Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OTWÓR STRZELNICZY W ŚCIANIE LUB W SKLEPIENIU OBIEKTU FORTYFIKACYJNEGO, PRZEZ KTÓRY WYSTAWIA SIĘ LUFĘ KARABINU LUB DZIAŁA PODCZAS PROWADZENIA OGNIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMBRAZURA to:

otwór strzelniczy w ścianie lub w sklepieniu obiektu fortyfikacyjnego, przez który wystawia się lufę karabinu lub działa podczas prowadzenia ognia (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMBRAZURA

AMBRAZURA to:

futryna, framuga okienna lub drzwiowa (na 9 lit.)AMBRAZURA to:

otwór strzelniczy w umocnieniu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR STRZELNICZY W ŚCIANIE LUB W SKLEPIENIU OBIEKTU FORTYFIKACYJNEGO, PRZEZ KTÓRY WYSTAWIA SIĘ LUFĘ KARABINU LUB DZIAŁA PODCZAS PROWADZENIA OGNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.173

SPŁONKA, NATURYZM, POLNIK PÓŁNOCNY, CLEARING, B, SZKLANKA, PUNKT POMIAROWY, CZESALNIA, OSTENTACJA, SUPERPRZEBÓJ, ANGIELSKI, SAŁATA, FASOLKA SZPARAGOWA, WYDZIAŁ, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, CHRUPKOŚĆ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, GŁOWNIA, FERMATA, POCIĄG MARSZRUTOWY, OKUPACJA, AWANPORT, BRAMA TRIUMFALNA, FUNT-SIŁA, KNAGA, WYLINKA, FINAŁ, DOLARÓWKA, OBUCH, CHONDRYT, KANCONETTA, DIAKON, POGO, EMENTALER, GEREZA BIAŁOBRODA, BECZUŁKA, PRZÓD, OSAD DELUWIALNY, BACHANTKA, FALA NOŚNA, CHOROBA LEVA, GOŁĄBEK, WĘŻOWIDŁA, PRZESIEDZENIE, PRASSAKI, PYTAJNIK, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ŻARTOBLIWOŚĆ, GRZYB PIASKOWY, KAPSLA, ZMARŹLAK, BYLINA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, POŁYKACZ, OWAL KARTEZJUSZA, INWESTYCJE, KANADA, ADAPTACJA, WYRAZISTOŚĆ, NARÓW, CHEMIK, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, NIEPOKOJENIE SIĘ, RDZEŃ LODOWY, KOLEŻANKA PO FACHU, EDAMMER, PILOT, ODPRYSK, ZALEW, UZYSK, OFENSYWA, SZYB WINDOWY, WITRYNA, SEKULARYZACJA, ŁATA, WÓDKA, TOŃ WODNA, TYFUS PLAMISTY, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CELOWNIK, WORLD OF WARCRAFT, PRZYŚPIEW, FILEMON CIENKODZIOBY, KOMPLUWIUM, CELEBRACJA, WSPÓŁWYZNAWCA, KOMÓRKA SELENOWA, ŚLEPY NABÓJ, CZARNA DZIURA, FARSZ, PRINCESSA, CHORIZO, PIASTA, CZAKROTERAPIA, MIKONAZOL, RUCH WAHADŁOWY, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, HAFTARNIA, SINGIEL, MANIAK, KASZA JAGLANA, SOCZEWKA, KRAJNIK, PLENNOŚĆ, BATERIA, PRAWA RĘKA, KUC DARTMOOR, MERSYTEMA, PRZETACZANIE KRWI, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ZŁOTOROST, RUMUN, STEMPEL, AMPEROGODZINA, WYSMUKŁOŚĆ, POJĘCIE, WIĘZIENIE, CHEMOTROPIZM UJEMNY, BUDKA, ZBRODNIA STALINOWSKA, ZBROJA PEŁNA, TOPOGRAF, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PRALKA, SKUN, BACH, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, CZECZOTKA, IMPOSTOR, GRATIS, OSIEDLINY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WARKOCZ DOBIERANY, PARCIAKI, WAPIEŃ MUSZLOWY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, HOMARY, INWESTYCJA, POBIAŁKA, JEZIORO LODOWCOWE, UKŁAD FIZYCZNY, CIEMNOŚĆ, WIELOETAPOWOŚĆ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, BEZPIECZNY SEKS, MROZOODPORNOŚĆ, AUTOMAT, TRZEŹWOŚĆ, SKŁADNIA, PRZYSTANIOWY, PESTYCYD, ZASTANOWIENIE, PODMIOT