POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELASTOMER to:

polimerowe tworzywo sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.010

BRZMIENIE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KLESZCZOWINA, POEMAT HEROICZNY, RECEPTOR KAINOWY, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, SMITH, WYCISKANIE, WYŁADOWANIE KORONOWE, DZ, OCEANOGRAFIA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ŚWIETLIK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RĘKA MAŁPIA, FARBA KLEJOWA, MIKROKASETA, SKINHEAD, PAKA, KOGA, AKOMODACJA, PARKIET, SKORUPA, PIANISTYKA, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, APOLOGETYK, PUNKT ZWROTNY, ZABIEG, ELEKTROLIT, KAMUFLET, PRZYJEMNOŚĆ, NERW ODWODZĄCY, KREDYT STUDENCKI, PREDESTYNACJA, POLE SIŁOWE, PRZEBIJALNOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, LILA, GRAFOLOGIA, ABLACJA, KURZEŃ, POCIĄG POSPIESZNY, MARATON, PIERWSZY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, HALA PERONOWA, BABOCHŁOP, KANWA, AUTONOMIZM, GETTO SZCZĄTKOWE, NIEWYDOLNOŚĆ, RAFAŁ, KAMIENIARZ, ADAPTOWANIE SIĘ, PODŁOGA, BANDAMKA, LUDZKIE ZOO, CZĘŚĆ WSPÓLNA, RUDEL, PADDLE, KUWETA, SZKAPLERZ, NAWÓZ SZTUCZNY, KOLORY PAŃSTWOWE, PLEWA, ARANŻACJA, PUNK, AUTOMATYKA POGODOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, APLA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PREZYDENCJA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, HISZPAN, WULKAN CZYNNY, ALPAKA, PARA MINIMALNA, TAMPON, POŁAĆ, MARGARYNA, DRELICH, SPUSZCZENIE, OKUCIE, WERMACHTOWIEC, TUNIKA, FAST FOOD, REPUBLIKA LITEWSKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, SUBSTANTYWNOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, CZERPNIA POWIETRZA, PIGUŁKA, FIBRYL, DALEKOWIDZTWO, NAŚLADOWNICTWO, SKRZYDEŁKO, FILTR CYFROWY, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, SPOJLER, CZYN KARALNY, KAFEL, PROJEKT, PADAŁKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, SATELITA, SZNUR, PATRON, SONAR, KRAN, PREZYDENTOSTWO, RÓW IRYGACYJNY, KALIKO, PRZEPOJKA, SYR, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, POBUDZICIEL, BŁONICA NOSA, MARIMBA, NIEBOSKŁON, BOCZNIAK, KRÓLEWICZĄTKO, WISTRA, UCHWAŁA, SEGMENTACJA, PIECZYWO, KORONATOR, DYSKIETKA INSTALACYJNA, GŁOWA, WRZECIENNIK, AUSTRALIA, ODKRYCIE, SIATKOWIEC, LIGA JĘZYKOWA, KORA, DZIAŁ WODNY, SZPIC, SZARPIE, KONSOLA, TRANZYSTOR, ŻABA LEOPARDOWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SZCZELINA, KSIĘGA, KRATKA, TANIEC, POSREBRZANIE, JUBILEUSZ, MAŃSKI, RAMA KOMUNIKACYJNA, DELIKATNOŚĆ, PROPORCJA, ABSZTYFIKANT, BADANIA SYSTEMOWE, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, SIŁA DOŚRODKOWA, MORWA, BERGMAN, OPIEKUN, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KAMIZELKA, DROGA GRUNTOWA, OKRĘŻNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KROSOWNICA WIZYJNA, DUALNOŚĆ, DYSTANS, PROCES INWESTYCYJNY, TROLLING, PRZYKURCZ, BAŃKA, TEMBR, ŚLUZA WAŁOWA, POPRĘG, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, CIAŁKO, DRUT, MIRABELKA, ELEWATOR, IPSYLON, KANONIK, GRZBIET, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, NOTABL, TERMOLOKATOR, KUŁAK, ABSORPCJA, GRANITA, MIASTO, WIĄZKA, MARRAN, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CEBULARZ, CHLOREK HEMATYNY, TARCIE, CHOCHOŁEK, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, OSPAŁOŚĆ, PODGŁÓWEK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, POLARNA CZAPA LODOWA, PEAN, RUMIEŃ LOMBARDZKI, FLASZKA, NORMALIZACJA, PULPA, REGIONALISTYKA, STARA GWARDIA, NAMIESTNICZKA, BALDACHIM, CHRYZOFITY, FLOTA KAPERSKA, SŁAWA, MINESTRONE, WZÓR, FAZA, FIGURA RETORYCZNA, PRZYRZĄD, NIECHLUBNOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, PRZEŚWIETLENIE, WARIACJE, KREOLKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, BŁOTNIAK, ORTEZA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SZUM, BELKOWANIE, PRACOWNIK FIZYCZNY, STAN DEWELOPERSKI, BEZSTYLOWOŚĆ, AUTOMORFIZM, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MODRZEW EUROPEJSKI, GRYBOSZ, LOT BALISTYCZNY, PLUTON, PARCIE, HELIOLATRIA, NUTA, WTRYSK, NIEWYPAŁ, POKRYWA, SMAKOŁYK, EMBRIOGENIA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, RETRANSMISJA, WILGOTNOŚĆ, BARSZCZ, ROŚLINA MIODODAJNA, BASENIK, STEROWANIE ADAPTACYJNE, BEATA, ANALIZA WARIANCYJNA, CHLOROHEKSYDYNA, KLASTER, INA, NISKOROSŁOŚĆ, ESENCJA, PRZEPAŚĆ, OŚWIADCZENIE, WILCZA PASZCZA, INTELEKTUALISTA, STUDNIA, KLERK, KACENJAMER, SUBLIMATOR, KANAŁ, JAMES, GRANICA, SALA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, SZYBOLET, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ŁOPIAN, SZALKA PETRIEGO, SYN, OGNIWO, RZYGACZ, INSTANCJA, PEŁNOŚĆ, SUFLET, PACHNOTKA UPRAWNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, NOK, PLOTER TNĄCY, AMBITNOŚĆ, HUDIEZAUR, SPRAY, JEŻYNA, CZECZOTKA, GRUSZECZKA, BARWY, AGREGAT, ?OSPOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELASTOMER polimerowe tworzywo sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELASTOMER
polimerowe tworzywo sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury (na 9 lit.).

Oprócz POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE LUB NATURALNE, KTÓRE CECHUJE ZDOLNOŚĆ DO ODWRACALNEJ DEFORMACJI POD WPŁYWEM DZIAŁANIA SIŁ MECHANICZNYCH, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI JEGO STRUKTURY. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x