WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIESPAW to:

wada wlewka lub odlewu w postaci wąskiej szczeliny o zaokrąglonych brzegach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.962

JUDASZOWE SREBRNIKI, FURGON, EDAM, PASKUDA, BIEG DYSTANSOWY, SPRAWUNEK, DRĄGAL, POLSKOŚĆ, SERBSKOŚĆ, ŚCISKACZ, ZAKON MNISI, SESJA POPULARNONAUKOWA, BRZYDULA, ŚRUBOWIEC, MALIMO, JASTRYCH, ALLEGRO, CZOŁOWNICA, PRZEDMIOT, RAKOWATOŚĆ, ZESTAW, ROZCIEŃCZALNIK, OTWÓR, FLUID, LUKA STRATYGRAFICZNA, GRANDA, MASA RDZENIOWA, WAHADŁO, FAB LAB, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ISTOTA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ERPEG, NOTABL, BUTWA, TROMPA, TROLLKONTO, SPRYCIARKA, ADVOCATUS DIABOLI, STROIK, ZNACZENIE, SZKLANKA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, BUKWICA, MŁOTEK, MLECZAK, FASOLA, NADLOTKA, KORONKA, GRANITA, SKUPIENIE, ANTRYKOT, MLEKO, TENOR, UKRZYWDZONY, UMIEJĘTNOŚĆ, ZNAK WODNY, DEZAKTYWACJA, TYNK, OMAM, MUŚLIN, ZJAWISKO BARKHAUSENA, UGRUPOWANIE, NIESAMOWITOŚĆ, STOPIEŃ ETATOWY, GORĄCY PIENIĄDZ, SALETRA, ADWENTYSTA, KOSÓWKA, NESTOR, PĘCZAK, WIBRACJA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, GITARA, PALISADA, NIECKA BASENOWA, DOJRZAŁOŚĆ, KARTA TYTUŁOWA, WAFEL, WYŻYNA, PLASTYKA, LEON, PRZECZYSTOŚĆ, PION ŻYROSKOPOWY, MIESZANINA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, ZATRACENIE, SPIRYTUS, KWADRAT, ARKUSZ POETYCKI, BURGER, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, RUMUŃSKOŚĆ, SARAFAN, DŻET, TEŚCIK, PRZEKŁADNIA, CIĄGI, TYMPAN, NIC, MISIO, MUSZNIK, STRZAŁA, LAWA PODUSZKOWA, POWIEŚĆ SF, FRATER, JANE, KSIĘGA METRYKALNA, SIEĆ, LĘDŹWIE, MEZOMORFIA, PIERWSZY OFICER, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ĆWICZENIE, FISZUTKA, TWARZOWIEC, BIFURKACJA, CEDUŁA, BIMS, ODWROTNOŚĆ, MARENGO, ANTENA MIKROPASKOWA, PALIA, ROSYJSKOŚĆ, RZADKOŚĆ, KONFEDERACJA KANADY, SALA, TEORIA INFORMACJI, POTWÓR, AUTOMAT, WIERSZ, CHOROBA, STATYW, DEKIELEK, OBŁOK, HASŁO, BROSZURA, ZWIAD, WYŁĄCZNIK, RÓŻA BARYTOWA, ANNA, FRYZ, CYZELATORSTWO, IRRADIACJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, PIECZEŃ, BOMBER, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ŚWIECA, PRZODOWNIK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KUPON, ŚWIAT, WELIN, BUCHTA, KLINKIER, KORZYSTNOŚĆ, LINA, SALSA, STANOWISKO, RANA, MATOŁ, PAPROTNICA GÓRSKA, STARTER, CIERŃ, BASEN, DEKLARACJA, PEWNOŚĆ, KOMEDIANT, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ROŚLINA OKRYWOWA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GARY, INFORMACJA GENETYCZNA, EGRETA, CHÓR, ARENDARZ, JĘZYK ANGIELSKI, MECHOWCOWE, OPCJA WALUTOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ADHEZJA, MERZYK OBRZEŻONY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SIŁA WYŻSZA, TARLAK, POLE, DECHA, CYKL, URYNA, RODZINA ZASTĘPCZA, ZASADA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KĘS, ŻABKI, MARS, JAZGOT, SALADA, DZIESIĘCINA, RAMKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, RASOWOŚĆ, MOMENT, ORANŻADA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, KREPA, SKOK W BOK, DRGANIE AKUSTYCZNE, ŁOWIECTWO, ATONIA, PRZYDAWKA, ECSTASY, GRÓDŹ, POMOC, GĘBA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, WADA, DIABELSKOŚĆ, MARCIN, TORII, PLAMA, POWŁOKA GALWANICZNA, NAWALANKA, SZCZOTKA, KACOWE, AUTOTEMATYZM, ZNAK, AUSZPIK, TUBA, CZAS PÓŁTRWANIA, OLEJARSTWO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ROY, PRZEDZIAŁ, TELETECHNIKA, LIMETA, DUŃSKOŚĆ, BAMBUS, DZIEWIĄTKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, NIECHLUJ, SZMER, ELEKTROIZOLACJA, BURŁAK, GALASÓWKA, DYSPLAZJA, KLEPKA, BADANIA, KARTA WIZYTOWA, PRZEWIELEBNOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, KANDYZ, STYL, TWARDY RESET, ZAKURZENIE, NORMALIZACJA, MINA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, OKRĘŻNOŚĆ, PRZYSTRÓJ, OSIEMNASTKA, RÓŻNICA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WĘGLÓWKA, CYTOSTATYK, ALT, DZIEWIĘTNASTY, RANA POSTRZAŁOWA, KARBONATYT, SZRON, MYJKA, METAL KOLOROWY, HEAD HUNTER, ZROŚLAK, ZBROJA PEŁNA, PRÓBNIK, WIĄZAR, STATUS SPOŁECZNY, KROKIET, WYWROTKA, HIPOREFLEKSJA, OBIEG, ZAWIŁOŚĆ, KANAPKA, ŁAPANIE, ŚWIETLISTOŚĆ, TYRAŃSTWO, MIERZEJA, ROBOCIK, MOWA WIĄZANA, TUM, OLAF, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WYWIAD, KLUBOWIEC, PUNKT WĘZŁOWY, MERENGA, DŻDŻOWNIK, ?RUBEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIESPAW wada wlewka lub odlewu w postaci wąskiej szczeliny o zaokrąglonych brzegach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIESPAW
wada wlewka lub odlewu w postaci wąskiej szczeliny o zaokrąglonych brzegach (na 7 lit.).

Oprócz WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - WADA WLEWKA LUB ODLEWU W POSTACI WĄSKIEJ SZCZELINY O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast