Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŻONA HRABIEGO - MĘŻCZYZNY, KTÓRY POSIADA TYTUŁ HRABIOWSKI; WYRAZ MOŻE BYĆ NIEKIEDY UZNAWANY ZA GWAROWY LUB PRZESTARZAŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HRABINI to:

żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HRABINI

HRABINI to:

pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻONA HRABIEGO - MĘŻCZYZNY, KTÓRY POSIADA TYTUŁ HRABIOWSKI; WYRAZ MOŻE BYĆ NIEKIEDY UZNAWANY ZA GWAROWY LUB PRZESTARZAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.921

MINUTNIK MECHANICZNY, WIATROWNICA, POLICJA POLITYCZNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, FUS, BIELMO, ROZWÓJ WSTECZNY, DYWIZJON RAKIETOWY, CZAPKA TEKTONICZNA, TREND ROZWOJOWY, PIEGUS, SKANER, MIGDAŁ, SYGNAŁ ANALOGOWY, GŁOWA KOŚCIOŁA, ŁĄCZNIK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, FIGURA PŁASKA, HERETYCZKA, POLONISTYKA, KASZA, MIKST, GŁOWNIA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, VOTUM, GRZYB SIARKOWY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KUCHCIK, STEROLOTKA, BEJT, JESION, ŁUPEK WĘGLOWY, BACIK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, REFORMATOR, ZEŚWIECCZENIE, KOŁECZEK, KONWENT, MIKROMIERZ, MODRASZKOWATE, AUTSAJDER, OGRANICZENIE WIEKOWE, DYL, KREDYT HANDLOWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CZERNINA, APOLOGIA, ANTAGONISTA, MAKINTOSZ, DAMAST SKUWANY, NEANDERTAL, KLOZET, KUPON, RAPORT BEVERIDGE'A, MŁAKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ZNAK KOREKTORSKI, MELDUNEK, PATRON, MORAWSKI, CHAM, SEMAFOR, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SZRAF, JEDNOLATEK, SASZETKA, BOSS, PŁYTA PILŚNIOWA, TRAŁ, WIDMO RENTGENOWSKIE, PLAFON, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, NA JEŹDŹCA, BIEG ALPEJSKI, PAPILOT, FROTTE, PRZEGRYZKA, STREFA NADGRANICZNA, POWŁOCZKA, DZIELNIK, ODTWÓRCA, PTASZEK, PURPURAT, ŻÓŁW NATATOR, HOBBY, SILNIK BEZRUCHOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, TIRET, BULION, KANCONETA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, DOMEK, ZATRUDNIONY, BŁĄD LITEROWY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, AKOMPANIAMENT, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, OBSERWATOR, WOJNA CELNA, INFORMATYK, MAMUT WŁAŚCIWY, DOGRANA, PODŁUŻNIK, SUROGATOR, CZARNY PUNKT, AKTYWNOŚĆ, CLERK, ZATOKA, ORBITER, EGGNOG, DIMER, PRASA, ŁUPEK HUMUSOWY, KLIKER, CZÓŁNO, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LIST OTWARTY, LOGGIA, BRZOSKWINIA, MOWA EGOCENTRYCZNA, HAUST, ZBRODNIA STALINOWSKA, BLENDA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CZOŁÓWKA, KLESZCZE, DRAMAT GANGSTERSKI, BEAN, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, LĘDŹWIE, STRACCIATELLA, MIĘSIARZ, GÓRKA, ŻMIJA, KAMARYLA, ŚLIWA, TARAS, CHRUPKOŚĆ, KALEKA, PRESKRYPTYWIZM, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KSIĄŻĘ KORONNY, ZATRZASK, GRAB, KARIOLKA, ADIUTANT, KARA GŁÓWNA, PARAFIA, PÓŁGOLF, PARKA, KANEFORA, ZAWIKŁANIE, ABSORPCJA, TANTALIT, MINIA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, GALERIA, STRZAŁECZKA, AUTAKOID, WANIENKA, KARETKA, KOJEC, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, GNIAZDKO, OCHRONA, ŚCIĘCIE, FORYŚ, KLOCEK, RETENCJA, ZARZUT, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KSIĘŻULKO, BOSTON, WYBITNOŚĆ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, AMBASADOR, LAK, DEZETA, MĘDREK, PRÓCHNICZEK, VIADANA, KITEL, ŻAKARD, ADIANTUM ROZWICHRZONE, HUMANISTA, ROPOWICA KŁĘBU, SELSYN, ŚLĄSKOŚĆ, POWIERNICTWO, CELOZJA, WĘGRZYNEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, TUMBA, MNICH, PLOMBA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, JUFERS, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, CHABANINA, KOŁO SEGNERA, GŁUPKOWATOŚĆ, PYSZCZEK, DAMULKA, DYSZA, OBJAW ZASŁONOWY, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, WYKRZYKNIK, GĘSIARZ, TUNIKA, NOK, BRZDĄC, FIGURA GEOMETRYCZNA, SIEĆ KOLEJOWA, CZESTER, KLOCEK, MIEJSCE, KATEDRA, SZNAPS, LEKARZ WETERYNARII, CZEP, KOJARZENIE, RELIKWIE, PRĄD FARADYCZNY, PRZEPLOTKA, FRYZ, PRONATALIZM, AEDICULA, PUNKT WITALNY, MINUTA, WAMPIR, ŚWIADCZENIE, BÓR BAGIENNY, SIŁACZ, ILUMINATOR, MISZPELNIK, WINDA, GERMANIZACJA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MARUDER, NIEMOŻNOŚĆ, GALON, KASETA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, CYSTERNA, CENZURA, POLIMORFIZM, BARIERA TECHNICZNA, BLOKADA, HIPERTONIA, PIÓROSZ PIERZASTY, OBRZEZANIE, NEGUS, PAŃSZCZYZNA, GAŁĘZATKA, WYDERKA, ŻAGIEW, ZUPA, SKRA, CZTEROKROTNOŚĆ, PIKNIK, PLEŚNIAWKA, WYRĘBISKO, TAJEMNICZOŚĆ, KARZEŁ, ŻARNIK, KWARTET, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, BOHATER POZYTYWNY, FAŁSZYZM, CYKORIA KORZENIOWA, SKARANIE BOSKIE, PÓŁWARIAT, PORZECZKÓWKA, WIRTUOZOSTWO, NUMER TAKTYCZNY, AMPUTACJA, DROBNICA, ABOLICJA, ATREZJA ODBYTU, DZIEWCZĘCOŚĆ, WYZWOLICIEL, MĄTEWKA, FERMAN, CHRZEST, REKREACJA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ŻABKA, CHOROWITOŚĆ, WŁOS CZUCIOWY, KUSZETKOWY, JEZIORO RELIKTOWE, GEN KUMULATYWNY, ANTRYKOT, NIUCHACZ, KOPIA, WRAK, TROMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻONA HRABIEGO - MĘŻCZYZNY, KTÓRY POSIADA TYTUŁ HRABIOWSKI; WYRAZ MOŻE BYĆ NIEKIEDY UZNAWANY ZA GWAROWY LUB PRZESTARZAŁY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
hrabini, żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HRABINI
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x