ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAGNOZA to:

rozpoznanie lekarskie, identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIAGNOZA

DIAGNOZA to:

ocena będąca analizą (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

rodzaj sprawdzianu w szkole, który ma dość duże znaczenie (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

dokument, stworzony na potrzeby administracji publicznej (także grupy kierowniczej w przedsiębiorstwie), w którym, na podstawie badania, przedstawia się główne problemy w zarządzaniu oraz proponowane kierunki rozwoju (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

praca pisemna, fizycznie istniejący egzemplarz sprawdzianu wiedzy, do którego podszedł uczeń (na 8 lit.)DIAGNOZA to:

lekarskie rozpoznanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.110

ODRA, HIPOTROFIA, POSIŁEK REGENERACYJNY, PIANOGUMA, PYZY, WASZA WYSOKOŚĆ, MUZYKA, SKRZYNKA, SZABAŚNIK, SĄD KAPERSKI, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, RYZYKO KURSOWE, FIGOWIEC POSPOLITY, WANIENKA, MECHANIZM, BBS, MASZYNKA, TALIB, PRZYBLIŻENIE, BALDACH, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, POLECENIE POCZTOWE, INGUSZ, SMUŻKA, KOLEUS, KRUŻ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, WYMIANA, TARCIE, KWIAT LOTOSU, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, SZKOŁA ZAWODOWA, KOBIETON, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PŁYTKA, INICJATOR, KONCENTRAT POMIDOROWY, MISJE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, STOSUNEK UMOWNY, ARENA, WYCINEK, KOLEMANIT, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, OBER, BYDLĘ, BŁONA DOPOCHWOWA, DAROCHA, NAŁÓG, LINIA SPEKTRALNA, ANTAŁ, ROŚLINA TRUJĄCA, POMROK, SIWAK, ROZSTRZYGALNOŚĆ, CIAŁO, HUMANIZACJA PRACY, GR, GOŚĆ, TUNIKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ROŻEK, ZGŁOSKOWIEC, UPUST, KRUPNIK, AGLOMERACJA, WYTRZESZCZ, BATERIA AKUMULATOROWA, TŁUSZCZAK, OKNO, BEZCZUCIE, BEGINKI, NARYS FORTYFIKACYJNY, PROTEKTORAT, KOLEC, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, GMERK, DRAGONADA, UDAR, SMOCZEK, ŁAWA, SŁOBODA, SĘKACZ, KEKANIE, ŻEREMIA, PIERWODRUK, KOMÓRCZAK, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, BRZOZA, OBUDOWA, AGATA, NIECHLUJ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ARTERIA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KRYNOLINA, SPÓJNIK, KULE, ZAINTERESOWANIE, GOALKEEPER, PASTORAŁ, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, OKRES PRZEDRZYMSKI, PTASZEK, BEFSZTYK, FORMA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KHUZDUL, BAŻANT, HETERODUPLEKS, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BAKTERIOZA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, BERLACZ, WIZG, STOPIEŃ ETATOWY, PORZĄDEK DZIENNY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SKŁADNIK MINERALNY, BROŃ DRZEWCOWA, KAWALER, SARNA, FILOKAKTUS, TKACZ, PRODUKCJA WTÓRNA, UKŁAD LIMBICZNY, LEMONIADA, ŻARNIK, PRZYJEMNOŚĆ, KLERK, IMPLIKACJA MATERIALNA, PRZĄDEK, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, INWOLUCJA, TRZON, WYTWÓRNIA FILMOWA, POWINNOŚĆ, WYLEW, WOLE OKO, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, PIŁA, AWIZO, ANTROPOIDY, CIEŃ, CHOROBA LUTZA, ZARODZIEC RUCHLIWY, KOMPENSACJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OSTROKRZEW, SEMKOW, SZCZELINA SKRZELOWA, ZGNIŁOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DROGA, ROZSADNIK, KATASTROFA BUDOWLANA, MIPS, GORĄCE ŹRÓDŁO, EPIZOOTIA, OBAWA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, CZERWONE MIĘSO, CANTUS FIRMUS, MIGOTANIE GWIAZD, BOMBA KOBALTOWA, ODTRUTKA, MUSZLA, PARTIA, PRZYCHODNIA, CZARODZIEJSKI KRĄG, DZIAŁO ELEKTRONOWE, CENTRALNE, CHŁYST, CHOROBA KRÓLEWSKA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, SPRZĄGLE, OMIEG GÓRSKI, NOSICIEL, DOM REKOLEKCYJNY, PRZEWÓD RATUNKOWY, NIELEGAL, MUNICYPIUM, PAROWNICA, PSYCHOLOGIA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ADRIATYK, KODEKS KARNY, RUCH, NIEPOPULARNOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, AUTOWIZERUNEK, ARMEŃSKI, KINO, SMREKUN, MŁYNEK DO ODPADÓW, LIST MOTYWACYJNY, HOLOWNIK, OBRĘCZ, SYNDYK, SZUM, KNEL, SAMOISTNOŚĆ, EKSPOZYCJA, OKTANT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CELOWNIK, GRUBOŚĆ, KONCERT, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, SZYSZKA, KRWIODAWSTWO, OBDUKCJA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, FIRMÓWKA, WYBRYK NATURY, CZARNUCH, TRAŁ, NA JEŹDŹCA, MECENAS, JABŁOŃ KWIECISTA, KATEGORIALNOŚĆ, WĄŻ, ALARM POŻAROWY, CHLEBOWIEC, WIELOPESTKOWIEC, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, OPIS, ZORZA, NABIEŻNIK, ZABURZENIE, BEZ APTECZNY, MAGAZYN, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, TORFOWISKO NISKIE, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DEASEMBLER, FIGA, MUZYK, LUNETA, RAGTIME, SZUM, NEURON CZUCIOWY, WOLTAŻ, WŚCIEKŁY PIES, MĄCZKA KOSTNA, MYKOHETEROTROF, ZŁOCISZ, PRZEWÓD ODGROMOWY, CAP, WESTA, MELANIZM, SYSTEM PARTYJNY, EREKCJA, PRZETŁOK, ZEGAR WODNY, URLOP WYPOCZYNKOWY, WIESZAK, PULPA, OPERACJA, MEMORIAŁ, PROMIEŃ, PAL, WIĘZADŁO OBŁE, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KRZTUSIEC, KOTLINA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, LARYNGOLOGIA, KOMUNALKA, ETIOLOGIA, BALON, PIECZEŃ, POMOST, NIECKA BASENOWA, CUKIER LODOWATY, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, LECZENIE CHIRURGICZNE, APERTYZACJA, EMALIA, INTERES PRAWNY, MECENASOSTWO, TREPANG, DYSKOGRAFIA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KROK NAPRZÓD, BABUŚKA, KARB, KORSARZ, KARTEL, GOCKI, KARTAGIŃSKI, REZYDENTURA, GARNEK PODLODOWCOWY, ?APARAT SUTTONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAGNOZA rozpoznanie lekarskie, identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAGNOZA
rozpoznanie lekarskie, identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy (na 8 lit.).

Oprócz ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ROZPOZNANIE LEKARSKIE, IDENTYFIKACJA CHOROBY LUB ZESPOŁU CHOROBOWEGO, NA KTÓRE CIERPI PACJENT, WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z DOKONANEJ PRZEZ LEKARZA KRYTYCZNEJ OCENY OBJAWÓW SUBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PODMIOTOWYM I OBIEKTYWNYCH, STWIERDZONYCH W BADANIU PRZEDMIOTOWYM ORAZ W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH (DAWNIEJ NAZYWANYCH BADANIAMI DODATKOWYMI), ŁĄCZNIE Z PRZYPISANIEM ZESPOŁOWI TYCH OBJAWÓW WŁAŚCIWEJ NAZWY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x