ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOLIZM to:

zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALKOHOLIZM

ALKOHOLIZM to:

nałóg polegający na skłonności do nadużywania alkoholu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.365

KAFETERIA OTWARTA, NORMALIZATOR, TELEMARK, PRZEKLEŃSTWO, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ENDOMORFIK, MMO, KLOAKA, SYNERGIZM, KABOTAŻ, TELETRANSMISJA, PENITENCJAŁ, MAPNIK CAGLE'A, ANTROPONIMIA, CECHOWNIA, WÓDKA, PROM PASAŻERSKI, OKRES WEGETACYJNY, RURKOZĘBNE, WYKŁADNIK POTĘGOWY, JĘZOR, CIAŁO OBCE, CHAM, CZIRLIDERKA, CHRONOMETR, GEOLOGIA NAFTOWA, WYŚWIETLARNIA, SERIA KWALIFIKACYJNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, WYDZIAŁ, FILOGENETYKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, LISZAJ PŁASKI, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, ODEZWA, MIKROCHEMIA, ŚLONSKI, MONTAŻYSTA, MLECZARZ, PODPINKA, TSUNAMI, LAMPA NAFTOWA, UWAGA, ASCETA, KASTA, GRUPA ABELOWA WOLNA, IMIONNIK, SOLENIK, PROTETYKA, WTYCZKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, KODYFIKATORKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, CELTYJKA, MAŁA OJCZYZNA, MECHANIKA KWANTOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KOŚĆ NIEZGODY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, KUKLIK SZKARŁATNY, UKRYCIE, WYSTAWIENNIK, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, POTWORKOWATOŚĆ, SZEREG NEPTUNOWY, PIERÓG KARELSKI, ZAPAŚĆ, BŁYSKOTKA, RUCH WAHADŁOWY, BIZNESMENKA, DOTHRACKI, AYER, DYPTYCH, ZIEMIA, PARADOKS, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, KURZAJKA, WIROPŁAT, JEDNOSTRONNOŚĆ, APTEKA, KWAS, SIDLISZ PIWNICZNY, LIRA, TURANIE, OSTEOTOMIA, AZDARCHY, LUKI, NALEWKA, ZMARZLAK, WYPUSTEK, WALCOWNIA GORĄCA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, BYT ABSOLUTNY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, OBRZEŻEK, TOWARZYSZ PANCERNY, WIĘŹNIARKA, SZCZUR PACYFICZNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, KOLKA, KOSTUR, WALKA Z WIATRAKAMI, JEFFRIES, CYKL MIESIĘCZNY, TARYFA ULGOWA, GÓRKA, SONAR, NAPÓJ WINOPOCHODNY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, LUNETA, AWARYJNOŚĆ, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ETANERCEPT, FAŁSZYWY PROROK, RUCH, WOK, RUDERA, BARBARYZACJA, EFEKT SNOBA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BEZKRYTYCYZM, AGREGATY MONETARNE, ORLĘ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WYPŁYW, CZAPA POLARNA, TRZEŹWOŚĆ, ŚWIT CYWILNY, POLICJA DROGOWA, BECZKA, SZEREG HARMONICZNY, ANTROPOLOG KULTUROWY, INFORMACJA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, NEUROEKONIMIA, BIAŁA GORĄCZKA, KONSONANS, SHAPESHIFTER, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ADBLOCK, ŚMIESZKA, ASTRONOMIA, POWTARZALNOŚĆ, POLEWANIE SIĘ, MOST PONTONOWY, PUNKT ROSY, CZARNA REAKCJA, TRÓJPIENNOŚĆ, CELNOŚĆ, ZESPÓŁ BEHRA, SONDAŻ, KIFOZA, CIERNIOPLĄT, STOLICA, MOC OBLICZENIOWA, SOPRAN KOLORATUROWY, BACHATA, CHMURA WARSTWOWA, TUTTI FRUTTI, WYRWIZĄB, OBSUWISKO, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, NENCKI, MODERUNEK, DOLAR ETIOPSKI, REZERWACJA, MEDRESA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, SERNICA, ELEKTRONOWOLT, KLINOPIROKSEN, KORYTO, LICZBA PRZESTĘPNA, CYRK, WILAMOWSKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, DOUBLE DUTCH, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ŚRODEK TRWAŁY, ELANA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, SŁUCH ABSOLUTNY, JABŁKO ADAMA, WIĘZADŁO KARKOWE, BRYZOMANCJA, PRANKO, PONCZ, POKER DOBIERANY, KOHABITACJA, KLIKALNOŚĆ, AKREDYTOWANIE SIĘ, ZDENERWOWANIE, ASOCJALNOŚĆ, NASKÓREK, ŻYWNOŚĆ, SEMITKA, WYRĘBISKO, IZOMER KONFORMACYJNY, ALKA, NIECKA, HIPERTENSJOLOGIA, EFEKT OWCZEGO PĘDU, GNEJS OCZKOWY, ATRAPA, PREZBITERIUM, MINUTA, BADANIE JAKOŚCIOWE, ROŻEN, BRUDNA ROBOTA, BEZKRĘGOWIEC, KOMES, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DYSTYCH, PRZESŁUCHANIE, REOLOGIA, BLEŻNIA, SYGNAŁ, APLEGIER, WAGON DOCZEPNY, BARWY WOJENNE, LODOWNIA, AKTORKA, KORWINISTA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TUŁACZ, CEFALASPIDY, IRRADIACJA, ŚWINIA CELEBESKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, FREZARKA, EKONOMISTA, DŻUNGLA, RUCH PROSTOLINIOWY, PLANETARIUM, POJAZD, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, INTERAKTYWNOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, BLOK STARTOWY, OSOBOGODZINA, STROIK, KNAGA, POBRZMIENIE, GONGORYSTA, SFIGMOMANOMETR, KÓŁECZKO, GRZYB NIEJADALNY, FILM SAMURAJSKI, KOSZT ALTERNATYWNY, FAWELA, WITEKS CZCZONY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KOLOR, ACENA BUCHANANA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KARETA, UDAR MÓZGOWY, METODA SCENARIUSZOWA, OPUSZCZENIE, PIERWSZY PLAN, PINCZER, RACHUNEK CIĄGNIONY, E-LIQUID, GRAF DOSKONAŁY, GRAF PLANARNY, INWOLUCJA, ZMIERZCH CYWILNY, ŻYWOTOPIS, ŁACINA, JĘZYK WEHIKULARNY, LINIA TRAMWAJOWA, KOD DWÓJKOWY, WIKARYZM, PERŁA URIAŃSKA, KUŚNIERCZYK, SZOK POPORODOWY, NIEBACZNOŚĆ, PORCYJKA, MORZE AZOWSKIE, ZIARNOJAD, MONOTELETA, ORDYNACJA, INSTAGRAMER, USTAWA KOMINOWA, DZIECINNOŚĆ, TOCZYSKO, ORNITOLOG, CIOS PONIŻEJ PASA, AUTOSZCZEPIONKA, SĘKACZ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ?AGAMA NIEBIESKOGŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOLIZM zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOLIZM
zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.).

Oprócz ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast