Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ROZŁADOWANIA HISTORYCZNEJ BRONI ODPRZODOWEJ - PRZYPOMINAJĄCY PODWÓJNY KORKOCIĄG LUB W POSTACI WKRĘTA ALBO BĘDĄCY POŁĄCZENIEM OBU TYCH ROZWIĄZAŃ, NAKRĘCANY NA STEMPEL (POBOJCZYK), WKRĘCANY W OŁOWIANY POCISK W LUFIE - W CELU USUNIĘCIA NIEWYPAŁU LUB ZAMOKNIĘTEGO ŁADUNKU, SŁUŻĄCY RÓWNIEŻ DO CZYSZCZENIA LUFY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAJCAR to:

przyrząd służący do rozładowania historycznej broni odprzodowej - przypominający podwójny korkociąg lub w postaci wkręta albo będący połączeniem obu tych rozwiązań, nakręcany na stempel (pobojczyk), wkręcany w ołowiany pocisk w lufie - w celu usunięcia niewypału lub zamokniętego ładunku, służący również do czyszczenia lufy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAJCAR

GRAJCAR to:

moneta srebrna bita od XIII wieku, początkowo w Tyrolu (na 7 lit.)GRAJCAR to:

korkociąg, przyrząd do otwierania zakorkowanych butelek (na 7 lit.)GRAJCAR to:

przyrząd służący do zakotwiczenia samolotu stacjonującego na nieutwardzonej płycie lotniska celem zabezpieczenia go przed silnymi podmuchami wiatru (na 7 lit.)GRAJCAR to:

krajcar (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ROZŁADOWANIA HISTORYCZNEJ BRONI ODPRZODOWEJ - PRZYPOMINAJĄCY PODWÓJNY KORKOCIĄG LUB W POSTACI WKRĘTA ALBO BĘDĄCY POŁĄCZENIEM OBU TYCH ROZWIĄZAŃ, NAKRĘCANY NA STEMPEL (POBOJCZYK), WKRĘCANY W OŁOWIANY POCISK W LUFIE - W CELU USUNIĘCIA NIEWYPAŁU LUB ZAMOKNIĘTEGO ŁADUNKU, SŁUŻĄCY RÓWNIEŻ DO CZYSZCZENIA LUFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.636

