RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DMUCHAWKA to:

rurka wykonana z papieru lub plastiku, która służy jako zabawka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DMUCHAWKA

DMUCHAWKA to:

metalowa rurka wykorzystywana do analizy jakościowej (na 9 lit.)DMUCHAWKA to:

broń myśliwska używana w Ameryce Południowej i Środkowej, w Indochinach, Indonezji i w Indiach (na 9 lit.)DMUCHAWKA to:

urządzenie w postaci przewodu, przeznaczone do wytwarzania ciągu w kotle parowozowym przy włączonym silniku parowym (na 9 lit.)DMUCHAWKA to:

myśliwska broń Indian Ameryki Płn (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.489

MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, STROIGŁA, MOST, INWESTYCJA, KOCIOŁ WIROWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, CZARODZIEJKA, KORKOWIEC, AGRESJA INSTRUMENTALNA, DEMOBILIZACJA, TWIST, KUBEK, TONACJA, MEZOTERAPIA, SOPRANISTA, BUJANIE, KORMORAN ŻAŁOBNY, AGRAFA, BANIECZKA, SMUTNI PANOWIE, LECZENIE CHIRURGICZNE, KLOSZ, DROGA TWARDA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PIWO, GROŹBA BEZPRAWNA, HUCZEK, TROLL, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZAĆMIENIE, TYTKA, POŚCIEL, MEANDER, PRZYSŁONA, POBUDZICIEL, DIABEŁ WCIELONY, KARTANA, MASAJ, KASZA JAGLANA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, MARKETING INWAZYJNY, KLEIK, SIÓDMY, WYDZIELANIE, ATRYBUCJA, KROK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SITO, MIGDAŁ, UDAR, BEZDUSZNOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, OLEODRUK, SAŁATA DŁUGOLISTNA, MORDENT, ŁUSKA, OSTATNI SAKRAMENT, PASZPORTYZACJA, ODPRZĘG, GLOBUS, KŁUSAK FRANCUSKI, DENATURACJA BIAŁKA, CIĄŻA, DOWCIPNIŚ, ZAPŁOTKI, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SZPILKA, URLOP DZIEKAŃSKI, FITOCYD, BŁĘKITNY OLBRZYM, BAZYLISZEK, KURKA ŻÓŁTA, BALDACHIM, STOPA PROCENTOWA, TĘPAK, BEZLIST, DWUBÓJ, SKRZYNKA, ŻÓŁW, PEPICZKA, DŁUGI WEEKEND, SPEKTROSKOPIA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, FOLKSDOJCZ, BIZNES, MAGNETOSTATYKA, GAZ GENERATOROWY, CIEPŁA WDOWA, DYSTANS, DODATEK STOPOWY, GROTA OGRODOWA, KARTA WIZYTOWA, ROBEREK, OGNIWO WZORCOWE, GRYMAŚNICA, OWAD, RAJDER, BARWA DŹWIĘKU, UKŁAD KIEROWNICZY, MEDYCYNA SPORTOWA, STREPTOKOK, NADSCENIE, ORION, TEMPURA, NAKAZ, AEROFIT, LUZAK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, STEK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KORZYSTNOŚĆ, NEKROPOLA, MOLINO, DZIANINA, LIPA, AUSZPIK, HISZPAŃSKIE BUTY, RYBAŁT, MILANEZ, RESTART, IRISH DRAFT, STEMPEL, MOLEKUŁA, METAL, MISJA WERYFIKACYJNA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, CENA DETALICZNA, ORYKS SZABLOROGI, SZEŚĆSETKA, MASA KAJMAKOWA, MERENGA, CZAS, CHŁOPSKI FILOZOF, PRZEWAGA, ELEMENT, LOT SZYBOWCOWY, WIKING, PŁASKOSZ, PLOTER TNĄCY, PLURALISTA, MIERNIKOWCOWATE, TRUFLA, ASTEROIDA, BROŃ PNEUMATYCZNA, ZNACZENIE, ASTER NOWOBELGIJSKI, MATKA BIOLOGICZNA, INTERGLACJAŁ, AWANTURA, KOŁO RATUNKOWE, PRZYGOTOWANIE, BOTTOMLESS, SKURCZ, KAUKAZ, MOTOR, WYJAZD, PIWO, WĘZEŁ KOLEJOWY, UNDYNA, KRUŻGANEK, ASYSTA, KONTROLA, JĘZYK LODOWCOWY, RESPONDENT, POCHODNA, KOREKTOR, GOSPODYNI DOMOWA, POJAZD KONNY, JEZIORO ZASTOISKOWE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ROZGAŁĘŹNIK, PODRYG, KAMUFLAŻ, ZEZWŁOK, KMINEK INDYJSKI, RUMUNKA, TREP, PRZERWANIE CIĄŻY, PODKASTING, TARLATAN, DEKALKOMANIA, COLA, PANIER, STRINDBERG, KIT, KRZYŻYK, PRAWOMOCNOŚĆ, OZÓR, WOLUMEN OBROTU, KONWENANS, TENIS STOŁOWY, WIELKI PORZĄDEK, CHOINA, KURTYNA, KÓŁECZKO, HANDEL ZAGRANICZNY, PUŁAP, SOŚNINA, PARALELIZM, MUSZKIETER, TAKSÓWKARKA, CIĄG, PESTO, KRYSZTAŁEK, SPEAKER, KWASORYT, SŁONECZNIK, BIOMARKER, TERAPIA SZOKOWA, KARBONATYT, DANIE ARBUZA, BIAŁA FLAGA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, GAJA, OBERLANDER, TRZYDZIESTKA, FONOGRAM, ALIDADA, TURZYCA, HYDROBUS, UCIECZKA, REZEDA, STAROSTA GENERALNY, KURANT, LIBERIA, MORENA KOŃCOWA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, NAZWA OGÓLNA, PROFANATORKA, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, ZYSK, SZATRA, GARDEROBIANKA, CZEMPIONKA, WYWIAD CHOROBOWY, KOKSOWNIK, SZCZUR PIŻMOWY, DZIAŁ PERSONALNY, OBŁĘK, PATENA, RELIEF WYPUKŁY, GABINET, STOPOTONA, SIŁA PŁYWOWA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRZEPROST, SUPERKUTER, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, MORDOKLEJKA, ROZPADLINA, AŁYCZA, CUDOTWÓRCZYNI, FUNKCJANA, UPADEK, SADŹ, MARIO, WIELKA JEDNOSTKA, JASKÓŁKA, WRONIE OKO, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, LUFKA, MOŁDAWSKI, GAZYFIKACJA, OBCHÓD, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KOSZMAR, ASCEZA, SKAŁA LUŹNA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NAKRĘTKA, WYCIĄG TOWAROWY, INDEKSACJA, FENYLOPROPANOLAMINA, ROSZPONKA, DOCHTÓR, HERB, ZAWRÓT, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, OZONEK, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, STRATY MORALNE, ANTABA, WILK, CIEMNOTA, KACAPSKI, BORDER, CYNADERKA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, WYGASZACZ, HIACYNT, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KWIAT, NARTA, SŁUŻKA, ABOLICJA, KOMPRADOR, AZOLLA DROBNA, ?LAMBADZIARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DMUCHAWKA rurka wykonana z papieru lub plastiku, która służy jako zabawka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DMUCHAWKA
rurka wykonana z papieru lub plastiku, która służy jako zabawka (na 9 lit.).

Oprócz RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RURKA WYKONANA Z PAPIERU LUB PLASTIKU, KTÓRA SŁUŻY JAKO ZABAWKA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast