ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANCER to:

znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 6 lit.)KANCERA to:

znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.741

GLOSATOR, BANKOWÓZ, METALOFON, GBUROWATOŚĆ, BATYMETRIA, SERBSKOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, OBJAW KONWERSYJNY, SELEKCJONER, SZKAPLERZ, KWAS LIZERGINOWY, KIEŁKOWNIK, KIOSK, KANCERA, KSOBNOŚĆ, PAŁKA, MARA, WSZECHWŁADNOŚĆ, FILEMON BIAŁOSZYI, DIZAJN, BIT, FRAMUGA, EKSPRES DZBANKOWY, DŁUG SPADKOWY, SIŁA ROBOCZA, OWOC WIELOKROTNY, DESIGN, IRAK, WINIETA, GŁOWNIA, NAPAŚĆ, AKOLITA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PRZEWODNIK SPŁAWU, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KOZA PIERWOTNA, DOSTARCZYCIEL, TARCZA, NIEKONKRETNOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, PRZYCZÓŁEK, ZBOCZENIEC, LENIUCH OSPAŁY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KOLUMNA, CHAM, MARKIERANT, UKŁAD ODNIESIENIA, ZIARNO, SUPERKLIENT, TRACHEOTOMIA, RYBONUKLEOZYD, GAŁĄŹ, MAMUCIA SKOCZNIA, GOMÓŁA, PORZĄDNICKI, ILUSTRATYWNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, GWICHT, ŁYSIENIE POSPOLITE, PEDAGOG SPECJALNY, ZMARŹLAK, NIEOBFITOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, PIGWA POSPOLITA, DEMÓWKA, NADAKTYWNOŚĆ, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MIGDAŁ, AMPUTACJA, SADYSTYCZNOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, LAUDATOR, ŁAGODNOŚĆ, ZIELONA KARTA, PIECZYWO, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SILOS, USTĘPLIWOŚĆ, ANTYPETRARKIZM, ZAJOB, WYZNANIE MOJŻESZOWE, TURBINA GAZOWA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, FILHELLENIZM, SZYBKOWAR, BOMBIARZ, STANOWISKO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OKNO DIALOGOWE, INTERFERENCJA RNA, POMOC SPOŁECZNA, GATUNEK INWAZYJNY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, NERW BŁĘDNY, ŚWIATŁO DZIENNE, KOTWICA, KĄPIEL GAZOWA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, NIEOSTROŻNOŚĆ, BUTONIERKA, NIEPOBOŻNOŚĆ, PANSEKSUALIZM, PHISHER, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, SKUN, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OWCA WIELOROGA, KOHEZJA, PASEK, KOPUŁA, WOAL, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ŁĄCZNIK, WAZELINA, TRAWERSOWANIE, DOKTOR, ENUMERACJA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, BEDŁKA MUCHOMOR, LICZBA ALGEBRAICZNA, SIKSA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, STONOGA MUROWA, KURSOR, NONSENSOWNOŚĆ, JEZIORO ENDOREICZNE, ARESZT DOMOWY, KREDKA WOSKOWA, LUGIER, STONEY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FATYGANT, KŁONICA, FETYSZ, SEKSTA, SADYZM, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KNAJPIARZ, KRAJ NORDYCKI, BOMBA WULKANICZNA, ZIOMEK, ZGNILIZNA DREWNA, SER EMENTALSKI, GRADUACJA, REALISTA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, DUROPLAST, EKSTRUZJA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, WSPÓLNOŚĆ, WILKOWNIA, SUPERKONTO, SAMOREALIZACJA, HAMULEC BĘBNOWY, DEFENSOR, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, NAWÓJ, BASISTA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WOŁOWINA, PROSIĘ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, SZALEŃSTWO, POLONISTYKA, MUNDSZTUK, OKUPANT, WIMBLEDON, RURA WYDECHOWA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, REFLEKSYWNOŚĆ, KAMELEON ŻYWORODNY, PRZODOMÓZGOWIE, SYMPATYCZNOŚĆ, CYWIL, HURTNICA PODOBNA, ODTWÓRCA, PROSEKTORIUM, STROLLER, OFIARODAWCA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ASYSTA, CHALLENGER, HIPPISKA, BAJCA, TRYB BEZPRZETARGOWY, TROCINIARKOWATE, OBIJACZ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PARAPET, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, OŚLARZ, DOROSŁOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, POLITOWANIE, POMPA POŻARNICZA, ROZDZIELCZOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, PARTYJNY, POCIĄGŁOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, BIEGUN ANIMALNY, RĘKA BOSKA, KONSTYTUCJA, KOŁNIERZ, PODMIOT ZBIOROWY, KANAŁ LATERALNY, AWATARA, DZIAŁANIE, GŁOWNIA, KOD JĘZYKOWY, KĘDZIERZAWKA, CENTRALA, ROGAL, WŁÓKIENKO, HOLOGRAM, SAMOTNY OJCIEC, ANALIZA PORTFELOWA, WICEMISTRZ, PSIKUS, TAGER, KIJEK, METYCYLINA, RAPTULARZ, PRZESUWALNOŚĆ, KONAJĄCY, ANTYWESTERN, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WYLOT, ANTENA ŚRUBOWA, ZBIORNIK BALASTOWY, HUBA WIERZBOWA, HORMON STERYDOWY, UWERTURA, GOOGLE, CHRUPKOŚĆ, KORAL MADREPOROWY, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, DYN, PODGARDLANKA, TELIGA, ALTER EGO, BAŁAGULSZCZYZNA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, MOHRG, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, NOTARIUSZ, PŁETWOJASZCZURY, SZTOS, HRABIA, EFEKT DOPPLERA, ŁUCZNIK, EKSPERT, MARGINALNOŚĆ, GRAFIKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KARMA, PALCÓWKA, PITU PITU, POLICJA POLITYCZNA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, BROŃ TERMOJĄDROWA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, TRÓJCA ŚWIĘTA, ŚLIZGAWKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, TABLICA, TAKSON PARAFILETYCZNY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, WYBITNOŚĆ, PĘD, AUTONOMIZM, SZALEŃSTWO, KOPACZ, KMIEĆ, GAGATEK, PŁACA ZASADNICZA, GHOUL, DOM PRZYSŁUPOWY, BAKTERIE METANOGENNE, PODŁUŻNIK, FPS, NEGACYJNOŚĆ, MIODOJAD ZŁOTOLICY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, RODZICIEL, TYTANOZAUR, PROSTOLINIOWOŚĆ, SYRENA OKRĘTOWA, STARY MALUTKI, BATON, WKŁAD, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ?ORKAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANCER znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 6 lit.)
KANCERA znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANCER
znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 6 lit.).
KANCERA
znaczek, który jest uszkodzony albo zniszczony (na 7 lit.).

Oprócz ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZNACZEK, KTÓRY JEST USZKODZONY ALBO ZNISZCZONY. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast