W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMETRIA PRAWOSTRONNA to:

w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.801

TOMKA, LATAWICA, WŁADCA ABSOLUTNY, DUŻA LITERA, GAŁĄŹ SKÓRNA, LODOWIEC SZELFOWY, CUDOTWÓRCZYNI, PELYKOZAURY, CYNK, KOLEŻANKA PO FACHU, SILNIK STRUMIENIOWY, MITOLOGIZM, DWUDZIESTKA, OTWARTOŚĆ, STÓWKA, PIĘŚCIARSTWO, KURANCIK, KLEJ, WYŻERACZ, TROLL, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, TSA, BIAŁY PUCH, ENTEROBAKTERIA, ZDROWOTNOŚĆ, BOHATERKA, GATUNEK AMFITERMICZNY, REALIZM MAGICZNY, HALOFIT, TEMAT, WODA LECZNICZA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, TŁUMACZKA, OKAP, PASMO GÓRSKIE, FAKTOR, TEMACIK, ANALIZA WARTOŚCI, TANCERKA, WOJSKO SUPLEMENTOWE, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, EXTRAKLASA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, TERAPENA KAROLIŃSKA, CHEMIKALIA, METR, NADZÓR PEDAGOGICZNY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ROZGRZESZENIE, GWIAZDA ZMIENNA, KLESZCZOWATE, KOPIEJKA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, EKSTRAKT RZECZYWISTY, POKOLENIE, WSPÓŁWŁADCA, PODDIALEKT, INFLACJA AKADEMICKA, ASYRYJSKI, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, AGREGAT EKONOMICZNY, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, BADACZ, REGESTR, GRADIENT, JUDAISTA, SZPONDER, KUKURYDZIANKA, AGRAFA, ŻABKA, OPAKOWANIE, OPTIMUM EKOLOGICZNE, NAJEZDNIK, ODWODNIENIE, MUCHA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, MIGRACJA, OŚ PRIORYTETOWA, POPRZEDNICA, KOLATOR, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, GRUPA AMINOWA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, NAPASTNICZKA, PSAMMON, NAWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, SIEĆ KOMPUTEROWA, MAGNAT, KOŚĆ GUZICZNA, UZALEŻNIONY, POSTAĆ BIBLIJNA, PRZODOMÓZGOWIE, SZYCH, MECHANIKA GRUNTU, PREKURSOR, SPOT, KOZIUŁEK, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, ANTAŁ, MAGISTRALA, KURS, MORTAL KOMBAT, DZIESIĄTKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, STREFA ZGNIOTU, EKSTRAKLASA, BRAT, NIEZMIENNIK, POKRZYWDZONA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, CZWARTY ŚWIAT, KATASTER, KĄPIEL LECZNICZA, GWARANCJA BANKOWA, WEGETARIANIZM, GĘSTOŚĆ KRYTYCZNA, ZASŁUŻONY, POMYWAK, PORTRECISTKA, HOMO NOVUS, PROGRAM, SPOIWO MALARSKIE, GÓRY PIERŚCIENIOWE, GEN STRUKTURALNY, ODPRAWA CZASOWA, MONOGAMISTKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PROLETARIUSZ, DONICZKA, ASEKURANT, MARTWY, WYKRZYKNIENIE, POLEWA, PROSCENIUM, POCHLEBNIK, TETRADRACHMA, KALEKA, WIĄZADEŁKO, TRAGICZNOŚĆ, DZIELNICA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, GROMICIEL, CZERWONA BURŻUAZJA, SPARTANKA, PIRAT, WEKTOR, TACHION, BARIERA JĄDROWA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, KAPITUŁA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SĄŻEŃ, PINT, KURATORKA, NIEŻYJĄCY, MICZURINIZM, APOZYCJA, BŁONA ODWRACALNA, PROTEINA, WODA, DZIEWIĘTNASTKA, SINGIEL, SUCHORYT, HOBBYSTA, ZIELENICE, FAZOWNIK, MIERNICZY, SAMOTNICZOŚĆ, ALLEGROWICZKA, ZAŁOŻENIE, JASZCZURKI, MEDYCYNA RATUNKOWA, METANOJA, PAUPER, WYŁAPYWACZ, SUPERNOWA TYPU II, HYDROFIL, SKAŁA PIERWOTNA, SAMODZIERŻCA, ORGAN, BRAMKARZ, PRAKTYKANT, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MINIA, DRYFT GENETYCZNY, SZARA MYSZ, NEUTRALIZACJA, SZÓSTKA, SPLOT, WALIZA, RAJZER, PORĘCZ, ZASTAWKA MITRALNA, BASTION, KOKLUSZ, PRELUDIUM, ROŚLINA SŁONOLUBNA, FALOCHRON, PLEMIĘ, PUSTA STRUNA, INDUKCJA WŁASNA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, MARKIZA, LEVEL, SAMOBÓJCA, ŚPIĄCA, POBRATYMSTWO, PIĘCIOGROSZÓWKA, OCZERNICIEL, GRONO, RHIZOBIUM, HEKATOMBA, ROŚLINY OSIOWE, DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, STADO, BEJT, APRECJACJA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, EGERIA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, OSĄDZICIEL, RELACJA PRZECHODNIA, OBRONA, GAZOWNIK, WIĘŹ, RAK KRAWIEC, BYŁA, HOBBISTA, ISTOTA ROZUMNA, SEGMENT RYNKU, PIERDOŁA SASKA, CZŁON OKREŚLANY, BUICK, PRZYDZIAŁ, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, PENSÓWKA, JURNOŚĆ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, METYLDOPA, PIELGRZYMKA, GEN LETALNY, WAFEL, ANALFABETA, KOCIOŁEK, SKŁADANKA, STRUPIEŃ, SEKCJA, NAGANIACZ, IMIGRANT, OBUDOWA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SYLABA OTWARTA, SERYJNY MORDERCA, KOKOSZ, PRODUCENTKA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ATRAKCJA, APTEKARZ, ANIOŁ STRÓŻ, KATODA ŻARZONA, DYSZA WYLOTOWA, GŁOWNIA PYŁKOWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, AKSJOMAT PASCHA, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, RELATYWIZM MORALNY, KURTYNA, NASADA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, LAMA, PRZECIWNAKRĘTKA, FABRYKATOR, PARAMETRYZACJA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KOMERCJA, KURCZATOW, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, SZLACHETCZYZNA, MIARA WIERSZOWA, SEKTA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, WKŁAD BUDOWLANY, KURATOR SĄDOWY, SZAJBUSKA, TELEKS, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, DŻAGA, SYSTEM PRZYPOROWY, POMOC, GRUPA GALOIS, WYBIJACZ, PRĄD PRZEMIENNY, KLESZCZE, ESKIMOSEK, ?REFRENISTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMETRIA PRAWOSTRONNA w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMETRIA PRAWOSTRONNA
w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.).

Oprócz W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast