PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROCIE to:

Pteropsida, Polypodiopsida - klasa gromady paprociowych, w dawnych ujęciach traktowana jako klasa paprotników; jest to grupa dość niejednorodna, o zazwyczaj podzielonych, początkowo zwiniętych liściach, wyrastających bezpośrednio z podziemnego kłącza (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.984

NIEAKTYWNOŚĆ, IRANISTAN, SZCZAWIÓWKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, GRZYB JADALNY, PREKURSOR, ABLACJA, PARADOKS OLBERSA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, SP. Z O.O, PSALTERION, SZKARADZIEŃSTWO, SZKARADA, KARETA, PLUSY, HUMMUS, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WYTWÓRCZOŚĆ, ŁASKA, DZIECINNOŚĆ, KWIATUSZEK, LODOWIEC WISZĄCY, LEPIĘŻNIK, WIEK PRODUKCYJNY, SZCZEP, DESIGN, GNIOTOWCE, LAMPKA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, SZARA MYSZKA, INTERMEZZO, ŚWIETLÓWKA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, EKSPEDYCJA, CISZA WYBORCZA, POLE BITOWE, AKSAMITKA WZNIESIONA, FIGURA DZIOBOWA, GRZYBIEŃ, RZĄDNOŚĆ, GIAUR, RAK, JĄDRO, IDIOFON, MURZYNEK, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, PIOŁUN, BREAKDANCE, KONCENTRAT, DELICJA, TORTOWNICA, PIES PRZECIWPANCERNY, LODOWIEC GÓRSKI, BLUSZCZ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, SAMORZĄD, NAPĘD, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KLASA GRAFÓW, KARMIDŁO, ZADŁAWIENIE, DOBIEG, DERMATOL, BRANLE, MIŚ, ZAJĄC, ZAGRYWKA, NIEPRZYSTOSOWANIE, KRĘGOWIEC, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, WŁÓKNO, POPULACJA MENDLOWSKA, OKOLICZNIK CELU, WPŁYWOWOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, SEROCZEŃ, TAGER, BALON, ROSYJSKOŚĆ, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, WRÓTNIA, GRZEBIEŃ, FOLKSDOJCZ, MIARA, ŻABA, SUFIKS, SAMOISTNOŚĆ, WIMBLEDON, MNICH, PROSZEK DO PIECZENIA, FRAZA, ROZRZUTKOWATE, KSIĘŻA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, FRYWOLNOŚĆ, LOKSAPINA, CENA DETALICZNA, TORFOWIEC CZERWONAWY, KIKUTNICA, SZEŚCIAN, PRACOHOLIK, AZYL DYPLOMATYCZNY, GATUNEK PARASOLOWY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, SAMPAN, MODEL, PIASZCZYSTOŚĆ, GENIALNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, MAŚLANY RYNEK, DZIURA, KLASA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KATASTROFA NATURALNA, DYSKONTYNUACJA, CHOMIK SYRYJSKI, MALINÓWKA, NIEDELIKATNOŚĆ, CYWILNOŚĆ, PRZEPIÓRKA, HOMINIDY, KOŚĆ MIEDNICZNA, CZESTER, KRYKIET, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, PRAWO PIĘŚCI, DOM PUBLICZNY, ZROSŁOSKRZELNE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, MIECZOGONY, PRAWORZĄDNOŚĆ, STUDIO NAGRAŃ, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, POIMEK, WYDAWNICTWO ZWARTE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, WANDAL, GEN HIPOSTATYCZNY, BURACTWO, KWADRAT MAGICZNY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, RODAMINA, GARŚĆ, ZBÓJNIK, SALWINIOWATE, WIELORDZENIOWOŚĆ, KUZYN, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PIASECZNICA, WSPARCIE, GIPSORYT, PERKOZEK, DANE SENSYTYWNE, AMBITNOŚĆ, GORYCZAK, OZOREK, OCZY SZEROKO OTWARTE, AKTORKA, STROBILANT, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ADAGIO, ORGAN