TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKSAMIT to:

tkanina bawełniana z krótką okrywą włosową, otrzymywana przez strzyżenie nici jedwabnych, wełnianych lub bawełnianych, wetkanych w tkaninę podstawową (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKSAMIT

AKSAMIT to:

tkanina bawełniana z krótką okrywą włosową (bawełnianą, jedwabną lub wełnianą) (na 7 lit.)AKSAMIT to:

gładkość, cecha tego, co ma fakturę podobną do aksamitu (na 7 lit.)AKSAMIT to:

tkanina z meszkiem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.604

MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, NER, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ŚMIGŁOŚĆ, AMERYKANIZM, FALAKA, KOŁOWACIZNA, BAZYLIANIE, UDAWACZKA, PRZYSTAWANIE, PAS DROGI GRANICZNEJ, PARAWANING, NIECKA ARTEZYJSKA, LICZBA NIEPARZYSTA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, TORT DOBOSZA, ROZKAZ DZIENNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ZAGRYWKA, MIÓD PSZCZELI, BAKTEROID, ANTYDOGMATYZM, AGRESOR, SUBSTANCJA OBCA, WYKOTY, TRANSMITER, GALARETA, APLA, KONTRETYKIETA, WARSZTAT, ŚWIECA, KORYNCKA, NUMER TAKTYCZNY, KONGRUENCJA, GEOFIT CEBULOWY, POMPA OBIEGOWA, SPUSZCZANIE, PEDERASTKA, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, EUTEKTOID, RAMIENICOWE, ARSYNA, LODÓWKA, WOLNY, METRYKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ZBLIŻENIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OLBROT, REGLAN, POLIO, MANIFESTACJA, ROZLEGŁOŚĆ, MACKI, RETABULUM, BATORÓWKA, CYTODIAGNOSTYKA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, POLIPTYK, BLASTOGENEZA, SZTUCER, REPUTACJA, OPAL, DRAMATYZM, PRZEŁYKANIE, RZEŻUSZNIK, JĘZYK POMOCNICZY, OSTROGI, MALIMO, TORPEDA LOTNICZA, GAMA, POUSSIN, MAPA AKUSTYCZNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, INKRETYNA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WPADKA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KLASTER, GAMA, SPIRILLOZA, WULKAN CZYNNY, ESENSJA, APORT, CZAS URZĘDOWY, ELOPSOPODOBNE, SZAMBELAN PAPIESKI, LODEN, SKOCZEK PUSTYNNY, REPREZENTACJA, POSTRACH, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PYŁEK, KIWI, WYSEPKA, MIKOTOKSYNA, RABA, HERNYSTIR, ŚLIWKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, BÓR, SMUTNI PANOWIE, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, KEFALINA, SŁOWNIK, MONODIA, DOZYMETR, TRÓJNÓG, OLIWA Z OLIWEK, ZGORZELINA, POTENCJAŁ ZETA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SPŁYW, PRZEMYSŁÓWKA, DOLMAN, STYL ARCHITEKTONICZNY, ZIMNE NÓŻKI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NIEISTOTNOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, GWARANCJA, PRZEBARWIENIE, EUROKORPUS, IZOLACJA, WĄŻ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KOROZJA BIOLOGICZNA, DOVE, AUDYT, LOT SZYBOWCOWY, PLAKAT, NAMORDNIK, ALI, BARWA DRUGORZĘDOWA, OLEJARZ, WĘZEŁ KOLEJOWY, PLAGIAT, MEDYCYNA RODZINNA, BARWICA DREWNA, PRAŻMO, ZAMEK, MIŃSZCZANKA, ANTOLOGIA, MANDARYŃSKI, STANDARD