BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZWONNICA to:

budynek lub jego część przeznaczony do zawieszania dzwonów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZWONNICA

DZWONNICA to:

budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.613

SKAŁA METAMORFICZNA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, WOLNY OBSZAR CELNY, RATING KREDYTOWY, PRZEWIĄSŁO, BAN, PROCES ODWRACALNY, SYLWETKA, GEOFIT KORZENIOWY, KLATKA SCHODOWA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, BREWIARZ, KRÓL, RÓG, MILIRADIAN, GRUPA ARYLOWA, KAZAMATA, MAJÓWKA, AGENCJA, CZOŁÓWKA, RACHUNEK CAŁKOWY, ZAŚPIEW, OFLAG, NUCZA, WIDMO SYGNAŁU, MYSZ LEŚNA, KONKURS, TRACKLISTA, GUZ ŁAGODNY, OPASANIE, PANTOGRAF, WĄTEK, MIKROKASETA, SFERA AFEKTYWNA, NAOS, PLOTER GRAWERUJĄCY, GNIEW, ZAKON CZYNNY, PRODUCENT, HEAD-HUNTER, KONTYNENT, KISZKA STOLCOWA, DOM KATECHETYCZNY, URZĄD CENTRALNY, PACHOŁEK, SPORT ZIMOWY, ODKOS, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ANTENA MIKROPASKOWA, ŚWIDEREK, TOKI, PORNOGRAFIA, PEDAŁÓWKA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, TINGEL-TANGEL, KUSAK, GODZINA, CHÓR, PISMO URZĘDOWE, ORKAN, TRANSLACJA, UMIEJĘTNOŚĆ, KRÓLEWICZ, KOŚĆ KLINOWA, AGNOZJA TWARZY, TAMARILLO, PRZYKRYWKA, RENOMA, WYKLUCZENIE, STRADIVARIUS, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OKOP, MONTAŻOWNIA, WYMÓG, PILOT, DYSZEL, ODWROTNOŚĆ, KREDA, ZEZWŁOK, LOBELIA, KAND, ŻYWA PAGINA, KURTYZOWANIE, OBRÓBKA, PRZEDROST, RÓG, KOCIE OKO, BULWA, ŁADUNEK, MODRZEW EUROPEJSKI, NOGA, DOM AKADEMICKI, KILIM, GUMA, NAKRÓJ, UKŁAD DYSKRETNY, OKRYWA KWIATOWA, DZIÓB, HUBA, MAKSIMUM, SZAL, HEBRA, SPRYCHA, CHÓR, PEREŁKA, SAMICA, WIĆ ROŚLINNA, KONSOLETA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ZAPORA WODNA, RASZPLA CIERNISTA, TENIS ZIEMNY, BULION, KULTURA STARTEROWA, POMPA ŁYDKOWA, HACZYK, IWO, BRZOSKWINKA, LEADER, LIST PROSKRYPCYJNY, NEKTARNIK, WISIOREK, OKUPACJA, PŁUCZKA WIERTNICZA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, JAZ, LAND, PRZEPLOTKA, PIĘTA ACHILLESOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, CIĄGNIK DROGOWY, KURCZAK TIKKA MASALA, ZAPOZNANIE, PODGATUNEK, SZTUKA KINETYCZNA, SUW, ORGAN, DEPORTOWANY, BUTLA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ODSYŁACZ, PASIERB, MIARKOWNIK SPALANIA, HULK, KILOMETR ZEROWY, SEPTET, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, INSTANCJA, MAZUR, ZŁOCISZ, STOŁÓWKA, ARMARIA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PŁOMYCZEK, INWOLUCJA, DIABLOTKA, METAL NIEŻELAZNY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ŁOPATKA, HALOGENOALKAN, WALEC, GUZ KULSZOWY, KURACJA WSTRZĄSOWA, MUZYKA, SWĘDZENIE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ŁUK ELEKTRYCZNY, PODATEK TONAŻOWY, SAMOLUBNY DNA, WSPÓŁREGENT, WIEK, TRÓJKĄT, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BĄBELKI, HOT DOG, GÓRA, BERET, MANTYLA, BALON, MANTELLOWATE, KSIĄŻECZKA, ADVOCATUS DIABOLI, PŁUCZKA, STRONA WWW, STAN DEPRESYJNY, PARTIA, WIATR, FINAŁ, NOSICIEL, ŁUSKWIAK ZMIENNY, LUK, SZNUR TYLNY, KRWAWNIK, HAMULEC, JEDWAB NATURALNY, ROWER GÓRSKI, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, PRZEKLĘTNIK, INTERWENCJA HUMANITARNA, KĄT PŁASKI, PIEPRZÓWKA, NERWIAK, SZACHT, KLAMRA, LUZAK, ZNAK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PIONIER, FUNKCJA ZDANIOWA, INTERCEPCJA, DROGI RODNE, SSAK, RECEPTYWNOŚĆ, KARA TALIONU, BARIERA TECHNICZNA, PODZIAŁ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DWORAK, ARSYNA, SEMAFOR, MATNIA, BENCHMARK, INTERWAŁ, WAŁ, KACZKA DZIENNIKARSKA, KORYFEUSZ, ZAPRAWA, MILCZĄCA ZGODA, TLENOWNIA, KĄT PROSTY, PRE-PAID, RZĄD, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, JEDNA CZWARTA, GANEK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PANEKLA, SEKRECJA, ZBOWID, ZASUWA, CIAŁKO MRÓWCZE, ZWOLNIENIE, ETIUDA, WSTĘŻNIAKI, KOCIOŁEK SKALNY, INFUZJA, NAZWA RODOWA, WYDZIELINA ORGANIZMU, KĘPA, WYZIEWY, WIĄZANIE, BETON, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PREBENDA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, LUDOBÓJSTWO, SKARPETKA, OBSERWACJA, MANIERKA, STELA, CZUBEK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, TUŁACZ, PIESIO, USZTYK, DROBINA, PASAŻ, CAMPUS, WAGON TAROWY, SUMATOR, RUMUNKA, TRZĘSIDŁA, ROŚLINA KOPALNA, LIGAND, PODRYG, CIĄG, ROZPRZA, STRUNA, STOPA, ZATRUCIE, TŁUMIK, GZYMSIK, WKŁAD, SZTUCZNY LÓD, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, NAWALANKA, AFIKS, EGIDA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CIĘŻKI SPRZĘT, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PÓŁKLUZA, GOLF, POWOZOWNIA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, DZIEŁO ROGOWE, POWIERZCHNIA STEROWA, JAMA, ?RDZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZWONNICA budynek lub jego część przeznaczony do zawieszania dzwonów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZWONNICA
budynek lub jego część przeznaczony do zawieszania dzwonów (na 9 lit.).

Oprócz BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - BUDYNEK LUB JEGO CZĘŚĆ PRZEZNACZONY DO ZAWIESZANIA DZWONÓW. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast