SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERM to:

selektywny modulator receptora estrogenowego - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.079

FILTR WĘGLOWY, BABIMÓR, RICERCAR, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LISTEK, HALOGENOWODÓR, CZUBEK, OLIFANT, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, BRUZDA LODOWCOWA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, HYBRYD, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, RECEPTOR KAINOWY, KIR, MIKROCHIRURGIA, BAZYLIKA WIĘKSZA, SZARPANINA, ZWIESINIEC DŁUGODZIÓBKOWY, KOŁOMYJKA, TROMBOLIZA, PEJZAŻYSTKA, JĘZYK SZKOCKI, NEOKLASYCYZM, NARCYZ, WICEDZIEKAN, WIATRACZEK, ŻUK, MEDALION, MOST PONTONOWY, RUDI, FAHRENHEIT, MUR, LEK, BYSTROŚĆ, PAŁKA MINIATUROWA, KURKA ŻÓŁTA, PRAWOSKRĘT, MOST, TRAKEN, EMBLEMAT, WĘGLIK SPIEKANY, AGNOZJA TWARZY, KÓŁECZKO, DEZAKTYWACJA, WIDŁY, PROWANSALSKI, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, WARP, ABORTERKA, POJAWIENIE SIĘ, UPOKORZENIE, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SKAŁA ILASTA, CHAMEFIT, OTWARCIE DUSZY, EFEKT SNOBIZMU, ANTYGWAŁTY, AZOTYN IZOAMYLU, SZATA TYPOGRAFICZNA, FLUOROWIEC, DERYWAT MODYFIKACYJNY, CHMURA ŚREDNIA, PONIKŁO JEDNOPRZYSADKOWE, ZJAWISKO, BUTERSZNIT, WIZA, KREM, STARONORDYCKI, BARWINEK, CHRYSTOLOGIA, MAKIJAŻYSTKA, REALGAR, FEDERACJA, CHAŁTURA, MODERNA, ARENA, ŁYSIENIE, PREFIKS, FATYGANT, NIERUCHOMOŚĆ, PĘCHERZ, MŁODZIEŻÓWA, KARA ŁĄCZNA, HALIBUT NIEBIESKI, KISZONKA, UZDATNIACZ, WINDA, KOTWICZNIKOWCE, BAZA NAMIOTOWA, REDA, KOLORYT, TERAPIA BEHAWIORALNA, SEZON, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, BUTONIERKA, SIZAL, AGRAFA, POLITYK, REGULACJA CEN, ELEKTRODA MEMBRANOWA, STEROWANIE ODPORNE, AKROLIT, PALIA, POCZUCIE HUMORU, USKOK, MIMETYZM, STRASZYK, RUCH PROSTOLINIOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PÓŁNOC, SALA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WAPNIAK, BASKINA, SREBRO, CZYRAK GROMADNY, LONKOZAUR, ERA, KCIUK NARCIARZA, KIKUTNICE, KOLONISTA, ROZDANIE, EFEKT DOPPLERA, CESARZ, ŚMIESZKA, HIPOMANIA, ELENIUM, FIGURA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, BRUDAS, EMENTALER, HEPATOLOGIA, ALEJA SZTYWNYCH, SADOWNICTWO, WYGRZMOCENIE SIĘ, CHRONOMETR, JEDNOŚĆ, CHOROBA DARIERA, POSTRZAŁKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NIMFA, CZOPUCH, NÓŻ DO CHLEBA, WERMUT, PRZYPADŁOŚĆ, LINA, DZIESIĄTY, KRUCHAWECZKA, NATURALNY SATELITA, OBIJACZ, BODOR, DENDRYT, CEDZIDŁO, CZARKA, TROFOBLAST, JĘZYK LECHICKI, SZKŁO OPTYCZNE, POJAZD KOLEJOWY, RYZYKO KREDYTOWE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, OTOLOGIA, CHOROBA SEITELBERGERA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, STRZAŁECZKA, FIGURA, WÓZEK, POTENCJAŁ ZETA, ZĄB, PANI, LIKWIDATOR SZKÓD, ALDROWANDA PĘCHERZYKOWATA, NEUROPRZEKAŹNIK, TALIB, SODA, KOSZT BEZPOŚREDNI, ZALCYTABINA, MALARSTWO OLEJNE, ŚREDNIOPŁAT, STRZELECTWO SPORTOWE, AMOL, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, GNOMOLOG, JODŁA KOREAŃSKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZALEWA, WICEHRABIA, WŁÓKA, DEFENSYWA, JĘZYK ROMAŃSKI, ASTER WYCINANY, ANTYKWARNIA, FAŁDKA, MĘKI TANTALA, KOMPLEKS ŻYTNI, KNOT, PRZEZIERNIK, SKRĘCANIE, POLIMODALNOŚĆ, POSTRZELENIEC, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, CHARAKTERYSTYKA, PERYPATETYK, PRZESZUKANIE, RYBA MAŚLANA, ZASTAWKA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, PODKŁAD, ROŚLINA OKRYWOWA, KONSYSTORZ, KAPITAN, ZAPARZACZKA, PIGWA, KASZMIR, POŁYKACZ, DYL, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, RYBY DRAPIEŻNE, SOLE, KOMPENSATOR CIEPLNY, CYKL KONIUNKTURALNY, HARMONIA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KOMPUTEROWIEC, SPACJA, TENOR DRAMATYCZNY, NIEWYPARZONA BUZIA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, BAZA ODSETKOWA, BULDER, SOZOLOGIA, INDOS, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SCENICZNOŚĆ, ENTEROKOK, CHOPINISTKA, POŻEGNANIE, BALECIK, ROSA, CZARNY DĄB, KWARTALNIK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ROSYJSKI, CZĘŚĆ, STAROŚCIŃSKI, WYCHODŹSTWO, GAZÓWKA, KAWOWIEC, CZAROWNICA, MYSZ WERTYKALNA, REŻYSER, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, DOKŁADNOŚĆ, PERSZERON, PANI, TRANSPORTER, ŚWIADOMOŚĆ, MANIPULATOR, ANGEOLOGIA, OPERA, JĘZYK MANX, CZYŚCIOSZKA, TUTORIAL, PRZEBIEG, ZANOKCICA SKALNA, TYP ORIENTALNY, DEPRECJACJA, WCINKA, TREŚĆ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, DYSALTERACJA, GAŁĘŹNIK, NASIENNIK, CIMELIUM, CZÓŁNO, KARTY, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, PUNKT KATECHETYCZNY, INSEKTYCYD, PARADOKSOGRAF, BRZEMIĘ, DOŚWIADCZENIE, SZCZUDŁO, PINCZER KARŁOWATY, KAWA ROZPUSZCZALNA, WĘZEŁ ZATOKOWY, KWASKOWATOŚĆ, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, GWIAZDA NOWA, ZROSTNICOWCE, LIGATURKA, WZIERNIK, CIAŁO SZTYWNE, BROKAT, PAPIEROCH, ?CZAS GRAMATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERM selektywny modulator receptora estrogenowego - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERM
selektywny modulator receptora estrogenowego - ang. Selective Estrogen Receptor Modulators, lek należący do grupy leków działających za pośrednictwem receptorów estrogenowych, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem agonistycznym lub antagonistycznym w zależności od tkanki docelowej (na 4 lit.).

Oprócz SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO - ANG. SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS, LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW DZIAŁAJĄCYCH ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ZRÓŻNICOWANYM DZIAŁANIEM AGONISTYCZNYM LUB ANTAGONISTYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TKANKI DOCELOWEJ. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x