ETYCZNY, BOCIANIE GNIAZDO, TEST PŁATKOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, KWAŚNICA, POLO, OBRAZ, SMOLUCH, SORPCJA, NADZÓR OCHRONNY, UPOWAŻNIENIE, OSKARŻENIE, MYCKA, ROBOTY BUDOWLANE, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ZAŚCIANEK, PATRON, GLORIA, UDZIAŁ, RAMA, VIP, PROPOLIS, FAUST, TESTOWANIE WZORCOWE, MADŻONG, MANDYLION, HERBATA, GOFR, DYSZA, ROZWÓJ ZARODKOWY, WSPÓŁUCZEŃ, OLEFINA, TUBA, CIĄGOTY, POJAZD LATAJĄCY, WIATROPYLNOŚĆ, POSTOŁ, BRÓD, ŚWIADEK KORONNY, KARTAN, ISTOTA FANTASTYCZNA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KAROTENOID, LUWERS, GRUZIŃSKI, MASZTÓWKA, KOMISARZ WOJSKOWY, PODSADKA, HEJT, SERENADA, STOŻEK DZIOBOWY, BEJCA, PRZEBIERANIEC, HETEROTROFIZM, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, EKLER, BRĄZOWNIK, CHIŃSKI, PLASTYKA, PIJAR, KRYTYCZNOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, ODNALAZCA, DEKREMENT TŁUMIENIA, UKRAIŃSKI, SIŁA, SPRZĘŻNICA, SMENTARZ, PĘCHERZYK, ARANŻACJA, SKUN, REHABILITACJA, UŁAMEK PIĘTROWY, SOBÓR, DERYWAT SYNCHRONICZNY, OFLAG, BAMBUS, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PRZELICZNIK, DIALOGIZM, SZTUCZNE SERCE, TRZECI, PIÓRO, WIECZÓR POETYCKI, HAMULEC NOŻNY, ZAWAŁ, PEPSI, MÓZG MATRIOSZKA, PEONIA, NEKROMANCJA, SZABELTAS, JĘZOR LODOWCOWY, FORMA, NARKOTYK MIĘKKI, MIGRACJA, KOPALINA SKALNA, KAMIEŃ NERKOWY, STYGON, PREPAID, KABLOOPERATOR, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, OPERA MYDLANA, KROPKOWANIE, MIKROOTOCZENIE, IMMUNITET KONSULARNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, NAPIĘCIE, ŻUBR WĘGIERSKI, ENCEFALOPATIA, MATERIA, CYNGIEL, DEKIELEK, TABLOIDYZACJA, CZEREP, GŁOWA KOŚCIOŁA, RAGDOLL, PEŁNOMOCNICTWO, WIZYTOWNIK, WYTWÓRCA, DIETA, EDAMMER, BELKOWANIE, PLAŻA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ZMOWA MILCZENIA, ZMORA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, BEMBA, SESJA, RAJSKIE ZIARNO, ONELINER, SOLISTA, ALFABET SEMAFOROWY, REGISTER, OŚNIK, KANCLERZ, ALTEMBAS, ZASPOKAJANIE, WELWET, WYRĘBISKO, POTÓWKA, KREPA, HIPOTEKA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PORADLNE, KANAPA, GROŹBA KARALNA, SATYRA, KURACJA SZOKOWA, KASZKIET, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, BOZIA, ?DREN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKSAMIT tkanina bawełniana z krótką okrywą włosową, otrzymywana przez strzyżenie nici jedwabnych, wełnianych lub bawełnianych, wetkanych w tkaninę podstawową (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKSAMIT
tkanina bawełniana z krótką okrywą włosową, otrzymywana przez strzyżenie nici jedwabnych, wełnianych lub bawełnianych, wetkanych w tkaninę podstawową (na 7 lit.).

Oprócz TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - TKANINA BAWEŁNIANA Z KRÓTKĄ OKRYWĄ WŁOSOWĄ, OTRZYMYWANA PRZEZ STRZYŻENIE NICI JEDWABNYCH, WEŁNIANYCH LUB BAWEŁNIANYCH, WETKANYCH W TKANINĘ PODSTAWOWĄ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x