CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STROJNICA to:

część ramy w harfie, na której znajdują się kołki przytrzymujące struny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.784

RZEŹBA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, REFORMATOR, SZPILKA, SUKA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, WODY INGLACJALNE, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, LEJBIK, UZDA, FAZOWNIK, KABINA, PANEK, ŚWIADECTWO, RAUBITTER, NADRZĘDNIK, CEPISKO, EKSPANDER, BREZYLKA, AFRYKAŃSKI, TRAKEN, USTALACZ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, MIESZAK, SKRĘCANIE, ŁASKOTKI, OSTATNIE PODRYGI, SEGMENT SZYJNY, MIĘSOŻERNOŚĆ, DIVA, RADZISTA, STULEJARZ, MIEJSCE, PIĘCIOBÓJ, WYGON, HISTORYK, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, BOMBA GŁĘBINOWA, REPETYCYJNOŚĆ, MACH, PALEOORNITOLOGIA, ZWÓJ, UKŁAD SYMPATYCZNY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, JADŁOSPIS, PLANISFERA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, NOUMEN, BEZCZELNOŚĆ, REGION STREFOWY, CHORIAMB, BADANIE JAKOŚCIOWE, KONWOJER, APLET, KONSYGNATARIUSZ, JAMA OTRZEWNA, NUWORYSZ, CIENKA SKÓRA, ZALESIE, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, DYFTERYT, KANCONETTA, FARMACJA STOSOWANA, KRAKOWIAK, SROM, KOCIEŁ, SAŁATKA CEZAR, MACIERZ KORELACJI, GARDEROBA, AMFIUMY, PODZIELNIK, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, PATRON, GRA SINGLOWA, CHŁONIAK BURKITTA, KOŁYSKA, OKRĘT LINIOWY, ASTROSPEKTROSKOPIA, CZESKI, SIŁA, ALARM SZALUPOWY, PĘCHERZYK, GEREZA BIAŁOBRODA, PULSACJA, PYSK, FENOLAN, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, LODOWIEC SZELFOWY, KWAS KAMFOROWY, ANGIELSKA FLEGMA, PERYFERYJNOŚĆ, SŁOWO, RODNIK, PIKIEL, DAMA DO TOWARZYSTWA, KARAFUŁKA, ATASZAT, MALARSTWO FIGURATYNWE, NADZIAŁ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, SEJSMOAKUSTYKA, PRZEPLOTKA, RYWALIZACYJNOŚĆ, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, AUSTRIACKI, JEDNA CZWARTA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, HAMLETYZM, PORTYK, SET, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, LEWICOWOŚĆ, ZAWIKŁANIE SIĘ, BĄK, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŁOKIEĆ TENISISTY, BEDŁKA, PRZEBIEG, KORONA, ŁUG, HERBATNICA, SEGREGACJA RASOWA, SPONDYLOARTROPATIA, STRUNOOGONOWE, MISTRZOSTWO, WIELKA CHOROBA, MOST PONTONOWY, MAŁŻOWINA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, KUKICHA, NERW OBWODOWY, COKÓŁ, PIEC MUFLOWY, MOHORYCZ, MANDAT WOLNY, PIĘKNY WIEK, GLINOKRZEMIAN, BARIATRA, SEKRETARZYK, BLASZKA SITOWA, PRACOWNIA, WYPRAWKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KAZUS, NUR BIAŁODZIOBY, LINGWISTA, MILITARYZM, KOKSIARZ, GRUSZA, PRZYPŁYW, GORS, OBSZAR WIEJSKI, USTROJOWOŚĆ, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PLURALISTA, POJAZD SILNIKOWY, KRAWAT, SYSTEM JĘZYKOWY, PŁOMYKÓWKA, STARORAKI, FILOLOGIA, HANAFITA, STOPA DYSKONTOWA, CYKLON, ALIENISTA, ZACHŁYST, PUNKT PODSŁONECZNY, PIASKOWIEC KWARCOWY, JĘZYK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, BEZTORBIKI, CYKL GRANICZNY, KOHORTA, USTNOŚĆ, REGENERAT, DŻOLER, WIERZCHOŁEK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, BŁYSKOTKA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, MASZYNA TURINGA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, SUBWOOFER PASYWNY, UKŁAD SAMODZIELNY, PEŁNIA, OBRONA HOLENDERSKA, BRACTWO KURKOWE, SCHLUTER, KOMPLIKACJA, NUMERANT, DIODA OSTRZOWA, FALISTOŚĆ, NIEBIOSA, DOKTOR HABILITOWANY, LAKIER DO PAZNOKCI, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, WZÓR UŻYTKOWY, DOBUDOWA, AUŁ, IZBA MORSKA, MONOCYT, STREFA PRZYGRANICZNA, KONTRAST NASTĘPCZY, PROTEKTORAT, ANAFORYCZNOŚĆ, GALARETKA, OBEDIENCJA, ETNOPSYCHOLOGIA, SZPARA POWIEKOWA, KOPARKA ZBIERAKOWA, GRUPA WERBALNA, BĄBELEK, DENUNCJANT, AMON, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, KOŃ APPALOOSA, KONGREGACJA, START MASOWY, ANONIM, GÓRNICTWO WĘGLOWE, DIPOL ZAŁAMANY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SEJM KONWOKACYJNY, ARDEN, MONARCHIA ELEKCYJNA, MUMIA, BAWET, ZBOŻE OZIME, HYDROFON, RYBY DRAPIEŻNE, MIODOWÓD, PROTEKCJONIZM, USUWISKO, INFOBOKS, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MEDYCYNA PRACY, USTNOŚĆ, POMPA STRUMIENIOWA, RONDO, GRUNWALD, SĄŻNISTOŚĆ, REKIN, SZTAMBUCH, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GITARA, REWIZOR, MOŁOTOW, WIDŁY, LARYNGOLOGIA, WATAHA, POŚLIZG, ROMANISTYKA, MAZAMA RUDA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, GRUPA, AGAR, CHRONOLOGIA, KABLOOPERATOR, DUPOLIZ, RAMA, BRAMOWNICA, STYLIKOODWŁOKOWE, SNOWIDZ, GATUNEK AMFITERMICZNY, PROROK, BATUTA, CHAŁTURNIK, ANAMORFOZA, HERBACIARKA, WĄŻ, TEREN, CYKL EKONOMICZNY, STRUNA GŁOSOWA, WYGŁOS ABSOLUTNY, RUCH PROSTOLINIOWY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, POJEMNIK, PIĘTA, BASISTA, PĘD, CENA MINIMALNA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ŁADOWACZ, ZGROMADZENIE CZYNNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, OSYPISKO, PROCESOWICZ, KEKSÓWKA, AULA, TEREN ZALEWOWY, TŁUK PANCERNY, TEZA, ?BAZA ZAOPATRZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROJNICA część ramy w harfie, na której znajdują się kołki przytrzymujące struny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STROJNICA
część ramy w harfie, na której znajdują się kołki przytrzymujące struny (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ RAMY W HARFIE, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ KOŁKI PRZYTRZYMUJĄCE STRUNY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast