ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STACJA to:

zespół urządzeń służący do przetwarzania lub rozdzielania zasobów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STACJA

STACJA to:

ustalone i oznaczone miejsce zatrzymywania się pociągów, gdzie odbywa się wsiadanie i wysiadani pasażerów lub rozładunek i załadunek towarów (na 6 lit.)STACJA to:

ośrodek lub punkt specjalizujący się w jakiejś działalności bądź prowadzący badania w pewnym obszarze nauki (na 6 lit.)STACJA to:

ośrodek nadający i odbierający sygnały radiowe i/lub telewizyjne (na 6 lit.)STACJA to:

jeden z czternastu punktów (oznaczanych obrazami lub rzeźbami) trasy drogi krzyżowej, nabożeństwa w religii rzymsko-katolickiej (na 6 lit.)STACJA to:

punkt sprzedaży detalicznej paliw płynnych, oleju napędowego, a niekiedy także gazu LPG (na 6 lit.)STACJA to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne służące do zarządzania funkcjami innych urządzeń bądź wspomagania tych funkcji (na 6 lit.)STACJA to:

miejsce postoju pociągów i przeprowadzania operacji związanych z transportem kolejowym (na 6 lit.)STACJA to:

zakład, którego działalność związana jest z danym terenem (na 6 lit.)STACJA to:

(kosmiczna) stacja naukowo - badawcza w przestrzeni kosmicznej (na 6 lit.)STACJA to:

