WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPULKA to:

walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty lub nić (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPULKA

SZPULKA to:

zwój np. nici (na 7 lit.)SZPULKA to:

opasana nićmi (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.319

OKNO, BIZNES, PROGRESISTA, CHWYT PONIŻEJ PASA, DIRT, CZARNE KINO, MINERAŁ SIARCZKOWY, SCHRONISKO, BIOKOMINEK, NERWIAK, GRUPA ETNICZNA, ORGIA, KOSODRZEWINA, PARNAS, BAKSZTAG, TEUTOŃSKI, CMOKIER, PŁOMYK, MELON, SKUTER, WYKRAWACZ, KABALISTA, NERWOWOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, PRZYSTOSOWANIE, OTWARCIE SERCA, STONÓG MYSZATY, TEŚCIK, JEDLICA SINA, NARAMIENNICA, MASZYNA ENERGETYCZNA, OKRUSZYNA, NIEBOSKŁON, PASIECZYSKO, FILOLOGIA ANGIELSKA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, FASHIONISTKA, NACZYNIE, SPLOT, FENICKI, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TWÓRCA, HIPNOTERAPIA, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PŁYWACZEK, NÓŻ DO CHLEBA, HARMONIJKA, TRUSIA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, RAMIENICOWE, KRIS, SZEWCZYNA, LEGALIZACJA PONOWNA, WYTWÓRCZOŚĆ, SET, KULBAKA, POLIFAG, PAPU, CHOROBA, BAJKA, INTERPRETACJA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, BÓL DUPY, SŁOWO, TEK, MALINA OMSZONA, BIAŁY CZŁOWIEK, TRASA, CZAPA POLARNA, ŚLIZGAWICA, WIKARY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, AL SECCO, EPOS, NAPAD, GERMANISTYKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PLAC APELOWY, FEMINISTA, GRZYBIARZ, ARABSKI GREYHOUND, DYSKWALIFIKACJA, MODEL, TROLL, GRZECH CIĘŻKI, WĄŻ, EKSPERT, NEKROPOLIA, CHMURSKO, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SINIEC, SOK, PRYMARIUSZ, KWASICA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, POROZUMIENIE PŁACOWE, GAZÓWKA, KACZKA, ZASADA D'ALEMBERTA, TAN, ROŚLINA DWUPIENNA, DZIWNY ATRAKTOR, ARACHNOLOGIA, FILM 3D, GLORIA, ULOTNOŚĆ, FALKON, WĘZEŁ WINDSORSKI, DIVA, REWANŻ, ANTYPKA, KLERK, HETEROTROFIA, RODZAJ NIJAKI, KÓZKI, TYP DZIKI, BAKTERIA, ZAJAD, WRĄB, TRANSFUZJOLOGIA, STROIK, NAPŁYW, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, PŁAWICA, GRZBIETORODY, RÓW PRZECIWPANCERNY, CZŁON SKŁADNIOWY, ROZWÓJ, KONSOLA STEROWNICZA, SYLWETA, WNYKARZ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KRÓTKOŚĆ, UKOŚNIK, ZAPLECZE SANITARNE, KORONIARZ KOŃCATY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, MAFIJNOŚĆ, SKRĘCANIE, PRAWO BERNOULLIEGO, MONOCHROMATYZM, KONFISKATA, AUTOMAT, NEOFITA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, ROŚLINA NASIENNA, REASORTACJA GENOWA, REALIZM, AWIOFON, LEK ANKSJOLITYCZNY, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, NIEBIOSA, ZYGNEMOPSIS, CZTEROPOLÓWKA, LAMPA KARBIDOWA, BOMBA WULKANICZNA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, APELACJA, BAND, BOCIANIEC, WSPÓŁBRZMIENIE, ZBRODNIARZ WOJENNY, ROZRABIACZ, NAZAREJCZYK, OŚRODEK WYŻOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, IRYZACJA, BELKA, ZJAWISKO SEEBECKA, BIEL, NEOTENIA, DIABEŁEK, IDENTYFIKACJA, ERA KENOZOICZNA, PALUCH, KONFISKACJA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KOSMOGONIA, MOIETA, RACHUNKI, ZASADA, ULM, CASUAL, KONFISKATA, KRĘG SZYJNY, ENTEROTOKSYNA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, EGOCENTRYZM, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, CHOROBA DARIERA, NIEPOWODZENIE, SUPERKLIENT, KALKA, OPŁATA STOSUNKOWA, BIAŁA KSIĘGA, JAWAJSKI, ZAKWASZENIE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, WNĘTROSTWO, WĄŻ W KIESZENI, KRYSTALOFIZYKA, PODRÓŻUJĄCY, ANIMAG, KRYTERIUM STEROWANIA, REMONT BIEŻĄCY, KOŻUCH, TARCZA KRYSTALICZNA, NIRWANA REZONANSOWA, PŁOZA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, KOMUNIKACJA, DOKSOGRAF, STRZELNICA SPORTOWA, POGONIEC, PAS POOPERACYJNY, POŁUDNIK STRUVEGO, FILM PSYCHOLOGICZNY, JAPOŃSKOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, OPERATOR KABLOWY, MĄŻ, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, EPIZOOTIOLOGIA, LOGIKA FORMALNA, TAJEMNICZOŚĆ, WYPALANKA, SADOWISKO, SKALA STAROGRECKA, PRZEWÓD, JASNOWIDZ, SZKIELET, IMPROMPTU, WITACZ, PĘCHERZ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KURIER TATRZAŃSKI, GLINA LODOWCOWA, MAZUR, RYGIEL, KLINIKA ODWYKOWA, ZAĆMIENIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BRYKLA, STAROWINA, ANALOG, MINIA, UBOGI KREWNY, AFRYKANISTYKA, WRZASKLIWOŚĆ, SZPIEGÓWKA, DRÓŻKA, TYRANIA, WASAL, DYLATACJA CZASU, POPRAWNOŚĆ, INDIANKA, PRZYNĘTA, FILOZOF, KIOSK, SPRAWICIEL, SZTOLNIA WODNA, PĄCZUŚ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, FARMAKOGENETYKA, METEORYZM, POWTÓRZENIE, LECZENIE CHIRURGICZNE, HUŚTAWKA, HEAD-HUNTER, BŁONA SUROWICZA, KASA, PAROWCZYK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SAUNAMISTRZ, INŻYNIER, BRZĘKACZ, ŚMIECIUCH, PRZEDPOLE, KARUZEL, GUMKA, BUŁA, BISOPROLOL, POSTOŁY, PAPIEROŚNICA, NIEBO, DZIESIĘCINA, KALIBER, POŚLIZG, WAN, DYPTYCH, KANALIK, CABAN, CYTOKININA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, ILUZJONIZM, KOPIA FOTOGRAFICZNA, BĄBEL SPEKULACYJNY, ?PIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPULKA walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty lub nić (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPULKA
walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty lub nić (na 7 lit.).

Oprócz WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY LUB NIĆ. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x