FORYŚ, DWURÓG, ZEWŁOK, ZWÓJKI, PRODUCENT, KAJMAKAM, FIALA, PLUSKWIAK WODNY, ŚWIATŁO, REMITENT, PRÓŻNIAK, GODZINA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SŁUŻBA, MUFA, PUSZKA, GRENADYNA, REKWIZYT MUZYCZNY, SPIS LUDNOŚCI, MROŻONKA, KAMERTON, REPLIKA, PATRONTASZ, LAPAROSKOP, PAKOWNOŚĆ, PATRON, PĘCHERZYK, PACYFIKAŁ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ZAGŁÓWEK, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, RAPORT, TRUBADUR, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, TROSKA, KALIBER, MIĘDLARKA, OSTANIEC DEFLACYJNY, ATAK, STAROŚCIŃSKI, HAJDUK, FILM WOJENNY, KAMUFLAŻ, KASTANIETY, WBIJAK, MIMOZA, CZWÓRKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PLAY-OFF, KAMIENNE SŁOŃCE, DEKOMPRESJOMETR, OSIEDLE, MATAFUNDA, KATEDRA POLOWA, GROTA OGRODOWA, SZTYFT, CEWKA INDUKCYJNA, DŻEMIK, CUGANT, LATARNIA, BABA-CHŁOP, KĄPIEL FARBIARSKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SINIAK, BARIERA JĄDROWA, KRZYŻYK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, BIEG, LAMINAT, SPADOCHRONIARZ, REGULACJA CEN, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TELEFOTO, ANGARIA, CENTRUM, WIELKOŚĆ, KOLAUDACJA, PUNKT, IMMUNOLOGIA, ZBIORÓWKA, TEMBR, EKSTRUZJA, KINO DROGI, MIENIE, DALMATYŃCZYK, MALIMO, TRANSPORTEREK, SZAROWIPTERYKS, HEBAN, PRZEBUDOWA, BASEN, ZAJĘCIE, SULFONAMID, OBŁĄKANIEC, SKRZYDEŁKO, MUCHINA, TREND ROZWOJOWY, MEZOMORFIA, KADZIDŁOWIEC, PERSPEKTYWA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DZIEŁO OTWARTE, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, NASADA, WYCINEK, CIASTO PIASKOWE, SOK, UKRAINA KIJOWSKA, PRZEPYCHACZKA, SŁODKA BUŁKA, BEANIA, LUGER, SAMOCHÓD PUŁAPKA, WOLE OCZY, KOSZT BEZPOŚREDNI, KLASYFIKACJA ABC, TONAŻ, BŁYSZCZ, MASKARA, LOGOFET, STREAMING, TEORIA CIAŁ, NAZWA RODOWA, TREND, DANIE CZARNEJ POLEWKI, DIOPTER, TRZMIELINA, LANGUSTA POSPOLITA, ANOMALIA, DUCHOWY OJCIEC, CHODNIK, GRUCZOŁ PRZĘDNY, KRIS, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PODŁOGA, SERM, NEUROTRANSMITER, CIEPŁE LODY, PROTEST SONG, SERCE SPORTOWCA, TRANSPORTÓWKA, KATAFOREZA, PREFIKS, WYRAK UPIÓR, RAJDER, BANER, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SKRZYPY, TARCZKA, REDAKTOR NACZELNY, HETMAN, SZTURWAŁ, POBIJAK, ENERGOELEKTRYKA, WZIERNIK, KOŃ Z ŁĘKAMI, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KONWERTER, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, KLAPKA, SALSA, PRZEPŁYW, PODATEK IMPORTOWY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ŁACINA, ODTWARZANIE, SOK, AGAT MSZYSTY, BANIALUKA, PLENNOŚĆ, MACAK, ORGAN, TURGOR, NASIENNIK, MIESZACZ, KOTEW, PÓŁSKÓREK, POWIEŚĆ FANTASY, ALFABET MUZYCZNY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KRENELAŻ, DOROSŁOŚĆ, LOBELIA, KRANIOTOMIA, CHOMIK EVERSMANNA, GRZYB, ANTOCYJAN, ALLELUJA, PRZYGOTOWANIE, KOŃ, NORNIK ZWYCZAJNY, CHOINKOWOŚĆ, KUCHNIA, IZBA, POJEMNOŚĆ POLOWA, BUTELKA, C, BIFURKACJA, AZOLLA PAPROTKOWA, DIRT, KONFIGURACJA, BOCZEK, BAGGALA, HYDROBUS, INKARNACJA, SFEROMETR, MADONNA, TAMPON, ŚRUBA POCIĄGOWA, OBIPIĘTA, CHOROBA GENETYCZNA, KURS, KOSZULA, FRONTON, ULGA PODATKOWA, DZIEWCZYNKA, ŻÓŁW NATATOR, FOTOHELIOGRAF, PRZEMYSŁÓWKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, FILTR KUBEŁKOWY, KOLEKTOR, MASZT, SZKRAB, WIĘZADŁO OBŁE, BIUSTONOSZ, ŁOPATACZ, OBRAZ OPTYCZNY, REPETYTYWNOŚĆ, GRÓB, TUPECIK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KOZAK, PAŃSTWO, NASKÓREK, WYRZUTNIA, KABEKAES, PRETEKSTA, AFRYKANERSKI, ZGROMADZENIE CZYNNE, ŁUG, SKRA, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, PRZEDSTAWIENIE, PLATER, IMĆPAN, PUŁAP, BAŁWAN, RAK DREWNA, REGENT, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ATONIA, STOPKA, HEKSAMETR, SZPILKA, OŚLE UCHO, NORMALIZACJA, CAPRICCIO, BARBARYZM, GLEBA KOPALNA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ROBOTY DROGOWE, ROZPRAWA DOKTORSKA, BRYTFANKA, KOŁOBIEG, DUROMER, MASONERIA, KOZAK, MASOŃSKOŚĆ, UŻYTEK ZIELONY, AUTOMOBIL, GAZ SZKLARNIOWY, OŚWIETLENIOWIEC, WIEŻA ARTYLERYJSKA, WSPÓŁWŁADCA, KARZEŁ, ILUMINACJA, OPASKA, PRZYRZĄD NAWIGACYJNY, AMULET, ORZESZNIK, ROZPADLINA, BANER REKLAMOWY, FUTURE SIMPLE, WIEŻA STRAŻNICZA, SKÓRZAK, KANADYJKA, DOMINANTA, WŁAŚCIWOŚĆ, KARABINEK SPORTOWY, KARP PO POLSKU, EMALIA, KARAWAN, POZIOMICA, SZURPKOWCE, URZĄD POCZTOWY, ŁAJNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przyrząd służący do rozładowania historycznej broni odprzodowej - przypominający podwójny korkociąg lub w postaci wkręta albo będący połączeniem obu tych rozwiązań, nakręcany na stempel (pobojczyk), wkręcany w ołowiany pocisk w lufie - w celu usunięcia niewypału lub zamokniętego ładunku, służący również do czyszczenia lufy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ROZŁADOWANIA HISTORYCZNEJ BRONI ODPRZODOWEJ - PRZYPOMINAJĄCY PODWÓJNY KORKOCIĄG LUB W POSTACI WKRĘTA ALBO BĘDĄCY POŁĄCZENIEM OBU TYCH ROZWIĄZAŃ, NAKRĘCANY NA STEMPEL (POBOJCZYK), WKRĘCANY W OŁOWIANY POCISK W LUFIE - W CELU USUNIĘCIA NIEWYPAŁU LUB ZAMOKNIĘTEGO ŁADUNKU, SŁUŻĄCY RÓWNIEŻ DO CZYSZCZENIA LUFY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
grajcar, przyrząd służący do rozładowania historycznej broni odprzodowej - przypominający podwójny korkociąg lub w postaci wkręta albo będący połączeniem obu tych rozwiązań, nakręcany na stempel (pobojczyk), wkręcany w ołowiany pocisk w lufie - w celu usunięcia niewypału lub zamokniętego ładunku, służący również do czyszczenia lufy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAJCAR
przyrząd służący do rozładowania historycznej broni odprzodowej - przypominający podwójny korkociąg lub w postaci wkręta albo będący połączeniem obu tych rozwiązań, nakręcany na stempel (pobojczyk), wkręcany w ołowiany pocisk w lufie - w celu usunięcia niewypału lub zamokniętego ładunku, służący również do czyszczenia lufy (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x