SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRON to:

szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRON

PATRON to:

święty, którego imię ktoś nosi albo który jest symbolicznym opiekunem miasta lub grupy ludzi (na 6 lit.)PATRON to:

opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)PATRON to:

szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)PATRON to:

zmarła osoba, która jest zasłużona i z tego powodu jej imię może być nadane jakiejś instytucji (na 6 lit.)PATRON to:

prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)PATRON to:

w starożytnym Rzymie rodzaj patrycjusza, opiekun np. wyzwolonych niewolników (na 6 lit.)PATRON to:

łuska od naboju (na 6 lit.)PATRON to:

ładunek wybuchowy, nabój (na 6 lit.)PATRON to:

ŁUSKA, GILZA, NABÓJ (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.338

OPONA PAJĘCZA, DRIAKIEW, POŻYTEK, DWUŚCIAN, NATRYSK, NEGACJONISTA, NAWIETRZNIK, JUROR, SZPERACZ, KONIOWODNY, SZAROTA BŁOTNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRASA, KOREK, HURMA, PANORA, TARCZA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, KOMPENSACJA, LABIRYNT, WYPADEK JĄDROWY, KRZYŻÓWKA, ZRZĘDLIWOŚĆ, TYFUS PLAMISTY, REALIZM NAIWNY, MIĘKKI ENTER, MRÓWNIK, AGRESJA INSTRUMENTALNA, BRODAWKA, PRZÓD, SMOŁA DRZEWNA, MIĘCZAK, DEMOTYWATOR, AGENT ROZLICZENIOWY, ODSKOK, AZYMUT ASTRONOMICZNY, FRANCZYZA, GLORIA, REDUKCJA, SYNANTROPIZACJA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ENZYM, BULION, TASIEMIEC, GOLE, STAROUKRAIŃSKI, KANALIK, BULDOG, BEZCZUCIE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, CYNGLE, MAJÓWKA, SZWARCCHARAKTER, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, MENISK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, MORALNOŚĆ, PERŁA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ŁADOWACZ, WODA-WODA, WYPADEK DROGOWY, SKAŁKA, DIDŻEJ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ERICKSON, WGŁOBIENIE, SKARGA, PIĘTRO, PRINCESKA, PŁASZKA, PRINCESSA, NAŁÓG, KOREKTOR, HAJS, KUMOTER, KOMANDOR, PĘDRAK, MIKROFON STYKOWY, KWAS, URAN, ANTYCYPACJA, PRZODEK, CZTEROSUW, OSTRYGOJAD, KORYTARZYK, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, JABŁKO ADAMA, KRWAWNIK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, CHEMOTROPIZM DODATNI, GIMBAZA, NIEKONKRETNOŚĆ, WYPAD, DERYWAT MUTACYJNY, KINKIET, HELING, BAWOLE OKO, TRAF, AMANT, SZALEŃSTWO, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ZBOCZENIE ZAWODOWE, KURATORKA, ADALINA, GRANICA FUNKCJI, TEOGONIA, BŁOTNIARKA, CHOROBA DARLINGA, SŁODYCZ, POPYCHLE, CECHOWNIA, BAR TLENOWY, OTWARTOŚĆ, TRANSURAN, PISANKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, PASTYŁA, KEM, CZERWONY NADOLBRZYM, ZDANIE, ŻÓŁTA GORĄCZKA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, PROPAROKSYTON, FAJNOŚĆ, DEATH METAL, EMOCJA, RZEP, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, EKSTREMOFIL, CHEMOTAKSYNA, SZABAS, GINEKOMASTIA, WEJŚCIE, GRAMOWID, BIOLOG, ZANOKCICOWATE, PRINSEPIA CHIŃSKA, POWOŹNIK, ABNEGAT, CHOROBA PICKA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, BANDOLET, MODEL POINCARÉGO, HORMON TROPOWY, JEDWABNIK, FILAR PRZYPOROWY, NAKRYCIE, KABRIOLECIK, KAWLATA, MŁODZIEŻÓWA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, NALEŚNIK GUNDEL, SZCZERBA, MINISTER, JELEŃ, ARANŻER, MARUDERSTWO, PLAMISTOŚĆ, REAKTOR JĄDROWY, KUTNER, ERGOTERAPIA, MAKI, KASYNO, CELIBATARIUSZ, GABINET, DOM POSELSKI, FILOLOGIA ROSYJSKA, IKRZYSKO, TEGOROCZNOŚĆ, OLIGOFAG, OBSUWA, MAKSIMUM, GÓRY KOPUŁOWE, DAMULA, FUNT-SIŁA, IMPAS, TELEZAKUPY, REWIA MODY, COASTER, PUNKT, BĄCZEK, BŁONICA GARDŁA, ŚLEPA PRÓBA, OSTROGI, WĄTROBOWIEC, PLANETA WEWNĘTRZNA, NABIODRNIK, IRC, PRZEWIDYWANIE, WYRAZ OBCY, WYKRÓJ, WIBRATOR, OPONA, ZNACZNIK, KOSZARY SZYJOWE, TV, STATEK, SAMOPOMOC, TAJNE NAUCZANIE, SZEW, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ETANERCEPT, LICZEBNIK GŁÓWNY, CUCHA, POSOBOROWIE, PATAREN, CZOŁO, MISZPELNIK, PODZIELNIK, GROSZKI, POCIĄG POSPIESZNY, NOCEK ORZĘSIONY, CRACKER, NABIODREK, WESELNIK, KLEKOT, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, BURT, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, DZIAŁO HARPUNNICZE, KONTRABANDA, KOTLINA KŁODZKA, SAKWA, MALARZ, KLUCZ KODOWY, NEUROEKONIMIA, KURS, SEKTOR PUBLICZNY, FAKTORIA, IMMUNITET KONSULARNY, KSOBNOŚĆ, CIOS PONIŻEJ PASA, RÓG, SPIĘCIE, WĘŻOWNIK, POMOC, ERGONOMIKA, SKYLAB, STILON, ZWORKA, SYNTAKTYKA, HOPLON, LICENCJA PRZYMUSOWA, WDROŻENIOWIEC, JAN, PIEC WANNOWY, HOLOWNIK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, OPATRUNEK OSOBISTY, ULM, WIDZOWNIA, ABIOGENEZA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, SZKOŁA, MANIFESTACJA, GENOMIKA STRUKTURALNA, ZAŁOM, ŁYŻKA CEDZAKOWA, DRGANIE AKUSTYCZNE, WARUNEK LOKALOWY, EPOKA, URANIZM, MIŁOŚCIWOŚĆ, KOPARKA, MOTŁAWA, ARABICA, GRUPA METYLOWA, POWŁOKA, ŻÓŁTLICA, SALAMI, BIURO MATRYMONIALNE, SŁOŃ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, GESTALTYZM, KOZA, BIEGUN, TARLATAN, PATOLOG, OSMYK, BEZROBOCIE SEZONOWE, FANATYZM, DILER, MASZTÓWKA, AKINEZJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, SIATKA, LIRA, KOSZULKA, AMNEZJA, URAZ, OKRĄGŁOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE, STREETBALL, LICHWA, NAPÓJ, MIKROSILNIK, ?ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRON szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRON
szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.).

Oprócz SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SZABLON; TEKTURA LUB DESECZKA Z WYCIĘTYM DESENIEM, KTÓRY PRZEZ ZAMALOWANIE PRZENOSI SIĘ NA DEKOROWANĄ PŁASZCZYZNĘ. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x