PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARZENIE MORALNE to:

proces, w wyniku którego w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia już bieżących standardów użytkowania (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.780

WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KIERAT, PRZECHÓW, KRĘPACZKI, KRECIK, KAFAR, OBORA DWORSKA, POWŁOKA, SALEP, PROCES EGZOGENICZNY, OWOC SZUPINKOWY, PRZYWIDZENIE, MIKROFON CEWKOWY, PUŁAP, ŻÓŁW NATATOR, TIOSÓL, GAZ SYNTEZOWY, EMBARGO, PRZEWIDYWANIE, CZERNINA, KWATERMISTRZ, PALISADA, OSŁABIACZ PODRZUTU, ŁONO, DRĄGAL, ZGĘSTEK, OPONENT, OBI, KOROZJA CHEMICZNA, OKIENKO TRANSFEROWE, KANCONA, ROLA, OBRAZOBURCA, LAMPA NERNSTA, PRZEMYSŁÓWKA, RAKSOLOTY, OWOCNIK, RĘKAWICZNIK, WIELKA JEDNOSTKA, WYCHODŹSTWO, PRAWO ZATRZYMANIA, STADION, BAZYLIA, FITOCYD, SEJSMOGRAF, ATUT, FIKOŁEK, SŁAWA, WYCIERACZKA, TERPEN, SIŁKA, OKRES ZALICZALNY, JEZIORO ZAPADLISKOWE, STRAJK, KSYLOFAGIA, MONILOFITY, GRANAT, ZAŁOŻENIE, BLASTODERMA, KAMIEŃ WĘGIELNY, SILNIK DWUKLATKOWY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, WDÓWKA, BEJCA, RĘKAWICA, ODDANIE, TARCIE, ŻEBRO, PLAKIETA, ŻUŻEL, RATING KREDYTOWY, ARKUSZ POETYCKI, PAUPER, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, MOZZARELLA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ATRAKTANT, MIRIN, GOŹDZIENIEC, AHISTORYCZNOŚĆ, ŚLEPE WROTA, ODMA OPŁUCNOWA, KOREGENT, TECZKA, INDYJSKI, PŁACHTA, KOMORA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BATYST, TRZECI PLAN, PUCH, SYGNAŁ, TERMIN STANOWCZY, TEŚCIK, ETYKIETA, ODPŁYW, USKOK, BLOK RYSUNKOWY, DACH, KORWINIZM, SILNIK SPALINOWY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KIJEK, CIĄGUTKA, SPRZĘT MECHANICZNY, SZTURWAŁ, POMOC, STAW, ANALITYKA MEDYCZNA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MYSZ, FUTERKO, PRZĘSŁO, PĘDZLIK, CZABAN, PŁATEK, ŻABA KATOLICKA, OBSADA, MACA, PRZEWÓD GOŁY, LEN, OTTO, DROGA, JĘZYK LODOWCOWY, APATIA, MAMUT KARŁOWATY, CHOROBA FORBESA, WYPADEK JĄDROWY, KAMIENICA, OKRZEMKI, RUMPEL, CROSS, KATAR SIENNY, SILOS ZBOŻOWY, DESKA KLOZETOWA, BARETKA, RANA SZARPANA, ANGORA, IMACZ, NIKON, POLEWKA, NUMER BURTOWY, POSZUKIWANY, PIKA, TRASZKA GÓRSKA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, ARKA, TRĄBOWCE, ASYMETRYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, SIEĆ KOLEJOWA, KULT SOLARNY, BESZAMEL, MIKSER, KONTENER, ZAGROŻENIE, STRZAŁECZKA, JĘZYK CHIŃSKI, WARSZTAT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RĄB, MISIEK, ZJAWISKO NATURALNE, TURAS, DEKLARACJA, HALO, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, WSPÓŁŻYCIE, PRUSACZKA, NARÓD, WYPADEK, PROMIENIOWANIE, LAMBREKIN, ALBUMIK, LEGAWIEC, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, BIOREMEDIACJA, PODRYWKA WĘDKARSKA, POPRAWNOŚĆ, MITOSPOROWE, KUPON, TEORIA REKURSJI, REPETYCYJNOŚĆ, SEZON REGULARNY, WYBITNOŚĆ, PODRZUT, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, TRÓJKĄT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BASTEJA, ŁUSKA, ASTEROIDA, KIKUTNICE, TWARDZIAK, DZIEWCZYNIĄTKO, NOŚNIK DANYCH, DZIADEK DO ORZECHÓW, AKOMPANIAMENT, ARENDA, MELILIT, DECEPCJA, PRZYDAWKA, KWADRATURA, WĘGIERSKI, ALASKA, SPIRYTUS, AGENCJA RATINGOWA, LINA, KOMPLANACJA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, POSIADY GÓRALSKIE, STAW OSADOWY, HASŁO, WYDAWNICTWO, POCHODNA FORMALNA, TOŃ WODNA, GRZYBNIA, KONDYCJA FINANSOWA, IZBA, BEZAN MASZT, WOLNY SŁUCHACZ, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, ROZPACZLIWOŚĆ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ŁĄCZNICA, GWIAZDA, DOMEK, KINO DROGI, SESJA EGZAMINACYJNA, LICZMAN, FURGONETKA PANCERNA, POSTKOMUNA, KOMPRESJA DYNAMIKI, KOMPANIA, GRZYBICA, LEK NASENNY, ANTRYKOT, SUBSTRAT, PLAMA WĄTROBOWA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZESPÓŁ, GEMISTA, BARWA DŹWIĘKU, RĘCZNOŚĆ, SPRZĄCZKA, ALKOHOL ROLNICZY, KOPIA, PILOKARPUS, URODZENIE, OBRONA STREFOWA, INWESTYCJA PORTFELOWA, POŁAWIACZ, LIBRA, PUSTY ŁEB, DEKADA, PALAFIT, LEK PRZECIWBÓLOWY, MILANEZ, BIAŁKO BŁONOWE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, MISZPELNIK, PERFUMIARSTWO, KOREAŃSKI, KUPLET, FAŁSZERZ, ZAMEK, BAT, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SAMPLER, ENERGIA ELEKTRYCZNA, BAŁYK, TRYWIALIZM, ORANŻADA, IDIOFON, HULAKA, ŻYDOWSKOŚĆ, DIAGONAL, DANE TELEADRESOWE, GOTOWALNIA, FAKSYMILE, MIARKA, KRYKIET, RYGIEL, SMOŁA DRZEWNA, ANTOLOGIA, SMAK, IMADŁO ŚLUSARSKIE, CIĄGNIK GĄSIENICOWY, JODEK, UMIEJĘTNOŚĆ, AFRYKANIZOWANIE, DRAMATYKA, MARTWY PRZEPIS, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, STRATYFIKACJA, ?JASKINIA LODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARZENIE MORALNE proces, w wyniku którego w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia już bieżących standardów użytkowania (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARZENIE MORALNE
proces, w wyniku którego w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia już bieżących standardów użytkowania (na 16 lit.).

Oprócz PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PROCES, W WYNIKU KTÓREGO W PEŁNI SPRAWNY WEDLE SPECYFIKACJI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE NIE SPEŁNIA JUŻ BIEŻĄCYCH STANDARDÓW UŻYTKOWANIA. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x