metra lub drogi krzyżowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.599

DRUGIE DNO, PUNKT KARNY, TEST PSYCHOLOGICZNY, SKAŁA WAPIENNA, SZPONA, KARES, SŁODKOŚĆ, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, DOSADNOŚĆ, GENE, FIOLET GORYCZKI, KAROTENOID, WYPIS ŹRÓDŁOWY, RACHUNEK POMOCNICZY, NIMFA, POCIĄGŁOŚĆ, ANOMALIA, DYWDYK, ZNAK PISARSKI, WRZASKLIWOŚĆ, DYMKA, KLASTER, STACJA, ANIMACJA, AGROGAZ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, TRYBUNAŁ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, LEN, KASKADA, BUŁGARSKI, BLASTODERMA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DZIENNIKARZ, PACJENT URAZOWY, KWAS, WŻER, PAROWNICA, ŻYWOT, KIEROWNICTWO, OBLIGACJA ZAMIENNA, BIOMASA, UKRAIŃSKI, PROCES INWESTYCYJNY, DYWERSJA, KAMIEŃ NAGROBNY, LOŻA, SPRAWA, MONETA OBIEGOWA, MARKETING INWAZYJNY, WPŁATA, OBIEKT SPORTOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SZCZOTKA, DODATEK MOTYWACYJNY, POŻYCZKA, ODRĘTWIENIE, POMOST, KLAKA, DŹWIGACZ DACHOWY, SŁUPEK, PIANOLA, SAMOISTNOŚĆ, KOREK, LEWOSKRZYDŁOWY, AMPUŁKA, SCYT, NORZYCA, POGOŃ ZA RENTĄ, HORMON LOKOMOCYJNY, JAJA, KOMISUROTOMIA, KEM, KASZA GRYCZANA, TORII, UNIZM, CHOROBA BOSTOŃSKA, FILTR CYFROWY, TAKSON MONOFILETYCZNY, STROIK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, OSZOŁOM, KLESZCZE, WSPÓLNOTA, METODA DELFICKA, KOJEC, SZCZELINA BRZEŻNA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, FARBA KLEJOWA, JĘZYK ALEUCKI, ZASTRZALIN, PASSA, LATEN, HERMA, SZTUKA DEKORACYJNA, KASZTEL, TUŁACZ, LAPAROSKOP, PRZEMOC, AKOMPANIAMENT, CEDZIDŁO, PRZĘSŁO, KAMPANIA, SSAK, BEZPANCERZOWCE, TOKI, RYCERZYK, KREDKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, BELKA, LITWAK, TAJNE NAUCZANIE, BROŃ NUKLEARNA, BUDKA, WALENCJA, PROGRAM UŻYTKOWY, EKSPRES, BRAZYLIANY, ELEKTROIZOLACJA, GNIEW, SZÓSTY, MITOLOGIZM, KOD IDENTYFIKACYJNY, FOTEL OBROTOWY, LIMNIGRAF, PAPIER WELINOWY, ODWIERT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, TRAIL, KORPUS NAWOWY, REFERENDUM GMINNE, KOMINEK, ZAPRAWA, MOTYLEK, STILO, TELEFON KOMÓRKOWY, BUŁAN, ABRAZJA, DYFTYK, DYSZKANCIK, WIZJONER, EUFORBIA, PODEJŚCIE, SER, S.Y, ZAWRÓT GŁOWY, ZWYROL, KOŁO POŁUDNIKOWE, PAŃSZCZYZNA, MEMBRANA, BECZKA PROCHU, TRUP, PĘCHERZ, CHOROBA WRZODOWA, MATERIAŁ BUDOWLANY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, OPASŁOŚĆ, SUCHAR, OBŁĘK, MAPA AKUSTYCZNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, DERESZOWATY, MONITOR, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, KAPRALSTWO, KLON, KOMBATANTKA, TAŚMA FILMOWA, JARZMO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NACZYNIE, OBAWA, HIN, SELEKCJA, PRZEŁOM, ISTOTA ŻYWA, LINIA LOTNICZA, CIĄGNIK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, OPAR, TARPAN, REGIONALISTYKA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ABSYDA, SAKLA, MATERIAŁ ŚCIERNY, PRZEWROTKA, EKSTRUZJA, ODEZWA, KASETA, CEBULA, UDAR, STEP, SAMICA, DRĄGAL, GWIAZDKA, MAGNES, HACJENDA, SIDARA, INSTYTUT, QUEBECKI, NIECHLUJ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ELIPSA, INTERNACJONALIZM, KOŁEK, AFRYKAŃSKOŚĆ, ZGODNOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, KOMORA IMERSYJNA, TRASA ŚREDNICOWA, SMUŻ, SADOWISKO, BARSZCZ, MADZIARSKI, TYSIĄC, KILOMETR ZEROWY, RODZINA ZASTĘPCZA, RZEZALNIA, KOLUMNADA, METODA GRADIENTU SPRZĘŻONEGO, ANAGLIF, NATRYSK, NIESZPUŁKA, WILCZY DÓŁ, WYCHODZTWO, KAMIENIARZ, AGREGACJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DANIE ARBUZA, GLUKOMETR, CENTRALNE, AKADEMIA, ISLANDZKOŚĆ, KWIATUSZEK, AGAMA, KASOWNIK, RÓŻA BAZALTOWA, STYL, ŚWIAT, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, PAKA, STACJA, KRAŃCÓWKA, STREFA NIEBEZPIECZNA, GRAFIKA, WIADRO, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, STECZKA, WŁAŚCIWOŚĆ, BATUTA, TOREBKA BOWMANA, PRZEWŁOKA, STAN, MALTA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, EMIGRACYJNOŚĆ, KLIPER, MANCA, GORĄCE ŹRÓDŁO, DIRT, BEJCA, PRZEWAGA, BLOK SOCJALISTYCZNY, MASCARPONE, RESTYTUCJA GATUNKU, MŁYN WODNY, BUDLEJA, LEJEK, BARWICA, EKSPANDOR, RÓJKA, ROŚLINA ZIELNA, PRZYKRYWKA, ZESPÓŁ, TETRAMER, PODZIEMIE, ZASOBOŻERNOŚĆ, GULASZ IRLANDZKI, BENTO, ZAWIKŁANIE, INSTALACJA, OLEJEK ABSOLUTNY, TRIO, KALATOS, LASKA, MARAN, OSTROGI, MUCHA SUCHA, DUPEK ŻOŁĘDNY, MANGANIAN, ORNAMENTYKA, CMOKIER, PRZYPAŁ, FAŁSZYZM, KOŁPAK, HERB, FAKTURA, ?OSIEMNASTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STACJA zespół urządzeń służący do przetwarzania lub rozdzielania zasobów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STACJA
zespół urządzeń służący do przetwarzania lub rozdzielania zasobów (na 6 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA LUB ROZDZIELANIA ZASOBÓW. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast