PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEWOLUCJA to:

przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia (instytucja dewolucji istnieje m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.408

ADRES WZGLĘDNY, CENA DETALICZNA, TONGA, DOM, UMORZENIE, PŁACA, RELACJA PRZECHODNIA, SITKO, BIAŁA ŚMIERĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, POZIOMICA, ŻAGIEW, NIECZUCIE, SKUPISKO, SKOŃSKI, PIŻMOSZCZUR, KOP, UPIORY PIERŚCIENIA, POJAZD LATAJĄCY, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ZRĘBICA, GŁOWACZ, LAMPA DÖBEREINERA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, ZIOMKOSTWO, OTĘŻAŁKOWATE, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, EREKCJA, TINA, SŁOWNIK, REGISTER, KAPLERZ, KOPROWINA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ISEO, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ROZSTRZYGNIĘCIE, MACZANKA, GRYZONIE, ANGIELCZYK, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, WZÓR JAWNY, FAJKA, OLIWA, NOTA PROTESTACYJNA, GERRYMANDERING, DZIELNIK, MINISTRANT ŚWIATŁA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, OFELIA, STACZ, MARS, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WICEKAPELMISTRZ, PRZEŚMIEWKA, SUCHA IGŁA, PENITENCJARIA APOSTOLSKA, RECEPTYWNOŚĆ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, RELACJA ODWROTNA, EGZYSTENCJA, ART BRUT, KLASA POSIADAJĄCA, RUSSELL, MNICH, WOLTAŻ, MAGNES, BODZIEC, WIELKOUCH KRÓLICZY, FILOKAKTUS, DANA, SIEDEMNASTY, NOOB, WAGON POCZTOWY, ARTROZA, IDIOSYNKRAZJA, FORT, CZARODZIEJSKI KRĄG, OPAD, KABLOOPERATOR, RASA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, STRZAŁKA, WARIACTWO, ZAUROPSYDY, GRZECH POWSZEDNI, LEK CYTOSTATYCZNY, DREPANOZAUR, PASZTETNIK, WADA WZROKU, ZŁOTOGŁÓW, BEZSENS, REMIX, ATMOSFERA, SKÓRNIK, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WYWRÓT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, MONITOR, LINIA BRZEGOWA, NEPER, SOŁTYSOSTWO, NOLDOR, MOST PONTONOWY, HACZYK, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, INFA, PROPORZEC, DOWÓD, OPISTORCHOZA, LEKTURA, OCENA, CHRYZELEFANTYNA, PAŃSZCZYŹNIAK, UKŁAD KIEROWNICZY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, TERMOMETR RNA, EWOLUCJA, ŁEMKOWSZCZYZNA, KURCZATOW, TURKIESTAN, PROFESKA, FALA WODNA, SROKOSZ, WĄŻ, SKALA DIATONICZNA, HAK, WIGILIA, FETA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PERSYFLAŻ, TRANSLACJA, BERCEUSE, PAMPA, ZEKS, NARÓD, BALON, PROPORZEC, KATAPULTA, ŚCIEKI KOMUNALNE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRZEJŚCIÓWKA, PERKOLACJA, ŁACINNICZKA, SEKSUOLOGIA, BIAŁA KSIĘGA, TUBIETIEJKA, GERBERA, ETYL, POMOST, FORKIET, KANEFORA, TRIANGULACJA, OBJAWIENIE, ŚWIATŁO, JEZIORO EPISZELFOWE, KRATER WULKANICZNY, ŚLIWKA, GRZYWNA, INFLACJA KOREKCYJNA, PISMO MUZYCZNE, OSAD DELUWIALNY, PRZEZWISKO, HALBA, FIRMA WYDMUSZKA, FAKT PRAWNY, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KOSZĘCIN, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, INKWIZYCYJNOŚĆ, KRÓWSKO, ROZGRZEWACZ, WIGOŃ, REFLEKS, POWIEŚĆ KRYMINALNA, OTRZEWNA, WŚCIEKLICE, SOCZEWKA, CEDZIDŁO, CUDZOŻYWNOŚĆ, KAMIZELKA, MAKRAMA, ORKIESTRA, KRATA PODGRUP, GARNITUR, ZWYCZAJ, KUCHNIA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, HERETYCZKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, KANTON, RODZICIELSKOŚĆ, ASTMA, WŁOSKOWATOŚĆ, K.K, KAY, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, SZCZI, IMPAS, TAUKA, RAKIETA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, PODUSZKA, DOKŁADNOŚĆ, RZECZY OSTATECZNE, KLASZTOR, CZUWANIE MODLITEWNE, PARUZJA, PIRAMIDA ZIEMNA, SILNIK SPALINOWY, SERCÓWKA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, METROPOLIA, HARAD, KASZT, ASOCJACJA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, AREA, SKOK W BOK, MOTYW, PATOGENNOŚĆ, PACHOŁEK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KONDOMINIUM, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, WYPALANKA, DOBRO INWESTYCYJNE, SŁAWA, JEDNOSTKA METRYCZNA, DOROSŁOŚĆ, ITALIAŃSKI, WAZONKOWCE, LITERATURA FAKTU, PLEŚŃ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ILUMINACJA, DOMINIKANKI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, POMYŁKA FREUDOWSKA, ŁUSZCZAK, MYSZ ZIELNA, IRREDENTYZM, WARIANCJA FENOTYPOWA, TUMBA, MARKUR, METATEKST, RYSUNEK TECHNICZNY, PIĘKNY WIEK, RÓWNANIE LINIOWE, WAŁ MORENOWY, DOKTOREK, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, SEKS, ARMIA, LIŚCIAK, ŁUK DŁONIOWY, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KARIN, KANTOR, RADCA PRAWNY, SNICKERS, PRALNIA, ŚCISKACZ, KONWIKT, WŁOCHACZ, AUDIOBOOK, PRZEWIJAK, ABONAMENT, KSIĘGA LITURGICZNA, SIÓDEMKA, KANARKI KSZTAŁTNE, SZPILECZKA, CUDOTWÓR, ZASADA, TRAIL, DEKLARACJA PODATKOWA, WIESZAK, MARCOWY DOCENT, MAFIJNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, INSTYTUT, MUSZLOWCE, SUMA, DYMISJA, ZAKWATEROWANIE, TANTALIT, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, WNĘTROSTWO, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KULTURA STARTEROWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, FRAKCJA, BIOFILIA, VASARELY, ?KOMONICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEWOLUCJA przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia (instytucja dewolucji istnieje m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEWOLUCJA
przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia (instytucja dewolucji istnieje m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej) (na 9 lit.).

Oprócz PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PRZEJĘCIE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA LUB DO WYKONANIA OKREŚLONEGO ZADANIA PRZEZ ORGAN WYŻSZEGO STOPNIA OD ORGANU NIŻSZEGO STOPNIA (INSTYTUCJA DEWOLUCJI ISTNIEJE M.IN. W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ W ORDYNACJI PODATKOWEJ). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x