWY, ŻUŻLOBETON, FORMACJA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KANCONETTA, UZIOM, PRÓCHNO, REJKA, ŁAWA, STAUROPIGIA, MARENGO, SIEROTA, OC, WIEŻA HEJNAŁOWA, RASOWOŚĆ, WYCHODŹSTWO, POCZCIWIEC, PODKOWA, CZĘSTOKÓŁ, NOWALIA, KAND, ZATOKA, LAUDATOR, GRENADYNA, SUBSTRAT, BLOK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WYRAŻENIE, ZAŚCIANKOWOŚĆ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PLAN SYTUACYJNY, OSOBA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CYBORG, PLOTER TNĄCY, POLEPA, GRONO, GANG, ANTYEGALITARYZM, INTERCEPCJA, MAJÓWKA, SER EDAMSKI, SYNONIM TAKSONOMICZNY, JUDASZ, NIESTOSOWNOŚĆ, PODMALÓWKA, SPOINA, NIEPOKOJENIE SIĘ, APRETUROWANIE, KONWERSJA, LATARNIA, LICENCJA OTWARTA, ŁONO, LITOBENTOS, DOWÓZ, DOWÓD RZECZOWY, PANIEŃSTWO, TOKSEMIA, ŻARTOWNIŚ, OWAD, GRZYB PIASKOWY, ABLUCJA, FALA, GRECKOŚĆ, CZŁOWIEK KOPALNY, STALLE, ŚRODOWISKO, GRZYB, KANONIK, WKRĘTKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, MACKI, KABESTAN, ODZYSK, SKRYBA, BRAT, CYPRYJCZYK, ODCHYŁKA, OBŁO, DEKLARACJA, ZIELENIARZ, NIEPRZYJACIEL, ROZŁOGI, POLER, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, POSUW, MLEKO, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, BEZAN, FOTOGENICZNOŚĆ, HERBATA, HADIS, REHABILITACJA, DYSPENSER, POCZEKALNIA, WYSEPKA, WOLT, WOS, DZIABKA, DAN, BRAMKA, PEDAŁÓWKA, SZKARADA, CZTERY, TECHNICZNY NOKAUT, KRAN, ABAKUS, ROŚLINA OKOPOWA, KOLORYMETRIA, HALA, BRZUCHACZ, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, GŁOSICIEL, MOLOS, SKRÓT, PROTEGOWANY, MÜSLI, NAWIETRZNIK, EMOTKA, GEST, GUARANA, PŁOMIEŃ, SKŁADNIK POKARMOWY, WARTOWNIK, CEDZIDŁO, BATORÓWKA, AMPUŁA, BRZOSKWINIA, TANDEM, LIGATURKA, ODKUP, WYCIERACZKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, OBRAZ KLINICZNY, BIBLIOTEKA, GOTOWIEC, WARSZTAT, MINERAŁ, GUMNO, SKRZYDLATE SŁOWO, RZEKA CHWILOWA, CZŁOWIECZEK, SŁODZIAK, MITOLOGIZM, JALAPENO, WALIDACJA, BADACZ POLARNY, ELEMENT, LESER, TUBA, KAIN, ATLAS NIEBA, KOMUNIA, KAMUFLAŻ, MADŻONG, KOREAŃSKI, NASZYWKA, CHOREG, PŁEĆ, CLERESTORIUM, ŚMIERDZIEL, BEFSZTYK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KOŚCIEC MORALNY, KIERAT, SEKRECJA, ZAWŁOKI, TRANSLACJA, BEATA, SIARKOSÓL, EMFAZA, WSPÓŁUCZENNICA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, NUCZA, SZTUKA, WICEKAPELMISTRZ, PRASA, OGNIWO SREBROWE, DOZOROWIEC POGRANICZA, WYZNAWCA, TOKSYNA SINICOWA, WILK, MUZYK, DOPŁYW, BĘBEN, BROKER, STARZEC, FITONCYD, WIDMO ATOMOWE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TAPETA, OBSZAR WIEJSKI, PASJONAT, DRUHNA, UNYTKO, TRESER, ZAKOLE, MASER, SKŁAD, NIEWYBUCH, PRZYBYTEK, RUSZT, KONEWKA, SZARLOTKA, PYSKOWICZANIN, MÓL BOROWICZAK, CUDZOŁOŻNICA, WIATR, PANNUS, GRENADYNA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, LOJALISTA, NIDERLANDCZYK, LURA, HIACYNT, ŻYŁA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SONAR, WIESZAK, EMISJA, DYSALTERACJA, TEATR LALEK, NAGANIACZ, PRAŻMO, DWURÓG, ?KSIĄŻĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRA całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRA
całokształt tego, co posiada człowiek lub jakaś organizacja, grupa społeczna, czy społeczeństwo w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym (na 5 lit.).

Oprócz CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CAŁOKSZTAŁT TEGO, CO POSIADA CZŁOWIEK LUB JAKAŚ ORGANIZACJA, GRUPA SPOŁECZNA, CZY SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE KULTUROWYM, CYWILIZACYJNYM I MATERIALNYM. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x