NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYGOTOWANIE to:

nauczenie się czegoś do konkretnego wydarzenia lub konkretnej sytuacji, np. do sprawdzianu albo odpowiedzi (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE to:

czynność, która coś poprzedza (najczęściej w liczbie mnogiej) (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

zrobienie jakiejś potrawy, dania (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

uprzedzenie kogoś o czymś, uczynienie go gotowym na jakieś wydarzenie, wiadomość itp (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.536

GĘSTE, PAŃSTWO UNITARNE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, UMIEJĘTNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, JELITO CZCZE, OBRZYD, DÉJA VU, DZIEDZICZENIE, OPĘTANIE, ADEPT, WYWIJAS, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ZSYPISKO, MAJÓWKA, AMH, PRZYKWIATEK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BOBROWISKO, CHRUPKOŚĆ, KOLOKACJA, DZIAŁANIE, JĘZYK DUŃSKI, KOLORY NARODOWE, ŻEBRO, ODPŁYW, SALATERKA, BURACTWO, RADA, GAŁĘZIAK, ATOMOWOŚĆ, RUCH OPORU, NIEUDOLNOŚĆ, KIWI, WYSOKOŚĆ, HEL, PRZEWŁOKA, TREN, PIORUN KULISTY, EKSPRES, PRZETŁOK, TERMOSTAT, EDYKUŁ, LEWOSKRZYDŁOWY, MONTOWNIA, FILM SAMURAJSKI, STACJA ZAKŁADOWA, CUG, PARCELANT, FARBA DRUKARSKA, LODÓWKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, TREN, ŁYCHA, MONSTRUM, EPOLET, KALCYFIKACJA, PROPILEJE, ARAUKARIA WYNIOSŁA, KORONKA, GARNIZON, WAMPIR, FOWIZM, LUSTRO, CYLINDROWIEC, SZARPANKA, PRUSACZKA, PROBABILIZM, BOCZEK, ŁOPATA, LICZEBNIK, SZYKANA, WYRAŻENIE, KANCONA, DENIALIZM, MAZER, ABONAMENT, RZEMIEŚLNIK, ILOCZAS, FILOLOGIA ANGIELSKA, SKARBNIK, ARABESKA, SZAL, SUITA, GIGANTYCZNOŚĆ, DIADEM, PANNEAU, SAMOŁÓWKA, JANE, INTERNACJONALIZM, NALEPKA, SALA, ALKOHOLAN, CYGAŃSKIE DZIECKO, OWOC SZUPINKOWY, PŁÓCIENNIK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PORODÓWKA, FAJERWERKI, SPEDYTOR, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZRYWKA, TOWARZYSZKA BRONI, ZALESZCZOTEK, KOLOSALNOŚĆ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, TEORIA ESTYMACJI, ROZROST, SMOCZEK, RANWERSY, MARAN, ZESZYT W KRATKĘ, PLATYNOGŁÓWKA, EKSTRUZJA, ALBUMIK, ŚCISŁOŚĆ, NASKÓREK, BIAŁORUSKI, MANKIETY, PRZECIWUTLENIACZ, TEMBR, KSIĄŻKA ADRESOWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BIOKOMPONENT, TROMPA, PĘCHERZ, PARTIA, MANTY, AKCENT, PACZKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, DONIESIENIE, NOSOROŻEC, ZDERZACZ, NIEZLICZONOŚĆ, HORYZONT, OKUPACJA, KREOL, HARD ROCK, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KLASER, ATALIA, PLANISTYKA, KUNKTACJA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PIGULARZ, SILNIK SPALINOWY, IMPUTOWANIE, DWUSTUMETROWIEC, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SNIFTER, NAWALANKA, PASSEPIED, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ATREZJA POCHWY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WIEK DOJRZAŁY, ZŁÓG, MIKROFON DYNAMICZNY, NIECHLUJNOŚĆ, ARENA, GŁAGOLICA, UDRĘKA, NASZYWKA, ZAKŁAD, KONFISKATA, BABIMÓR, KREACJA PIENIĄDZA, KAPRYŚNICA, WIĆ ROŚLINNA, OPONA, NARRATOR, SKRZYDŁO, WYRĄB, WZOREK, BASKINA, SZAL, ZBROJNIK, GRZECZNOŚĆ, HURTOWNIA, AMERYKA, MODERNIZACJA, MECHANIZM JEZDNY, AUTOSYFON, TERGAL, MAORYJSKI, GEOFAGIA, RODODENDRON, KARABINIER, APARTAMENT, DRABINA, EPILEPTOLOG, GRA, STEP, ŚLEPY KOSZTORYS, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, WIEŻA KOŚCIELNA, BAZAROWICZ, QUEBECKI, KREPA, BOZIA, ŻYŁKA, JEDYNKA, PIASKOWY DZIADEK, PAMPUCH, KINETYKA CIECZY, SZMER, CHŁODNIK, AFERA, ZAJOB, UPADŁY ANIOŁ, ŻYWOTOPISARZ, PRZETARG OGRANICZONY, RULIK, AUTOMAT, MIODNOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, BEJCA, OBRAZ, CHOROBA TANGIERSKA, KILOMETR ZEROWY, LAMPA ELEKTRONOWA, BEJT, TELEKONWERTER, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, STREFA PODKOSZOWA, KORUND, SEZON REGULARNY, SKŁAD, ZAKUP, PILŚŃ NERWOWA, SITO, PRÓG WYBORCZY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, WIKTYMOLOGIA, LEZIWO, NIEZALEŻNOŚĆ, CHŁODZENIE ABLACYJNE, TSUNAMI, RELACJA BINARNA, PIECZONA ALASKA, PRZECHYŁ, POLIGYNANDRIA, KOŻUSZEK, NAWÓZ KATALITYCZNY, NATURYSTA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ODSTĘPSTWO, PILATES, ORGAN, ANTURAŻ, SIKORY, RZESZOTO, AZYL, KRĄGŁOŚĆ, DZIENNIKARZ, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PĄCZEK, NARTA, POCHŁANIACZ, LAMA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, SKŁADNIK POKARMOWY, CHOROBA SEITELBERGERA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, KUMKWAT, WSPÓŁUCZENNICA, PEŁZAK, POPRZEDNIK, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, PAŃSKOŚĆ, RÓŻNICA, BIUROKRATA, EURO TRANCE, WYSPA, MEKSYKAŃSKA FALA, SATYRA, HIGIENISTKA, SCENA, NABOJKA, TUNIKA, GARDEROBA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, CZOŁO, ARCHEOLOGIA PODWODNA, REALISTYCZNOŚĆ, KWINTET SMYCZKOWY, GAD, HEL, ORIJA, INFORMACJA, ANTIFA, NIEZNAJOMY, CHLOROHEKSYDYNA, ELEKTROŚMIECI, ZGRZEWKA, ?MERZYK GROBLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYGOTOWANIE nauczenie się czegoś do konkretnego wydarzenia lub konkretnej sytuacji, np. do sprawdzianu albo odpowiedzi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYGOTOWANIE
nauczenie się czegoś do konkretnego wydarzenia lub konkretnej sytuacji, np. do sprawdzianu albo odpowiedzi (na 13 lit.).

Oprócz NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ DO KONKRETNEGO WYDARZENIA LUB KONKRETNEJ SYTUACJI, NP. DO SPRAWDZIANU ALBO ODPOWIEDZI. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x