ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS KAMFOROWY to:

organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych, powstaje w wyniku utleniania się kamfory (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.799

KICZUA, INDUKCYJNOŚĆ, LIDER, BOSTON, DIETA, STAW SKOKOWY, PUNKT WĘZŁOWY, AZOLLA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, POWSINOGA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, TENOR LIRYCZNY, STONKA, ARKA, SEKWENCJA TATA, PROMINENT, ZABAWA, MEANDER, UKŁADARKA RUR, AFGAŃSKI, WHYALLA, OCHOTNIK, RAMFORYNCHUSY, SKOK, SŁODOWNIA, ŚCISŁY POST, PUNKT KONSTRUKCYJNY, MUTUALIZM, MIEDNICZKA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, KROK DOSTAWNY, JĘZYK NIEMIECKI, TAŚMOWY, RUCH, BAŁYK, PALEC BOŻY, WĘZEŁ ZWYKŁY, ZELZATE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, GUZ ZŁOŚLIWY, STOPKA, AZYL, BŁAZENEK, NEWTON, MANDARYŃSKI, WOŁOSKI, DRĘTWOTA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, CELTYJKA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, PODYPLOMÓWKA, NIERUCHOMOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, TYTAN, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, KARBIDEK, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, STUDENT, WSZOŁY, AWIACJA, SYNEKURZYSTA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KOZOJEBCA, BUKAT, TRITERPEN, MODELARSTWO LOTNICZE, SITARSTWO, POKŁAD PANCERNY, ZALANIE SIĘ, PŁUG KOLEŚNY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SEROHEMATOLOGIA, WALIDACJA KRZYŻOWA, MOCZNIK, NATURA, DŻAGA, WIATRACZEK, KWAS METANOWY, ZAZDROŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, TRAKEN, WIELKI WYBUCH, RÓWNOWAGA, STROJNICA, IPERYT SIARKOWY, BEZPŁUCNIKOWATE, PEJZANKA, MIŚ, PRZEBITKA, NAPOMNIENIE, PRAWA RĘKA, ŁEB NA KARKU, DESKRYPCJA OKREŚLONA, NISKOŚĆ, MIHRAB, OUTSIDER, SKRZYNIA, WYRZUTNIA, JAZDA, TELEKONFERENCJA, IMMUNOFLUORESCENCJA, GÓRY FAŁDOWE, WOK, ZMIERZCH CYWILNY, ROZCZAROWANIE, ZŁOTO, UPADEK, SEMITOLOG, GOSPODARKA RABUNKOWA, INKRETYNA, AUTOGIEŁDA, TROGLOFIL, REGION, BÓJKA, STYL WILHELMIŃSKI, KANAŁ HAVERSA, EKSPERTKA, BIURO LUSTRACYJNE, WYZNAWCA, JELEŃ WIRGIŃSKI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, STOLICA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, MAKSYMALIZM, JĘZYK INDOIRAŃSKI, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, NIEWIERNOŚĆ, OSIOŁ DOMOWY, WARP, POBORCA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, MAMIDŁO, PODIUM, WESTA, ANKIETOWANA, KARAITKA, TALMUDYSTKA, FILEMON CIEMNY, ZMARSZCZKA, SKRZYDŁO, FAŁ, TANATOPSYCHOLOGIA, JAKOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, KONKLAWE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, HAMLETYZM, NOTORYCZNOŚĆ, SULFON, PŁATKI, PIECZONA ALASKA, ELIKSIR ŻYCIA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, SKORUPA, INFORMA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, WKŁAD, ALPRAZOLAM, HARMONIA, NAMOLNOŚĆ, USTERKOWOŚĆ, SZCZUR POLINEZYJSKI, OŚCIEŻNICA, PRANKO, KARETA, SUBSKRYPCJA, BUDDA, LALKARSTWO, REWIR, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PŁYWACZEK, UŚMIECH, ŻUBROŃ, TEMPERAMENCIK, WĄŻ, POPIELNIK, CZKAWKA, GÓRKA, SZCZERBAK, RELACJA, BIOMARKER, METAMORFIZM WSTECZNY, KOMBATANCKOŚĆ, AORTA BRZUSZNA, ROŚLINA FIKCYJNA, CHÓR, TERAPENA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, DRZEWO TERPENTYNOWE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRZEDNÓWEK, PATENA, ŁATA, MIERNIKOWCOWATE, CZERWONE ŚWIATŁO, GAŁUSZKA, USTNIK, WICIOWCE, SHORT TRACK, JUBILEUSZ, CIEPŁE KRAJE, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, TASZCZYN PSZCZELI, PROTETYKA, CIAŁO KETONOWE, MYRMEKOLOGIA, CYWILNOŚĆ, PANEWKA, LATAWIEC, WIKARYZM EKOLOGICZNY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, CUKIER MLEKOWY, CHRZEST PRAGNIENIA, WIEK ROZRODCZY, WSCHODEK, MAKATKA, DIATERMIA, TAMIL, ŚNIOT, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, TAHITAŃSKI, OGIEŃ, HISTORYZM CEGLANY, WZORZEC RUCHOWY, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POŁYKACZ, MIKROSILNIK, DWA GRZYBY W BARSZCZU, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KOPERTA, SCHODY RUCHOME, ZMARŹLAK, WIELOŚCIAN FOREMNY, LISTNIENIE, GENTELMAN, RACJONALIZACJA, TASZYZM, BASEN, EN GRISAILLE, ANIMAG, MAGNESIK, KOSZT ALTERNATYWNY, LEŚNY DZIADEK, STRUNOOGONOWE, TUBA, SUMA ZEROWA, ALBINIZM, ZANOKCICA CIEMNA, STYLIKOODWŁOKOWE, HYDROFOB, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, WAWRZYN, UKŁAD WIELOFAZOWY, FILM DROGI, ELEKTRON WALENCYJNY, ZJAWISKO SEEBECKA, GAZ WYSYPISKOWY, WYGON, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ZATYKANIE USZU, BIAŁORUSKI, CHWILÓWKA, KORPUS, PIASTUN, ŻMUJDZKI, WINKRYSTYNA, KASTRAT, ACETYLENEK MIEDZI, LOSOWOŚĆ, FEMTOCHEMIA, GWAJAK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, WYPUSTEK, DOGMAT, KWAS AKRYLOWY, OBÓJ MIŁOSNY, BATERIA AKUMULATOROWA, BEZKRĘGOWIEC, WINNICKI, WYŁAWIACZ TALENTÓW, BUTELKA, STARAJĄCY SIĘ, INTERMEZZO, NAPÓJ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, NIEGOSPODARNOŚĆ, AUDYTORIUM, ZAMRÓZ, FAUNISTYKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BROŃ TERMOJĄDROWA, KLASTER, ROZBIERANKA, ?BIAŁKA WIERZBÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS KAMFOROWY organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych, powstaje w wyniku utleniania się kamfory (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS KAMFOROWY
organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych, powstaje w wyniku utleniania się kamfory (na 13 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW DIKARBOKSYLOWYCH, POWSTAJE W WYNIKU UTLENIANIA SIĘ KAMFORY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x