KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA to:

kolumna, szereg, rząd przedmiotów lub osób (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LINIA

LINIA to:

tendencja w postępowaniu, działaniu, rozwoju; kierunek działania przez kogoś obrany (na 5 lit.)LINIA to:

zespół przewodów i urządzeń przeznaczony do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych (na 5 lit.)LINIA to:

wers w tekście (na 5 lit.)LINIA to:

stała lub okresowa wyznaczona trasa pomiędzy jakimiś punktami, które kursują tą trasa według rozkładu jazdy (na 5 lit.)LINIA to:

sylwetka, figura człowieka; często: zgrabna sylwetka, szczupła figura (na 5 lit.)LINIA to:

trasa, po której przemieszczają się środki komunikacji utrzymujące stałe połączenie między przystankami, dworcami itp (na 5 lit.)LINIA to:

jedna z 625 części, na które podzielony jest obraz przesyłany w telewizji standardowej (na 5 lit.)LINIA to:

duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia na północnym krańcu Pojezierza Kaszubskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.292

URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, LEKTOR, BOA, MIĘSO, OKRĘT SZPITALNY, FUNDAMENT, PRZECIWNIK, KIEROWNIK BUDOWY, SŁOMA TARGANA, OKRĘŻNOŚĆ, UZALEŻNIENIE, WKŁAD, KOALICYJKA, WYWŁASZCZENIE, ZAWŁOTNIOWCE, KOSZER, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PATROLOWIEC, REGULACJA CEN, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WIEŻA STRAŻNICZA, PÓŁKA SKALNA, TRANSPORTER, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KONTROLA SKARBOWA, PASJA, KASTRAT, IZOANEMONA, HAUST, PARK PRZEMYSŁOWY, PRECYPITACJA, ŚWIĘTOKRADZTWO, RATING, SZAROWIPTERYKS, WZÓR UŻYTKOWY, LINIA PIERWIASTKOWA, OBORA DWORSKA, CZEK PODRÓŻNICZY, MIMOZA, ELEGIA, SYFON, ZAPŁOTKI, ESKORTA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SPIS, HAK, BORDER, PŁÓD, BARWA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CEL, HERBICYD, DYDELFOKSZTAŁTNE, BADACZ POLARNY, PORCELANA STOŁOWA, ZAPRAWA, ZIARENKOWIEC, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, USŁUGODAWCA, PALCÓWKA, PODBORA, NIEBOSKŁON, NABIERACZ, WELIN, RYTOWNIK, BRYŁA, TWIERDZENIE RAMSEYA, KOPROWINA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, GRZYBNIA, MEMBRANA, SPŁUKIWACZ, OPERATOR BITOWY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, FIKOŁEK, FOKA, CYKL PERYGLACJALNY, GOŁĄBEK, ŚCIANA, BULLA, ZAPŁON, ENERGIA ELEKTRYCZNA, PREPAID, LUPA, OSKARŻENIE, OPONA PNEUMATYCZNA, RUM, TEMACIK, NAGOLENNIK, KOMISJA, NIETOPERZE, PELA, BEATA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, FUTERKO, HETERODYNA, LICHWA, GADŻECIARSTWO, PRZYGOTOWANIE, ZAPACH, MUFA, SKŁADNIK POKARMOWY, MURARKA RUDA, AFERKA, BESZAMEL, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, GÓRY PIERŚCIENIOWE, ANTYPATRIOTYZM, ŚMIAŁOŚĆ, MUNICYPIUM, KONCENTRACJA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KRĘGARSTWO, PÓŁKOLONIE, PODWYMIAR, TIOSÓL, PAL, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, POKŁAD STATKU, PLAN MOBILIZACYJNY, KORYTO RZEKI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MINERALIZACJA, SZKARADA, SZLACHCIURA, TĘSKLIWOŚĆ, SIECIARKI, OLIWA, KANAŁ, MUCHA MOKRA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, NARKOTYK, KLUCZ GŁÓWNY, BEK, DELOKALIZACJA, INTERIOR, GUMA, PRZĘSŁO, SURFINGOWIEC, DYREKCJA, CZARNY RYNEK, KSIĘGA PARAFIALNA, ELANA, BODZIEC, KARTA, LANCASTEROWIE, AUTOTEMATYZM, SZPULKA, PADWAN, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, GLONY ZŁOCISTE, LIBELLA, WARNIK, SCHODY RUCHOME, MORENA, ZABYTEK RUCHOMY, PLAKAT, ŁYCHA, GRYZONIE, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, PLUS, ETERIA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, TYSIĄC, REGION WĘZŁOWY, KISTKA, SWETER, KARL, OCHRONNIK, NURY, STAND-UP, LOT CZARTEROWY, KIWI, KONTENER, LOTNISKO, DERESZOWATY, KRYZYS KATATYMICZNY, IMMUNOLOGIA, PRZEPRÓCHA, PIERWSZEŃSTWO, PIELGRZYM, MEMBRANA, PUNKT KARNY, KABLOBETON, KUMULACJA, KOLORYT, OSŁONOWOŚĆ, NIEWYPAŁ, COASTER, KILOBAJT, KABESTAN, PIEC PŁOMIENNY, DROMOS, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SZYBOLET, ASYSTENCJA, TRANSPOZYCJA, AGERATUM, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KRAJE, WZIĘCIE POD WŁOS, ÓSEMKA, ARAK, STEK, WILCZE STADO, POBIAŁKA, PODATEK KOŚCIELNY, MAZER, BULLA, TROCINÓWKA, CZĘBOREK, WAMPIR, KWADRAT, REMULADA, CHOROBA ZAWODOWA, WCIOS, STRATYFIKACJA, PŁYWACZEK, FERETRON, LUGER, LINIA LOTNICZA, KORKOCIĄG, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, WIZYTA DOMOWA, AKATALEKSA, ALKOHOLIZM, KISZONKA, JEZIORO GLACJALNE, PREDYKCJA, DZIEWKA, MORDOKLEJKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, ROŚLINA TRUJĄCA, SOLFUGI, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SECIK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, RZUT WOLNY, UNIFORM, ROSOŁEK, WIDEOMAN, KOLEGA, SZTUCZNE SERCE, OBIEKT, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PIERWSZOŚĆ, GLOSA, SPRAWA, AMNEZJA, PANDAN, METYS, POSIADACZ ZALEŻNY, SZYNOBUS, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, KROPKA, TABUIZACJA, NABÓJ ĆWICZEBNY, EWOLUCJA, KUGLARZ, DROBNICOWIEC, BERET, ROZSADNIK, ŁAWA KOMINIARSKA, SEPTET, OWAD, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OSTRA AMUNICJA, DYFUZJA CHEMICZNA, MONTAŻOWNIA, PAPROTNIK, DOSTATEK, PANTOFELNIK, MONITOR, SZTUKA, MEETING, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, REGULATOR KWASOWOŚCI, WĘŻÓWKA, RAWKA BŁAZEN, MNICH, OPERETKA, NIEWYDOLNOŚĆ, KOLET, WARSTWA ABLACYJNA, RAPT, KRUCHTA, BĘBEN, MORWA, FUJARKA, TELEKONWERTER, SKRZYDŁA, GROŹBA, NAZWA POSPOLITA, KAFETERIA, TAMPON, GRÓDŹ, ANON, ?SAMOREALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA kolumna, szereg, rząd przedmiotów lub osób (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA
kolumna, szereg, rząd przedmiotów lub osób (na 5 lit.).

Oprócz KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KOLUMNA, SZEREG, RZĄD PRZEDMIOTÓW LUB OSÓB. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x