POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STATEK to:

pojazd poruszający się w powietrzu lub w kosmosie za pomocą własnego napędu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STATEK

STATEK to:

pojazd pływający po wodzie, posiadający opływowy kształt i przeznaczony do celów komunikacyjnych lub transportowych (na 6 lit.)STATEK to:

żaglowiec (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.387

OZONOSFERA, INSTRUMENT, HETEROSFERA, KOCIOŁ, BARWA, STACZ, HIPERTONIA, LOTNISKO, KROKIEW, STAN NIETRZEŹWOŚCI, ZAWŁOKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, IMPLEMENTACJA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, LOSOWANIE WARSTWOWE, LAS, PLANTAGENECI, TETRAMER, OKRES WEGETACYJNY, WSTRZĄS TEKTONICZNY, LEKTOR, SAPROFAG, FARTUCH, MANDŻURSKI, KOMUNIA ŚWIĘTA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, PROCES DECYZYJNY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, BISIOR, FALKON, ANTYFONA, DRWINA, ATRYBUCJA, AFRYKANISTYKA, NASZYWKA, STOPIEŃ, PTASZYNA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KILOMETR NA GODZINĘ, GENETYKA MOLEKULARNA, ANTEPEDIUM, PĘTÓWKA, KRAINA MITOLOGICZNA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, GABINET, BONGOSY, BARKAN, SKOK W BOK, ZACHOWANIE, POWTARZALNOŚĆ, EAST INDIAMAN, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, OPTIMUM EKONOMICZNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, IMMUNOCHEMIA, KOMPRESJA IMPULSÓW, MICHAŁ, ZAWIKŁANIE SIĘ, AGAMA PERSKA, ŻYWA MOWA, KASZUBSKI, PREPPER, KUDŁACZ, KOSMETYK, KWAS NAFTENOWY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BEZGRANICZNOŚĆ, FLISAK, MOSTEK SCHERINGA, RYKSZARZ, KAMICA NERKOWA, STROFA ALCEJSKA, WYCHOWAWCZYNI, MIKROFON DYNAMICZNY, MĘKI TANTALA, GUMA NATURALNA, RATING, SPLĄTANIE, NIETZSCHEANISTA, WIR POWIETRZNY, MASWERK, TONDO, WAMPIRZYCA, OBRONA, ZABAWKA, KAPLIN, KĄT, ARACHOLOGIA, FIŻON, MOZART, RIST, KOSMOGONIA, NIEKAPEK, NAUKA ŚCISŁA, OKUPACJA, BIBUŁKARZ, NIECZUŁOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, ZOOMETRIA, FILTR GĄBKOWY, KOTWICA, OBIPIĘTA, OKRĘT DOZOROWY, PORZĄDEK, CHOKER, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, KASZYCA, ŁOSKOT, DEZADAPTACJA, FAZA, SIAD RÓWNOWAŻNY, BŁAGALNIK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, EROS, LAMPROFIR, UKŁAD SAMODZIELNY, SAMPLER, WYSPA MAN, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, BEZCIELESNOŚĆ, BUTELKA MIAROWA, WARTKOŚĆ, CIŚNIENIE STATYCZNE, WSPÓŁZAWODNICTWO, PIERNIKARZ, RĄCZNIK, MELODYKA KANTYLENOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, AZOT, DRAMAT GANGSTERSKI, BUNKIERKA, PIŁA, OBLITERACJA, ZŁÓG, HIPERFOKALNA, GAJNIK LŚNIĄCY, DZIADZIENIE, PROTEKCJONIZM, FONDUE CZEKOLADOWE, CYTOSTATYK, KRWIODAWSTWO, RODZINA NUKLEARNA, WYDRA, KUTER, WARIACJE, MIEDZIONIKIEL, KARZEŁEK, KLIMAKS, KRONIKARKA, STRZELEC WYBOROWY, SZYLKRET, PRZYLEPNOŚĆ, DZIELNOŚĆ, MUS, BLASZKA, EMIRAT, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PRZYRODNIK, MODERNA, OBRONA, PRZEBUDOWA, ASYSTA, SZYSZAK HUSARSKI, JASŁO, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, JEDNOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ANALIZA TRANSAKCYJNA, DOCHÓD WŁASNY, RESET, WYKUPNE, WIATRAK, ZŁOTKO, KOŁO HERMENEUTYCZNE, HACJENDER, STRUNOWIEC, BIAŁY ŚPIEW, ARMARIA, WCIĄGARKA, BURGER, POCHŁANIACZ, KUCHNIA, IDEACJA, HIPNOTERAPIA, TRAWLER, INDEKSACJA, ŚWIADEK KORONNY, KLIPA, KOK, OCZYSZCZALNIK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, FLET PROSTY, ŻAKARD, SPRYCIULA, POEMAT HEROIKOMICZNY, FRANCISZKANIZM, CYGAN, DWUDZIESTY PIERWSZY, PRZEMYT PLECAKOWY, CUDACTWO, PODATEK TONAŻOWY, PREZENTER, KWAS, ŚMIETANKA, PRYZMA, NAGŁOŚNIENIE, ELEKTROMETRIA, SZCZENIARA, BZYGI, TRANSFLUENCJA LODOWCA, MOL, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SŁUCHAWKA, WYZWISKO, PRZEWŁOKA, RÓG, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, MINA, MARAZM, GNIAZDKO, PŁEĆ, ŁUK, FILEMON DZIOBOROGI, STADIALNOŚĆ, STĄGIEW, HARMONIKA, ORGANIZATOR JĄDERKA, TRANSWESTYTKA, REZERWA WALUTOWA, OSKARŻENIE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BRZOZA, AGENDA, NAGRANIE WIDEO, DZIADOWINA, WACŁAW, CENTRALA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NIEPRZYJACIEL, CZARNA LISTA, MIMEZJA, MOTYW, ROLETKA, OCHOTNIK, PASEK, TRENT, PŁOMYKÓWKA, FALA, KONGA, MAŁOŚĆ, PAKA, KONTENEROWIEC, AŻUR, BEZANMASZT, PACYFIKAŁ, POMURNIK, SYLABA ZAMKNIĘTA, BARION, DROBNICA, OSIEMDZIESIĄTKA, STAN POSIADANIA, ZŁOTY BLOK, PROTEZA, GRA W KARTY, TORNADO SATELICKIE, FILEMON CZARNOLICY, EKSKREMENTY, ORGANOTERAPIA, ŚLIZGACZ, MAŁŻONEK, MIR, OSIEDLENIEC, BANDAMKA, URZĄD IMIGRACYJNY, ŚCIĘCIE, ANALIZA FUNDAMENTALNA, RESTAURATOR, REKOLEKCJE, PARA 0, BARBARYZACJA, GŁÓWKA, WAŁ, ZAKRĘTKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TERYNA, RACA, SZKAPLERZ, OSTRYGOJAD, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, DAKTYLOGRAFIA, TFILIN, OSMYK, DWUFAZOWOŚĆ, VIOLA BASTARDA, WECK, ?FILEMON NOWOKALEDOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.387 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STATEK pojazd poruszający się w powietrzu lub w kosmosie za pomocą własnego napędu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STATEK
pojazd poruszający się w powietrzu lub w kosmosie za pomocą własnego napędu (na 6 lit.).

Oprócz POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ W POWIETRZU LUB W KOSMOSIE ZA POMOCĄ WŁASNEGO NAPĘDU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast