JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK CHIŃSKI to:

język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.975

SAMOGONKA, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, PROPAGANDÓWKA, ZAŁOŻENIE, OKALECZENIE, BETEL, BORZEŚLAD CIELISTY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KUBEŁ, PAPUGA MASKAREŃSKA, FULFULDE, NIEPYLAK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ARBUZ, ŻABA SZTYLETOWATA, SIARKOSÓL, OSTROWIANKA, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, GORSET ORTOPEDYCZNY, ICHNEUMON, SYMFONIK, MEDALION, TOPOLA, MATRYCA STRUKTURALNA, KARTA RABATOWA, MIĘDLARKA, TASZA, MAŁPOLUD, TABOR, SMUKLEŃ PRYSKACZ, SEPTET, ZGORZEL, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KLAUZULA UMOWNA, KOEL, MALMIGNAT, SZYDŁOSZ CIENKI, DZWONNIK, BAKTERIA KORZENIOWA, IBIS KASZTANOWATY, CYFOMANDRA, OMFALOMANCJA, FILECIK, KUNINGAMIA, KOMIZM, ZAWISAK, ORŁY, TECHNIKA OPERACYJNA, PODKASTING, ROKITNIK, SAMPEL, FULMAR ZWYCZAJNY, PANCERKA, FAŁD, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, TULEJA, GRZYBIEŃ PÓŁNOCNY, UGNIATARKA, GIMNASTYKA MÓZGU, ŁYCZOGA, ANOA GÓRSKI, PARY SPORTOWE, JĘZYK AKADYJSKI, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, STANCJA, SMAKOWITOŚĆ, MIAUCZEK ZIELONY, LIMPRICHTIA POŚREDNIA, PYLICA ALUMINIOWA, ESTOŃSKOŚĆ, WOŁEK KUKURYDZIANY, KALATEA OBRZEŻONA, HAK, PRACZ, BYLICA POLNA, PAWĘŻ, AKOLITA, TYTOŃ, WARAN BIAŁOGARDŁY, JESIOTR, ROMANISTA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, FRANCISZKANKI, OSTINATO, PIASKOWIEC, CIELĘCINKA, KUSKUS PLAMISTY, TOST FRANCUSKI, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, GWIAZDNICA BAGIENNA, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, SAUNAMISTRZ, BOCIAN GARBATY, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KAROLINKA, STERNICZKA JAMAJSKA, KOMPLEMENTARIUSZ, BERBEĆ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, REKINEK PSI, ZŁODZIEJKA, LITERATKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SIKORZYK, KATAR KISZEK, PUNKT SPUSTOWY, KSIĘSTWO, ZIĘBA, NIEMKA, PŁÓD, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KOSACIEC GŁADKI, WOJNICA, OMER, PĘPAWA MAKOLISTNA, PETRELEK GRUBODZIOBY, JESIOTR KASPIJSKI, TORFOWIEC BRUNATNY, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, KANAPKA, HIPOTEZA, STRAWNOŚĆ, ŻABKA KAROLIŃSKA, TORFOWIEC LINDBERGA, S.Y, SIEĆ ENERGETYCZNA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SMUŻKA, KRYZA, PARASOLOWIEC, OSTNICA STOKŁOSOWATA, NARYS POLIGONALNY, MARŻA HANDLOWA, STAN WOLNY, ABLENA, JĘZYK ROMAŃSKI, KRUCZYNA KAPTUROWA, KĄTNIK WIĘKSZY, SITNIK PŁYWAJĄCY, ŚCIANA, GERBERA JAMESONA, KOSZÓWKI, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, ŚCIEŻKA, PRODUKT, WIERZBA ENERGETYCZNA, SALCEFIA, HIPOTEZA ZEROWA, PIECZĘĆ, RĘCZNOŚĆ, ZASADA, BÓBR OLBRZYMI, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, SPÓJNIK, ANDOKOLIBEREK, SZTAFAŻ, SZABLOGRZBIET, BAGNIAK, FLUORESCENCJA, JAŚMINOWIEC BALDASZKOWY, MISIÓWKA KASTA, CIELISTOŚĆ, GORZKNIK, IMPLANT ŚLIMAKOWY, INTELEKTUALIZM, ŁADUNEK, KOLOKACJA, POJAZD SPECJALNY, AKACJA SYBERYJSKA, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, PRZYPOŁUDNIK, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, OCZKO, MANIFESTACJA, STACJA, SYRENA JASZCZUROWATA, CZUBIK RUDOLICY, SKRZYDŁOSZPON, LIMFOBLAST, SZAMPAN, KRĘG PIERSIOWY, SKOCZE, MONOPOL, OSADA, ZŁOTOWŁOS, KAPAR, ENTOMOFAGI, PUNKT WYPADOWY, TCHÓRZ, BEK, PUNKT, PÓŁRUCH, ZAMKNIĘCIE CELNE, DIKSONIA, ZAPŁOTKI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, CHWALCA, ŹRÓDŁO TERMALNE, KOŁNIERZYK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, DZIRYT, ZWORNIK, SZMOTŁOCH JABŁKOWATY, OSPA, TRASZKA ALPEJSKA, KAMIONKA, WARZĘCHA, STEP, KONWENT, BYSTRZYK DWUPRĘGI, PERYPATETYK, PŁUCNIK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KORPUS, WŁOSY TETYDY, ŚWIATŁOCIEŃ, ŁADOWNICA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, GŁĄBIK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SOSNA RUMELIJSKA, NAGOŚĆ, ZAPITA, WELWICZIA PRZEDZIWNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ŻABA GNIAZDOWA, ROSYJSKI, KRWIŚCIĄG DELIKATNY, WAPNIAK, WINO ZIOŁOWE, STRASZAK KAPSZTADZKI, ŚWISTUNKA BRUNATNA, TUZ, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, GUZOŃ PAJĘCZARZ, KONSERWA, RUDAWKA KOMORSKA, KANAPA, KRUPON, STROLLER, UDŹWIG, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ZAWIESZKA, DILER, KLAMOTY, SPŁUKIWANIE, BENEDYKCJA, KRWIOŻERCZOŚĆ, HALIBUT CZARNY, AKOMODACJA, RAGLAN, AMADYNA WSPANIAŁA, OSTENTACJA, MISTRZU, PRUSACKI, TWARDZIOSZEK, DZIĘCIOLIK AKACJOWY, TYMALONEK OLIWKOWY, TUPAJE, ELEGIA, PROLEK, PŁOWOGŁOWIK, NIEWAŻNOŚĆ, ROPUCHY STRUMIENIOWE, BOCIANIE GNIAZDO, TARANTULA NARBOŃSKA, CHOMIK EUROPEJSKI, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SZASZŁYK, EMBLEMAT, FILOLOGIA SERBSKA, DROBNOUSTEK, RYNNA, CHOMIK KOREAŃSKI, BAGATELA, BIAŁORUSZCZYZNA, STRZELEC, NOCEK ORZĘSIONY, POMPA POŻARNICZA, SZARADA, KNEL, OGONÓWKA CZARNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PRZÓD, MAZAMA KARŁOWATA, FOTEL KLUBOWY, DANIE KOSZA, KUROPATWA, EPONIM, INDRYS, RAJSKI PTAK, HUCZEK ZIEMNY, AMARANT, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, PODZIAŁ, BONET, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, SYFON, ?MOTYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK CHIŃSKI język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK CHIŃSKI
język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 12 lit.).

Oprócz JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JĘZYK LUB GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x