DOMYŚLNY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PISMO GRECKIE, WYCUG, SYMARA, MARKETINGOWIEC, FERETRON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZAKUP, BAWEŁNA, IMPEDYMENTA, KANCERA, DEATH METAL, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SPRZEDAŻ, WOJEWODA, SKORUPA, PIKOMETR, METODA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, KULTURA JĘZYKA, ŚWIĘTOKUPCA, WOK, PERGAMIN, FANPEJDŻ, KOŁPAK, SKÓRA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, KOZA SAANEŃSKA, LOTNIK, KLOAKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, MIARKOWNIK SPALANIA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DROMOS, DOBYTEK, SURFAKTANT, SKARŻĄCY, FURIAT, WRZAWA, HAGIOGRAFIA, EMOTIKONA, SYMETRALNA, KONSYSTORZ, RZECZY OSTATECZNE, HASŁO, KANTORIA, KOBIETON, EMISJA, FIRMA KRZAK, ASESOR KOLEGIALNY, TENOR DRAMATYCZNY, FELLINI, MOZAIKA, ACETAL, ZALEW, AMFIBIA, SZCZĄTEK, KONDYCJONALIZM, WYPAD, OBIEKTYWIZM, KONIEC, WAFELEK, MOTYL, MRÓWKA PNIOWA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, LAICKOŚĆ, NAMYSŁ, INSTALATOR, ORBITA, WIDZ, SIATKA, MOTYWIK, PERCHA, LEK ß-SYMPATYKOLITYCZNY, GRZEBACZ, PODATEK WYRÓWNAWCZY, KOSSAK, DZIEDZICZNOŚĆ, PLUTON, KWAS TLENOWY, PRZEŻYCIE, SKRZELONOGI, WYROŚLE, DROGA KROPELKOWA, OCZKO W GŁOWIE, SZAROTA BŁOTNA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KWASZONKA, KONFRONTACJA, POLOWANIE, DYM, FILOZOFIA JOŃSKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, RAD, FALA MORSKA, WKŁUCIE CENTRALNE, ABSORPCJA, RECYTATYW, WĘŻYK, FLEKTA, CZERWONA NOC, ULGA REMONTOWA, BERBER, FRYZ ARKADOWY, EUTEKTYK, CYKL KOSMICZNY, TRAWERS, SCHLANIE SIĘ, CZABAN, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, ARESZT DOMOWY, KRÓCICA, SPODENKI, KOLABORANT, CMOKIER, SER EMENTALSKI, TYGIEL, DESIGNER, ATREZJA ODBYTU, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, BYCZEK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, GORĄCZKA DUM-DUM, KAZBA, KLOSZ, STYLON, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BARKAS, LEKKOZBROJNY, CZASZA, BODZIEC PROKSYMALNY, NOUMEN, RUCH IZOSTATYCZNY, NIEWYPARZONA BUZIA, ALGI, HAK, ŻÓŁW, ŚLĄSKOŚĆ, OCEANNIKI, JEZIORO ZASTOISKOWE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PÓŁOKRĄG, SERDUSZKA OKAZAŁE, SZTURMAK, DRUGIE DNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: otwór strzelniczy w ścianie lub w sklepieniu obiektu fortyfikacyjnego, przez który wystawia się lufę karabinu lub działa podczas prowadzenia ognia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR STRZELNICZY W ŚCIANIE LUB W SKLEPIENIU OBIEKTU FORTYFIKACYJNEGO, PRZEZ KTÓRY WYSTAWIA SIĘ LUFĘ KARABINU LUB DZIAŁA PODCZAS PROWADZENIA OGNIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ambrazura, otwór strzelniczy w ścianie lub w sklepieniu obiektu fortyfikacyjnego, przez który wystawia się lufę karabinu lub działa podczas prowadzenia ognia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMBRAZURA
otwór strzelniczy w ścianie lub w sklepieniu obiektu fortyfikacyjnego, przez który wystawia się lufę karabinu lub działa podczas prowadzenia ognia (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x