ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZERBA to:

zmiana w czymś, uszkodzenie czegoś, ubytek powstałe w wyniku używania czegoś lub samoistnego oddziaływania czynników zewnętrznych i procesów naturalnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZERBA

SZCZERBA to:

o miejscu w górach: podłużna, wąska, znajdująca się niżej niż otaczające ją zbocza przestrzeń (na 8 lit.)SZCZERBA to:

ubytek w skórze, powstały podczas walki przy użyciu broni białej (na 8 lit.)SZCZERBA to:

brak czegoś, nieobecność, niedostatek (na 8 lit.)SZCZERBA to:

bokser Legii Warszawa, dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Montrealu i Moskwy w wadze półśredniej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.174

SESJA, KOMOSA, GŁOWNIA, SIAD RÓWNOWAŻNY, KRYZA, BOM, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, KOPEĆ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, CZARNA KARTKA, WIEŚ, OZDOBNIK, PROTEZA, GOFR, PROCH, EKSPRESJA GENU, EMOCJA, SANKI, KOSZ, STOS, BUDYŃ, WIDLICZKA, AC, SYNERGIZM, PRZECHOWALNIK, STANCJA, UFNOŚĆ, KOSMETYK KOLOROWY, CHORWACKOŚĆ, LEJTNANT, GOSPODARZ, SOS TATARSKI, WOJNA CELNA, ŻYCIODAJNOŚĆ, BETON JAMISTY, ADADŻIO, FORMANT, SUCHOKLATES, SZCZEGÓLNOŚĆ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PRZEPIS KOŃCOWY, JEDNOSTKA NAUKOWA, SIARKOSÓL, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, OŚCIEŻE, KRZYŻÓWKA, MAGNES, CZECZOTKA, GIMNASTYKA MÓZGU, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, BRZEG, WIELOBARWNOŚĆ, DŻEMIK, PAS DROGI GRANICZNEJ, JAN, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ELKI, DANE, PAWILON, WYSYP, TRANSEKT, ZARAZA, PIÓROSZ PIERZASTY, ZAŚPIEW, REGENERACJA, UKŁAD LOMBARDZKI, KAMIKAZE, MONTAŻ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KOMBAJN GÓRNICZY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ZDZIERSTWO, WYMIAR, DEWELOPER, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KRYJÓWKA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, ZWIASTUN, AKCENCIK, TYSIĄC, PANICZ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MONITORING, SZKODNIK, BUTYL, BUDOWLA OBRONNA, LICZARKA, GWAREK, CHÓR, KORAL, DESKA ŚNIEŻNA, POSADZKA, SMREKUN, REWALORYZACJA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, BEZGŁOŚNOŚĆ, IMPREZA TURYSTYCZNA, BELWEDER, ABORCJA, ARENDARZ, ANKA, ZMNIEJSZENIE, KUMOTER, MOWA WIĄZANA, REKOGNICJA, DZIEŁO OTWARTE, BEDŁKA, KRÓLEWICZĄTKO, DIABEŁEK, METALICZNOŚĆ, AKOMPANIAMENT, ŻABA LEOPARDOWA, RADZIECKOŚĆ, OBIEG, POLICJA, WIDZOWNIA, NIEKLAROWNOŚĆ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, KANONIERKA, ANTAŁEK, WIERCIPIĘTKA, KINO, PRYNUKA, SYN, GOŹDZIENIEC, FIGURA RETORYCZNA, PAPROTNIK, ZASTRZALIN, EKLER, HIEROGLIFY, AMPUŁKA, UKONTENTOWANIE, MAJĄTEK NIERUCHOMY, DWUWIERSZ, TANDEM, PARKA, PUSTAK STROPOWY, MONITOR, SZADŹ, JASNOŚĆ, LAJKRA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, WIELOPIĘTROWIEC, SECESJONISTA, LABIRYNT, ALFABET PUNKTOWY, KIESZEŃ, EDYKUŁA, ODSIEW, GABINET, RURKA INTUBACYJNA, PREZESKA, WSPÓŁORGANIZACJA, PUGILARES, GALAKTYKA, DOMEK, LIMNIGRAF, WODODZIAŁ, POLIIMID, KURKA ŻÓŁTA, PRZYWÓZ, REKWIZYT MUZYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PLAN MOBILIZACYJNY, ETERY, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, BUTLA GAZOWA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, EKSYKATOR, DZIANET, ADAPTACJA, JAD TRUPI, ALGORYTM ITERACYJNY, KOZAK, PRZYKŁAD, OPONKA, WOLNOŚĆ, SZAMPAN, KARBIDEK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KONWERGENCJA, GRUPA, ZŁOTA KLATKA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, SZABROWNIK, KONGLOMERACJA, ŚWIERSZCZYK, PRZEŁOM, PŁUŻEK, BYDLĘ, SYMETRIA, ESKONTO, SULFON, PRĄD INDUKCYJNY, STERTA, RAGLAN, APOGEUM, SIUR, ROZRZUTNIK, TRYWIALIZM, PASTERZ, SAMOREGULACJA, HALLOWEEN, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, TRAŁ, DEFILADA, TENDER, NATURALNY SATELITA, MINERALIZACJA, ÓSEMKA, BELA, SKŁADKA, MECENASOSTWO, EPIZOOTIA, CZAS FABULARNY, INTERWENCJA, FORMALIZM, LOK, KOSARZ, ŁBISKO, TAMPON, SOPEL, KONTROLER, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, DYSKONTO, NACZYNIAK GRONIASTY, TRANZYCJA, STONOGA MUROWA, MASKA POŚMIERTNA, WYKUPNE, PIĘĆDZIESIĄTKA, ANTROPOCENTRYZM, EKOGROSZEK, MARAN, BYLICA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MISJA DYPLOMATYCZNA, WYMIANA, TRANSPORTER, KORZENIONÓŻKI, SAMOGRAJ, PROFIL, KROKIET WIOSENNY, WSOBNOŚĆ, KARL, POGROM, KOPIA, WYDMUSZKA, BABOCHŁOP, SPADEK, CZAPA, GENEZA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, DYLACJA, SEN ZIMOWY, KIERUNKOWSKAZ, ZIEMIA ODNIESIENIA, FIRMA WYDMUSZKA, OFLAG, TOCZKOWCE, IGRASZKA SŁOWNA, OSTEOFIT, DONOR, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, PŁYWAK, HEL, SUWNICA, WATERPROOF, AKRYL, STAN WOLNY, ZAKURZENIE, KONWERSJA , MOST PONTONOWY, CIENNIK, GRANT, RENOWACJA, TEORIA KATASTROF, ZAPŁODNIENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, SKALA, UZALEŻNIONY, KONWIKT, LASONOGI, STROLLER, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, MIKROKROPKA, FUNT-SIŁA, DEPUTAT WĘGLOWY, MANIAK, GWIAZDA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ŻART, GRAFOSKOP, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, BASEN PORTOWY, DUMPING, MINIATURA, FOSA, TEORIA DOWODU, ?PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZERBA zmiana w czymś, uszkodzenie czegoś, ubytek powstałe w wyniku używania czegoś lub samoistnego oddziaływania czynników zewnętrznych i procesów naturalnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZERBA
zmiana w czymś, uszkodzenie czegoś, ubytek powstałe w wyniku używania czegoś lub samoistnego oddziaływania czynników zewnętrznych i procesów naturalnych (na 8 lit.).

Oprócz ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZMIANA W CZYMŚ, USZKODZENIE CZEGOŚ, UBYTEK POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA CZEGOŚ LUB SAMOISTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROCESÓW NATURALNYCH. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x