CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYJKA to:

część (często spotykany element handlowy) drobiu, mięso z okolic szyi tuszki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYJKA

SZYJKA to:

zdrobniale: szyja - część ciała oddzielająca głowę od tułowia (na 6 lit.)SZYJKA to:

wydłużony drewniany element występujący w większości instrumentów strunowych (m.in. w skrzypcach i gitarze), nad którym rozpięte są struny (na 6 lit.)SZYJKA to:

zwężony, wydłużony kształt czegoś (często wlotu np. do naczynia) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.885

SARNINA, KONKURENCJA, MILIMETR SZEŚCIENNY, WERS, KASZTEL, WIATROWNICA, MISKA KLOZETOWA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, JURA POLSKA, ŁUSKA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, LUDWINÓW, QUETZAL, SYNKOPA, KRZYŻ HERALDYCZNY, BACHATA, BELKA, WKRĘTKA, REZONATOR, RAGLAN, PRAWO MURPHY'EGO, STOKŁOSA, KAFTANIK, STOPA LĄDOLODU, SURIGAO, ABS, BASTION, KEKS, CZĘŚĆ MOWY, UBEDA, GRYF, PALIUSZ, RZEPKA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, LEGENDA, ZATOKA, PRZESILENIE WIOSENNE, POMUCHLA, BULAWAYO, DUANT, SHANTOU, GŁOWICA, KARTA, SMARKACZ, CHRUŚCIK, FRYZYJSKI, PRZEDŁUŻACZ, CYNADRA, PŁETWA, ŻUPAN, TOPIK, SZANDOR, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, JARZYNA, SKRZYDŁO, KIEŁ, ŁAŃCUCH, OBJAZD, OSADNIK, GUMA, POTRZOS, SZELF, ŁĄCZNIK GWINTOWY, LAMERSTWO, SPOCZNIK, OSHIKOSH, SKUFIA, PERUKARZ, WIRYDARZ, OBRÓBKA BLACHARSKA, MŁOTECZEK, DIOPTER, STOPKA, ZRAZÓWKA, CHOLEWA, CZEKOLADA, OSTROGA, FORTE, GNIAZDO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, RYCYK, OKULAR, RZUT, CACKO, KOTEW, PODEST, PRZYŁĄCZE, ŁEZKA, KORONKA BRUKSELSKA, GUŁAG, TRIO, PLACEK, METAL CIĘŻKI, PUZZEL, DEKANAT, TUMBA, EAST INDIAMAN, MARZANA FARBIARSKA, PODKOSZULEK, SZMATKA, SKŁAD, KOTWICA, WYŁOM, NARZĄD KOPULACYJNY, WYKŁADZINA, FURDYMENT, APEREA, ANTEFIKS, INTERMEZZO, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, BETONKA, TRUSIA, GŁĄBIK, KARNY, TULEJA, KASZTEL, KROKODYLEK, DOCISK, RZUT KARNY, PRZYGOTOWALNIA, KLOCEK, POHULANKA, ŻUBRZYNA, PODWODZIE, ZWIERCIADŁO, OBROTNICA, OSTOJA, BASTION, CHWYT, ZNAWSTWO, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, MICROSWITCH, SZCZYTÓWKA, CEPISKO, TYMBALIK, PRZEDSCENIE, CEWA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PŁAT SKRONIOWY, AGADA, WIEŚ, JOB, OKRYCIE, SZPONDER BRZEŻNY, KWARTAŁ, TRZON TŁOKOWY, MYSZKA, KAZARKA RDZAWA, KLUCZ, ERZINCAN, KONINA, EGZEKWIE, MOŁDAWSKI, PISZCZAŁKA ORGANOWA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, CIAŁKO SZKLISTE, PISAK, GALERIA BOJOWA, ODCINEK, ZASMARKANIEC, ZWYCZAJ LUDOWY, PRZEZIERNIKOWATE, KOSTNIAK KOSTNINOWY, FRACHTOWIEC, GAŁĘZIAK, DUPKA, SAHIWAL, KONTRAPUNKT, POTKNIĘCIE, KURTYNA, OKTANT, WZGÓRZE, ĆWIARTKA, TOWAR, SKUNKS, WORECZEK ŁZOWY, CIĄG DALSZY, WISIOREK, BATERIA, SISLEY, ZAGÓRZANIN, LEGNAGO, ORLANDO, KODEKS HANDLOWY, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, ODWACH, CZOP, STACJA DYSKÓW, JĘZYK POLSKI, OKULAR, TWISTOR, NATKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, REGESTR, KIL, TEREN ZALEWOWY, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PODKŁAD KOLEJOWY, ENDOPROTEZA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, BUDA, KONIEC, PÓŁWYSEP, MUSZLA, MBIRA, ZALEW, ORGANMISTRZ, CHORWACKI, BUŁKA WROCŁAWSKA, ZBIORNIK, PIECZEŃ, VEGA, KROSOWNICA, KORONA, SZYJKA, ZĘBATKA, PRZĘSŁO, WRÓBEL MONGOLSKI, SPÓD, KOLUGO, GOŃBA, PRZYBUDÓWKA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, PROPAGANDA, ORGANOMISTRZ, SIŁA WYŻSZA, SIODŁO, NADKŁAD, PORTFEL, LAMPA ELEKTRONOWA, CAMPECHE, GIROSKOP, ESCHATOLOGIA, ASTEROIDA, STALNICA, INFOBOKS, AXIS MUNDI, ADRES HOŁDOWNICZY, DIAFRAGMA, PASZTETNIK, PSYCHUSZKA, BULWA, SIEKIERA, LEŻNIA, WARIACJA, NIEBIESKIE KOŁNIERZYKI, RITORNEL, KOŃCÓWKA, WIERTŁO, DUPAL, OBRÓT HANDLOWY, BRYLANT, WYJEC CZERWONY, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, MARKUR, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PORTASY, DOBUDOWA, JĘZYK FRYZYJSKI, PODSTAWA, DOLNONIEMIECKI, TWARDZIEL, SAMOA ZACHODNIE, SIMA, ODLEWARKA, JĄDRO, SYBERIA, BARWA, BULAJDA, PLANETKA, APASZKA, BRULION, CZÓŁENKO, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SALON, GŁOWICA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, ARCHIWOLTA, ALLEGRETTO, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, COKÓŁ, HINTERLAND, WYROŚL, EPINICJON, ZUCHWALSTWO, ROZTOCZE, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ISTOTA RZECZY, ORZECZENIE, LEJBIK, CHOLERA, GŁÓWKA, LANSING, REJESTR HANDLOWY, PELERYNA, KRAN, POGOTOWIE, UMIEJĘTNOŚĆ, KLAPA, ?GRZBIET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYJKA część (często spotykany element handlowy) drobiu, mięso z okolic szyi tuszki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYJKA
część (często spotykany element handlowy) drobiu, mięso z okolic szyi tuszki (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) DROBIU, MIĘSO Z OKOLIC SZYI TUSZKI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x