SPÓŁKI, ZACHOWAWCZOŚĆ, GRUPA, NALEGANIE, BARCZATKA WILCZOMLECZÓWKA, INTERWIZJA, KLASA ŚREDNIA, KWAS BURSZTYNOWY, UHLA, DOBÓR SZTUCZNY, KABACZEK, NIEBOSKIE STWORZENIE, OPŁATA RYCZAŁTOWA, SUBWENCJA, KUROPATWA, LITOŚCIWOŚĆ, KONDENSATOR, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KORONKARZ, JĘZYK EZOPOWY, FIKCJA LITERACKA, SZCZERBAKI, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SAMORODNOŚĆ, LUDEK, SHERGOTTYT, LUFKA, STRĄCZYNA, ANGLOARAB SHAGYA, GOUDA, DYSCYPLINA SPORTOWA, NOWICJUSZ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, METODA NAWIASÓW LIEGO, WYROŚLE, DOBOSZKA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, CZYN SPOŁECZNY, FOSFOREK, OPIS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KURATOR, OSTROŚĆ, NERW BŁĘDNY, OKULARY SŁONECZNE, MACIERZ, ANONIM, UPRZEDMIOTOWIENIE, WZMACNIACZ OPTYCZNY, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, DRAŻLIWOŚĆ, CZTEROETYLEK OŁOWIU, POWIĘŹ, KLEJNOTKA ZIELONA, KONTRAFAŁ, KRATA KSIĘCIA WALII, PAPROTKA ZWYCZAJNA, DRZEWO KOSMICZNE, FUNKCJA ACKERMANNA, UPOŚLEDZONY, IGŁA, GILOTYNA HUME'A, ORGANIZM WYŻSZY, CIEKAWOŚĆ, WOLNOŚĆ, STEARYNA, NIEZBĘDNOŚĆ, MIARA NIEZWARTOŚCI, SOPLENIEC, MUSZKA, BEZSENSOWNOŚĆ, CYNKOTYPIA, NIERÓB, PORYWCZOŚĆ, POLAROGRAFIA, OTTER, OCHRA, ELIPSOIDA OBROTOWA, WYŚMIENITOŚĆ, CAMEMBERT, STROICZKOWE, TABOR, ATMORADIOGRAF, KAWAŁ, JANUSZ, KOLUGO, BYSTRZAK, FUNKCJA EKSPRESYWNA, TABLICA, DOBUDÓWKA, STYGON, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, SPRZĘT RATOWNICZY, NIEZALEŻNOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, CYPR, KRAWĘŻNICA, GRUPA TORSYJNA, OKRES NOWORODKOWY, MUSZTARDA SAREPSKA, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, WYROSTEK RZĘSKOWY, KLASA, MORENA DENNA, AGRESYWNOŚĆ, ZŁAD, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, DOMINANTA, NAUKA PRAWA, CZAS LAPUNOWA, RAJA, DNA, OSA DACHOWA, OGRZEWANIE KAFLOWE, WEKTOR ZACZEPIONY, ŻONOBIJKA, STOKŁOSA, PRAWA OSOBISTE, ANTROPOCENTRYZM, CYJANELLA, PRZODOMÓZGOWIE, LUŹNOŚĆ, SARNA, RAMDYSK, LICENCJA OTWARTA, OPINIA, KOZA PIERWOTNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, ?RZESZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROCIE Pteropsida, Polypodiopsida - klasa gromady paprociowych, w dawnych ujęciach traktowana jako klasa paprotników; jest to grupa dość niejednorodna, o zazwyczaj podzielonych, początkowo zwiniętych liściach, wyrastających bezpośrednio z podziemnego kłącza (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROCIE
Pteropsida, Polypodiopsida - klasa gromady paprociowych, w dawnych ujęciach traktowana jako klasa paprotników; jest to grupa dość niejednorodna, o zazwyczaj podzielonych, początkowo zwiniętych liściach, wyrastających bezpośrednio z podziemnego kłącza (na 8 lit.).

Oprócz PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PTEROPSIDA, POLYPODIOPSIDA - KLASA GROMADY PAPROCIOWYCH, W DAWNYCH UJĘCIACH TRAKTOWANA JAKO KLASA PAPROTNIKÓW; JEST TO GRUPA DOŚĆ NIEJEDNORODNA, O ZAZWYCZAJ PODZIELONYCH, POCZĄTKOWO ZWINIĘTYCH LIŚCIACH, WYRASTAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z PODZIEMNEGO KŁĄCZA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x