JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINANTA to:

jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMINANTA

DOMINANTA to:

piąty stopnień skali albo gamy, zarówno durowej, jak i molowej, w odległości kwinty czystej w górę lub kwarty czystej w dół od toniki (na 9 lit.)DOMINANTA to:

motyw, bardziej widoczny niż inne w danej kompozycji, zespole, układzie (na 9 lit.)DOMINANTA to:

trójdźwięk zbudowany na piątym stopniu gamy (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w modalnych systemach muzycznych: dźwięk dominujący w przebiegu linii melodycznej i organizujący ją, determinujący charakter odległości między dźwiękami (na 9 lit.)DOMINANTA to:

rzeźbiarz włoski (1380-1466) jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w tonach psalmowych najdłużej utrzymujący się dźwięk, na którym recytowany jest tekst (na 9 lit.)DOMINANTA to:

w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.316

PLATFUS, ZGODNOŚĆ, OLEJ LNIANY, CEWKA INDUKCYJNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, NIEROGACIZNA, ULTRAFIOLET, KARDAMON, HALO, NOS, PASTA CURRY, MŁAKA, PORA, RAMA, JĘZYK PENDŻABSKI, PISIOR, RANWERSY, PANNEAU, ODSKOK, SZASZŁYK, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PRZEKAZIOR, LADA, ACAN, TESTAMENT, KAPITUŁA, OBRĘCZ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, OBERŻYNA, ZRAZIK, ARAK, TREL, DEGENERACJA, ANTENA YAGI, TWIST, MNICH, PRZYSTOSOWANIE, REGION WĘZŁOWY, ŻYLETA, ORTOBENZOCHINON, KALIBER, TELEFON, LĘDŹWIE, ŻAKARD, SZTUKA ZDOBNICZA, ELEKTROCHIRURGIA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KONOTACJA, BRZOZOWATE, SAMOPAŁ, SUBWOOFER AKTYWNY, POPELINA, BŁYSZCZYK, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ADHARA, WIELKOŚĆ SKALARNA, SPRZĘŻNICA, ABSOLUTYZM, KOPULACJA, KSYLOFAGIA, ODWIERT, STRINDBERG, HORYZONT ZDARZEŃ, SĄD I INSTANCJI, FLOTA, GRAF SKIEROWANY, DŻET, PODUSZKA POWIETRZNA, SPADOCHRONIARZ, ANODA, GALERIA, REN, AKOMODACJA, WSPOMINKI, SHITSTORM, PLIK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SEMEM, FONOGRAM, MIMEOGRAF, SYLFON, WITACZ, KANAR, FOTOGRAM, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CHŁOPOWINA, SCENKA, MISZCZU, PRZEPIĘCIE, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PTASZEK, ŻAŁOBA, FIGA, KOŹLAK, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, CHRZAN, PRZEDMURZE, SAKRAMENT, ZDECHLINA, SKIFF, ILOCZYN MIESZANY, CENOTWÓRCA, ANALIZA SYSTEMOWA, LIST POETYCKI, NOWINKARZ, GOŚĆ, REPREZENTACJA, PARA MINIMALNA, GRUCZOŁ SUTKOWY, RZĘSISTEK, KLIN, MATAMATA, PROFANATORKA, DIETA ASPIRYNOWA, LITOTRYPSJA, TRANSFUZJA KRWI, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, BATERIA, WIELOBARWNOŚĆ, CZAPRAK, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, DUMA, PLURALIZM, GENDER, PROWINCJA, ANTYCYKLON, PRZYKASÓWKA, LAMA, OSOBA, INDEKS, UCIECZKA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SZTUCZNY CZŁONEK, CANZONETTA, SZTUCZNE SERCE, APORT, AMORY, POMNIK, KARAWANA, ZAMIANA, PRZEBARWIENIE, KUCZBAJ, FRUSTRACJA, MINIATURA, BIAŁE MYSZKI, ŁAŃCUCH, POLIGYNANDRIA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, OZNAKA, ŻARŁACZ SZARY, ASTROTURFING, BUŁGARSKI, REUMATYZM, OŚCIEŻNICA, GRA KOMPUTEROWA, LOKAL SOCJALNY, DĘTKA, NAKŁAD, FAŁDA, KATHARSIS, TARCZA SERCOWA, FENIG, PORÓWNYWARKA, ZNAK CZASÓW, BABINIEC, PAKOWNOŚĆ, REŻIM, POJAZD KOLEJOWY, WOLUNTARIAT, ZAJĄKNIĘCIE, AUTOMAT, WAGNER, ŻÓŁW NATATOR, LEVEL, PRYNUKA, ŚMIERDZIUCH, ŚWIĘTO, POMOC SPOŁECZNA, TELEKONWERTER, CZĘŚĆ ZDANIA, ZŁOCISZ, KOSTNIAK KOSTNINOWY, SPÓD, BABUŚKA, JANÓW, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, OBOZOWISKO, STRZAŁA, NUMER TAKTYCZNY, KIESZEŃ, NALEWKA, KIERAT, PRZEKLĘTNIK, CHUTOR, KLAUZURA, TACIERZYŃSKI, PSEUDOPAŁANKOWATE, LITEWSKOŚĆ, CHWYTACZ, BRYŁA, MASZYNA TŁOKOWA, KOMISJA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, OMYK, FUCHA, PAJĘCZYNÓWKA, WĘGLÓWKA, AMBRAZURA, TEROFIT, KURCZĘ, GNIDOSZ, KHMERKA, IMPULS, PLUTON, WIRUSY SSRNA-RT, UZIOM, TORNADO, NIEMOŻEBNOŚĆ, PUNKT KARNY, NA PIESKA, SIAD, KOLEC, KONCENTRAT, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, POJAZD LATAJĄCY, PRZEMYT MRÓWKOWY, TENOR, KINDERBAL, ZNAK, KONTYNGENT CELNY, KOŚĆ RAMIENIOWA, NAMORDNIK, AUDIOBUS, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, PĘCHERZ, KOJEC, KAROWNIK, DANE, POMOC, SPARING, ZBRODNIA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, FAWORYT, GLAZURA, OSTRZAŁ, OBRÓT PIENIĘŻNY, ZBROJNIK, RYNKA, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, SINICA, WYCISK, POLARNA CZAPA LODOWA, WYKOPALISKA, BLADA TWARZ, SUTANELA, ETEZJA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, CIASTO MAKARONIKOWE, JĘZYK, OLIWKA INFLANCKA, MNOŻENIE MACIERZY, TEST, DROBNICA, ŻAREŁKO, POMALOWANE, DOM POSELSKI, PODMALÓWKA, BIAŁA BIERKA, KARYKATURALNOŚĆ, BIAŁY, INDEKS RZECZOWY, LOT, SERENADA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, DRYBLAS, ASYSTENCJA, RANGA, ŁUSKOWIEC, SIAD, KARŁOWATOŚĆ, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, DOMINANTA, POJĘCIE LOGICZNE, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ROZDŹWIĘK, STATEK, ODPRAWA POŚMIERTNA, ZBROJA KRYTA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, DUROPLAST, WÓDKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KLEJONKA, GALÓWKA, FERMAN, KORUND, ?PYRKONOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINANTA jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINANTA
jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 9 lit.).

Oprócz JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x