TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITALNY REMONT to:

to praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.898

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PINGWIN SKALNY, POLER, RDZA, CZYR, ŚCIANA, PLANETKA, EMISJA WTÓRNA, LIDER, ORSZADA, REJESTR, LEWICOWOŚĆ, LANGUSTA, KNEL, CZOŁÓWKA, ROŚLINA OKRYWOWA, AKADEMIA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KONWOLUCJA, RZEMIOSŁO, ZAGŁÓWEK, WYWIAD, MORŚWINOWATE, KONFESJA, LUGIER, ANSAMBL, POŁAĆ, BARWY, VERMONT, MATECZNIK, FIAKIER, COLA, PACZKA, JEJMOŚĆ, ODCIEK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, NARY, MISJONARZ, CUDOWRONKA, SYLWETA, LINIA CZYSTA, RAJKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FAKT, PRZYKURCZ, LITEWSKI, RUMPEL, STRUKTURY, WYCIĘCIE, TOREBKA, SYMPOZJON, KRYTYCZNOŚĆ, GŁOWA, TRYMER, BALON, REAKCJA SPRAWCZA, ALAIN, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ESKONTO, BRAHMS, AMBASADORKA, ZACHŁYST, WIZYTA DOMOWA, METODA PORÓWNAŃ, ARANŻER, WYRAŻENIE, WULWODYNIA, KATAR SIENNY, PLASTYKA, ORLĘ, ŻYŁA, KONSERWATYWNOŚĆ, AKCJA IMIENNA, KONTUAR, LOTNISKO, JELEŃ WIRGIŃSKI, CIĄG, TOREBKA BOWMANA, KAMICA MOCZOWA, KIEŚ, PRODUKT, OPARY, REGENERACJA, SZNUR, MONTAŻ, UCHODŹSTWO, KOSZ, BIAŁE NOCE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ŚWIATŁO, KAPITALISTKA, SZPERKA, KRAKOWIAK, ARGOLIDA, BARYCENTRUM, DIAGRAM FAZOWY, SOSNA GÓRSKA, BATERIA, SŁODZIAK, KLUZA, TRIDUUM, WIERCENIE, FAKTURA, UKŁAD OPTYCZNY, MASCARPONE, STARUNEK, EMALIA, KIERAT, RENÓWKA, PISIOR, OBRÓT, WYWROTKA, RAMA, RESTART, DACH MANSARDOWY, TRAMONTANA, ŚCISŁOŚĆ, WŁÓKNO, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIĘTNASTKA, PINCETA, DRIBLING, TECHNOKRATA, KARAWAN POGRZEBOWY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, EKSPANDOR, CZARKA, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, POZIOMICA, CZARNA DZIURA, NIELOTNOŚĆ, TEMBLAK, SKONTRUM, ODBIJACZ, KAWAŁ, DEMONSTRACJA, BIELICE, SÓL, INŻYNIERIA TKANKOWA, TRANSFERAZA, KARŁOWICE, PUMPERNIKIEL, KOŁO, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, HEBLOWANIE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RZADKOŚĆ, KONTRABANDA, KOŁOWRÓT, SUPERLICENCJA, EKOLOGISTYKA, MASŁO, RACJONAŁ, JAMA, ANOMALIA, ZAGĘSZCZACZ, PRZYBLIŻENIE, LUK, SKRĘT, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ROZPRUWACZ, METAL KOLOROWY, TEOLOGIA NEGATYWNA, STRAWNOŚĆ, CENZURA, LINIA, KOŁO PODBIEGUNOWE, ZASTRZALIN, ŚWIĘTO, PAPILOT, PLENNOŚĆ, CIĄG, CHOROBA PROMIENNA, ASTROTURFING, DROGA, MAJKA, SINICE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, RĘKAWICZNIK, STATEK POWIETRZNY, DOKTOREK, DELFIN WYSMUKŁY, SOS SOJOWY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, SUPERKOMBINACJA, BOMBA TERMOJĄDROWA, BUJANIE, KOMANCZKA, RELIKT, PIŻMOWÓŁ, MOST PONTONOWY, WSPOMNIENIE, KAPSUŁA POWROTNA, CZECZOTA, SNICKERS, SAUNA, DRUK, OŁADKA, PLIK DŹWIĘKOWY, FILM SCIENCE-FICTION, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PRZEWIJAK, HIPNOTERAPIA, SANDAŁY, POSPOLITE RUSZENIE, OBYWATELKA, PANNEAU, ALLEGROWICZKA, BASEN, OBWIĄZKA, SPADOCHRONIARKA, CHERUBIN, CAŁOŚĆ, HB, DYPTYK KONSULARNY, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, RACZYNA, MINIATURA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, REWOKACJA, AMARANT, ANTYOKSYDANT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KAWALKADA, KLAMRA, PSEUDOPAŁANKOWATE, DUMP, SYSTEMIK, PASKUDNIK, TOPIEL, AUTOBUS PRZEGUBOWY, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, KOPARKA, ARENDA, CHOROBA BRUGADÓW, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PODZBIÓR, DYREKTOR KREATYWNY, BURZA, TARYFA ULGOWA, JEŻOWIEC, GRA WYŚCIGOWA, WELIN, STRĄGA, INEZ, SEKSUOLOGIA, TARPAN, INDEKSACJA, REPUBLIKA ADYGEI, ADHEZJA, NIEDORÓBKA, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, KORESPONDENCJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SKLEPIENIE BECZKOWE, LOTERIA, KRA, FRONTALE, HELLEŃSKOŚĆ, OPINIA, NEOPOGAŃSTWO, GARDEROBA, EPONIM, KOMBAJN, NANERCZ, ATREZJA POCHWY, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, SŁUGA BOŻY, SPRZĘT MECHANICZNY, CZARNA KARTKA, TURECKI, CHOROBA ALPERSA, PAMIĘTNIK, TAMARILLO, FUTURE SIMPLE, TRZECI, LEGOWISKO, KONSOLA, URYNA, GWIAZDA WIELOKROTNA, BLOCZEK, HULK, TRANSPORTÓWKA, WITAMINA, FORSZLAK, ŁONO, OPONKA, SALAMI, BARCZATKOWATE, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ŻEGLUGA, WĄTŁOŚĆ, STREETBALL, KĄT, ?DYKTATURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.898 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITALNY REMONT to praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITALNY REMONT
to praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części (na 15 lit.).

Oprócz TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO PRACA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI FUNKCJONALNOŚCI PIERWOTNEJ. WYMIANA LUB NAPRAWA WSZYSTKICH ZUŻYTYCH CZĘŚCI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x