ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOLIZM to:

zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALKOHOLIZM

ALKOHOLIZM to:

nałóg polegający na skłonności do nadużywania alkoholu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.365

SIEDLISKO, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, MEETING, BEGARDZI, CHRYSTOLOGIA, PINAKOID, ELASTOMERY, ZYGMUNTÓWKA, NAWAHOWIE, GRUPA ABELOWA WOLNA, EKOLOGIA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, LAICKOŚĆ, USTNOŚĆ, LODOWIEC, BEŁKACZEK POSPOLITY, WICEHRABIA, KĄT, DZWONY, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LICZBA KWASOWA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CUKIER LODOWATY, ROZŁOŻENIE SIĘ, RZEKOTKA DRZEWNA, KOSZAROWOŚĆ, JAZDA, MASZERUNEK, TAMBURYN, KADŹ ZALEWNA, OBSUWISKO, TURANIEC, BULWA, SYSTEM KASTOWY, FALA BALISTYCZNA, FILM SAMURAJSKI, RAFIA, WYPIERANIE PORTFELOWE, EFEKT TYNDALLA, KUFA, WITRYNA, KOPALNIA OTWOROWA, NET, BACIK, WALOSZEK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, STÓŁ MONTAŻOWY, RAK PRĘGOWANY, OBSERWACJA, METATEZA, FAŁ, AUTOSZCZEPIONKA, KOVACIĆ, ŁODRANIT, PRZEMIANA POKOLEŃ, USTNOŚĆ, POLONIZATOR, CHART, SETA, SKIBKA, DESPOTYZM, STARE MIASTO, ANTOCYJANIDYN, KULANKA, TUNICZKA, BLANKOWANIE, MEGATSUNAMI, KNAJPA, PODSKÓRNIA, KROWA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, SOGDYJSKI, KATASTROFA KOSMICZNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, INTERESOWNOŚĆ, CHOPIN, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, KAPLICA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KLUCZ, ROZBIERALNIA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ZATOR, PANEK, POMORZE ŚRODKOWE, UMOWA UBEZPIECZENIA, CHOROBA LENEGRE'A, OTWARCIE SERCA, CHOROBA THOMSENA, WZORZEC RUCHOWY, FLUORESCENCJA, ELIMINACJA, ZESTAWIK, IZOLATORIUM, SKARYFIKACJA, WYNURT, AKUSTYKA, KASZUBSKOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, KOSTIUM HISTORYCZNY, PRZEŁĄCZALNIA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ROZPAD SKAŁ, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, LUFKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, LICZNIK, STOCZNIA, TELEWIZJA, PETREL, PANTEON, ŚWIATEŁKO W TUNELU, CHODZĄCA POWAGA, PRĘGA, KOSTIUM, SANIE, DREDNOT, GUZ KULSZOWY, UCHWYT ZACISKOWY, SPIRYTUS ETYLOWY, KAMORA, LUSTRO TEKTONICZNE, ZJAWISKO ASTRONOMICZNE, LOGIKA, SELEKTOR, WIADRO, KOJEC, OCZYSZCZALNIK, KRÓTKI WZROK, RYBA MAŚLANA, WIATR POZORNY, SZOWINISTA, RÓWNIK TERMICZNY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, BACHUS, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SIKORY, PRZYCZYNKARZ, FILOLOGIA WŁOSKA, OBRÓT PUBLICZNY, PIERWIASTEK, OKRĘŻNOŚĆ, DIALEKT, WYRAJ, JĘZYKOZNAWCA, KUC DALES, TEMPERAMENCIK, BUKAT, CHRONOMETR, MINA, TRASZKA SARDYŃSKA, KAWKA, REZONANS, SMUTNI PANOWIE, SUBKULTURA, OBRONA FRANCUSKA, WYDATKI OSOBOWE, POTPOURRI, BASEN MODELOWY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, APATIA, ALKOTEST, KOALICYJKA, POJAZD KOŁOWY, KRYZYS, PODKOWA, OBJAWIENIE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, MISKA SEDESOWA, BOYS BAND, KAMIEŃ, WGŁOBIENIE, PAKIET KONTROLNY, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, KIERUNEK, GRUNCIK, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, SZCZĘKA, KINO DROGI, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KRZYWA ELIPTYCZNA, ANTROPOZOONOZA, DOROŻKARSTWO, PROFESOREK, WYCHOWANICA, KOPIAŁ, FTYZJOLOG, STRZEMIĄCZKO, OSPAŁOŚĆ, MASELNICZKA, PORA GODOWA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, NADZIENIE, CZYRACZNOŚĆ, NIEWYPAŁ, ODCIEŃ, SZCZOTKARZ, MRÓWKA PNIOWA, KLAWISZ NUMERYCZNY, MARUDA, KOSMOLOGIA, PERTYT, BRUTALNOŚĆ, HISTORYZM, POMOC, CUMULUS, MŁYNOWNIA, UNIWEREK, MAH JONG, ZAZDROŚĆ, WSPÓŁRZĘDNA, TEFILIM, WĄTEK, KOLBA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MUZYKA CERKIEWNA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, TRIUMWIRAT, FELLINI, ILJOSKI, MŁYNEK DO ODPADÓW, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BEZCELOWOŚĆ, FTYZJATRIA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, KURIER TATRZAŃSKI, GOSPODYNI DOMOWA, BIOLA, MORESKA, LICZBA NIEPARZYSTA, FILIŻANKA, STĄGIEW, WINDSOR, TWARDY KARK, DWUGŁOS, SWEET, KRÓTKOWIDZTWO, GARKOTŁUK, CALABAZA, PAŁANKA MIODOJAD, KOŃ ANDALUZYJSKI, ICHTIOZAURY, FURDYMENT, AORTA BRZUSZNA, OŚRODEK AKADEMICKI, PŁEĆ, BICZ SZKOCKI, MORA, CHAMEFIT, HERMAFRODYTYZM, ZALANIE SIĘ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KONTROLA DROGOWA, PEŁNIA, STYL KOLONIALNY, POTRZEBA, RYNEK KONTESTOWALNY, ZŁOTY DESZCZ, CEWA, POWSTANIE LISTOPADOWE, BLISKOŚĆ, ATRAPA, PAULINIA, SERCE SPORTOWCA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, CYSTOLIT, UKŁAD INERCJALNY, PAKA, KALECKI, WYGASZACZ, WŁAM, ZDARZENIE, KLAUZURA, DERMATOGLIFIKA, DIVA, WIROWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, FILEMON BRĄZOWY, FTYZJOLOGIA, ONE-STEP, MAMUT KOLUMBIJSKI, TEORIA KATASTROF, WIATR SŁONECZNY, MANIPULATOR, AMEN, TYRYSTOR, BIODOSTĘPNOŚĆ, CHEMIA, SOFCIK, ANGIELSKI, MIEDNICA, DWUTLENEK SIARKI, ŚWIDER, ?RACHUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOLIZM zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOLIZM
zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.).

Oprócz ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZJAWISKO SPOŁECZNE - ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x