ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSAK to:

zwierzę z gromady ssaków (Mammalia} należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); ssaki zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SSAK

SSAK to:

urządzenie na przenośniku pneumatycznym służące do wytwarzania mieszanki nosiwo - powietrze (na 4 lit.)SSAK to:

ssąca głowica pogłębiarki (na 4 lit.)SSAK to:

słoń lub delfin (na 4 lit.)SSAK to:

żywi się mlekiem matki (na 4 lit.)SSAK to:

nocek lub orka (na 4 lit.)SSAK to:

słoń, kot lub człowiek (na 4 lit.)SSAK to:

osioł lub kot (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.796

PRZERWA W ŻYCIORYSIE, SKARYFIKACJA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, BŁONA MIGAWKOWA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, NORMANDZKI COB, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, CYKL MIESIĘCZNY, FINISZ, MODRASZEK ARGIADES, ŚWINKA, PIĘTKA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, MEADE, CHAŁTURSZCZYK, BRODA, PALATOGRAFIA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, JĘZYK PRASEMICKI, COMBER, SIEROTA, POUSSIN, DYFERENCJACJA, GOTÓWKOMAT, MAGNAT, OSIEMNASTKA, ROPOMACICZE, ZWIERANIE SZYKÓW, ZARYCIE NOSEM, CHONDRYTY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, GRZEBIĄCE, KRYPTOGRAFIA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, SZUPINKA, FIRMAMENT, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, BOMBA ATOMOWA, SEKSTOLA, KONDYLARTRY, PODNIEBIENIE TWARDE, POMADKA, SKAŁA PLUTONICZNA, OKULAR, STRATEG, KAZUISTA, WYRĘB, DOBRO PUBLICZNE, RZUTKA, MIŁOŚĆ, ARCYPASTERZ, APELACJA, TURBINA RUROWA, BIEG, KRYMINAŁ, HIGIENA WETERYNARYJNA, MAŁPA, PERSKIE OCZKO, ANTYLOPA SKOCZEK, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, NIETYPOWOŚĆ, SREBRNA PAPROĆ, SAMOZAPALENIE, ZŁOTOWICIOWIEC, SEN ZIMOWY, SZANIEC, DZIKUS, CEMENTOWE BUTY, MOTYLEK, PUSTA STRUNA, KONSERWATYSTA, DEPRESJA ODDECHOWA, KOŃCÓWKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, KORYFEUSZ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KONCERTYNA, ASTRACHAN, BLOK, WENDAT, FRANCUSKOŚĆ, TREPANG, ZĄB, BILET WIZYTOWY, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ŁUSZCZAK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KRZTUSIEC, BAJADERA, WICIOWCE, KOMPLEKS GLEBOWY, KASZA JĘCZMIENNA, SUPERMARKET, WODY INGLACJALNE, TASIEMIEC, JOGURT, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, KORMORAN ATLANTYCKI, EKONOMISTA, SAVE, SPŁATA, ARTYLERIA JĄDROWA, MAJĄTEK RUCHOMY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, SHAKER, SKAŁA ILASTA, FOXTROT, DELFIN BIAŁONOSY, SIERŚĆ, IZBA, TRUNEK, ALTERNAT, GARDEROBA, KORPORACJA, GŁOS ELEKTORSKI, RUMSZTYK, CYWILNOŚĆ, TABU, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TETRAPOD, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, FILANDER RUDAWY, RODNIK, CHOROBA VELPEAUA, TYTAN, SCHRONISKO, LEJEK, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, DUK, WALENTYNKA, TRÓJBÓJ, PERON, METALURGIA PROSZKÓW, PRAWO KONSTYTUCYJNE, CIEŚŃ NADGARSTKA, CZAPLA MALGASKA, SETKA, ANON, KOŻUSZEK, OPOZYCJA, PISUM, DEMONSTRACJA, RÓJ METEORÓW, DEISTA, BLOCZEK, GRYZEK, STÓŁ GIMNASTYCZNY, TORFOWIEC BŁOTNY, ŚWINIA CELEBESKA, ISKRA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ZŁOŻENIE POKŁONU, HAMSIN, OSTATNIA POSŁUGA, DIAKON, OBIJACZ, BRODAWKA STÓP, LORISOWATE, SPARTANKA, BATUTA, CHRZEST, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, KUKICHA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, MINER, URNA, SOKOLSTWO, WYZIEWY, ZIEMIA WIELUŃSKA, KONSERWARNIA, DŻEM, BICIE POKŁONÓW, KOMPENSATOR CIEPLNY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BEZDNO, KOŃ LUZYTAŃSKI, RADIOTECHNIK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, VALLA, ESPRINGOLA, GOŁYSZEK, RZEP, ASKOCHYTOZA, TOPIELICA, KARCYNOLOGIA, BOA, NOTARIUSZ, PAJACYK, SYZYGIA, OKRUCH SKALNY, PULSACJA, PINGWIN, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, PALEORHINUS, BIELIŹNIARSTWO, SEKSTANS, ZADUPIE, AMANT, WYCHOWANKA, NARKOLEPSJA, ANGIOLOGIA, SUBIEKTYWISTA, JEZIORO RAMIENICOWE, GOŁĄBECZEK, TENOR DRAMATYCZNY, POHULANKA, PORTUGALSKI, STAROISLANDZKI, ENDOMIKORYZA, ŻÓŁW HEŁMIASTY, CZEKOLADZIARNIA, GNIAZDO PROCESOROWE, FRUWANIE, PILCH, WYBRZEŻE SZKIEROWE, NEPALI, PIĘĆDZIESIĄTNICA, LIS, DRUH, BIELINKOWATE, KEFIR, FUTURYSTYCZNOŚĆ, KEMPEN, IZOLACJONIZM, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MAORYJSKI, DEPILATOR, LEP, WESTERN, SZPADA, GOSPODARKA WODNA, DZIARSKOŚĆ, KONCENTRACJA, DRĄG, PERKOZ DWUCZUBY, ZATOKA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, MORDOBICIE, ALOZA NIEBIESKA, MODELARSTWO LOTNICZE, WADLIWOŚĆ, BANK ZRZESZAJĄCY, BUCHTA, WERSJA STABILNA, ROŚLINA SUCHOLUBNA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, TAPIR, KWATERUNEK, IRRADIACJA, POZYCJA TRENDELENBURGA, BIAŁY BEZ, BINOKLE, INTENCJONALIZM, WĘDRÓWKA, REN, JEŻ ETIOPSKI, BLASZKA SITOWA, PŁOMYKÓWKA, STANIĘCIE, PEŁNIA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, MALAJKA, KWICZOŁ, PULSARY, PIĄTKA, SZMATA, BOCIAN, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, TEMPERATURA MROZU, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, RYNEK PRACY, KOZA SAANEŃSKA, LAZARET, EKSKLUZYWIZM, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, MISIEK, ATRAZYNA, CIEMNOTA, KURIER PODHALAŃSKI, KUBEK SMAKOWY, BEZBRZEŻE, PAPIER TOALETOWY, WĄŻ, DUSZA, HIPERTONIA, DROGA TWARDA, FISZBINOWCE, REKINEK PLAMISTY, PĘCINA, ?ŚLUZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSAK zwierzę z gromady ssaków (Mammalia} należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); ssaki zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSAK
zwierzę z gromady ssaków (Mammalia} należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); ssaki zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 4 lit.).

Oprócz ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZWIERZĘ Z GROMADY SSAKÓW (MAMMALIA} NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); SSAKI ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast