W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEW to:

w budowie kokonu (owadów, ślimaków) fragment, który ma luźniejszą strukturę i przez który w momencie wylęgu wydostają się młode organizmy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEW

SZEW to:

miejsce połączenia dwóch fragmentów tkaniny i nici, którymi to zrobiono (na 4 lit.)SZEW to:

blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany (na 4 lit.)SZEW to:

chirurgiczne złączenie tkanek po zabiegu lub operacji, dokonywane przy pomocy specjalnego środka (np. nici, klamerek itp.) (na 4 lit.)SZEW to:

zespolenie krawędzi przedmiotów przy pomocy nitów, śrub lub spawania (na 4 lit.)SZEW to:

nieciągłe połączenie konstrukcyjne złożone z szeregu np. nitów, śrub, spoin itd (na 4 lit.)SZEW to:

wzdłuż nogawki (na 4 lit.)SZEW to:

'złącze' na ubraniu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.749

SEKCJA, OWOCNIK, GUMA NATURALNA, PŁUCZKA, FOCUS, ZGRZEWKA, DZIENNIKARZ PRASOWY, TELEGRAF OPTYCZNY, PROWENTOWY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, POWSINOGA, SELENOGRAFIA, KŁUSAK ORŁOWSKI, NACJA, CLARINO, PAWĘŻ, EUROBAROMETR, INTERROGACJA, DOSTOJNIK, SZYPUŁKA, NIEDYSPONOWANIE, ZASIŁEK CHOROBOWY, ZSYP, WROTA, ROPUCHA BLOMBERGA, KORZENIE, RUMPOLOG, RETRANSMISJA, MŁYNOWNIA, SADZE, KLAPA, FEROMON, AMINOKWAS BIAŁKOWY, SALONOWIEC, RECYTATOR, KASA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ZAMIANA, PLURALISTA, APELACJA, ELF, ANTYHITLEROWIEC, CHORAŁ LUTERAŃSKI, ELEKTROSTATYKA, RESZTKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, MUSICAL, SYFEK, WYLEW, RAMFORYNCHOWCE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PŁASKONOS, INTERPOZYCJA, DACH ŁAMANY, CHOROBA RDZY, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, NACECHOWANIE, FORTALICJA, KROWA, LAPILLI, STEROWANIE KRZEPKIE, BERSON, KONIEC, RYNEK, PŁUGOWY, CIĘŻKA DUPA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, PIENIĄDZ LOKALNY, BIAŁKO, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SUSZARKA, STOPA DEPOZYTOWA, SEMANTYKA FORMALNA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRZEGRANY, KUNA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, OCHOTNIK, SMOLUCH, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, KATAFALK, FILA, ALLEL RECESYWNY, SZMIDT, PĘK PROSTYCH, EKOSFERA, HIGROFILE, PIES OZDOBNY, ARESZT, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, SKÓRZAK, SZYSZKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KNAJPA, MOTYL DZIENNY, BARCZATKA, SYNTETYK, WIATRY, STUPAJA, MĄKA RAZOWA, NAUKOWIEC, POŻAR, PROTAGONISTA, FINEZYJNOŚĆ, PISMO TECHNICZNE, KACZKA, NAWIETRZAK, ŁUT SZCZĘŚCIA, KLOPS, GANGSTERYZM, TRÓJBÓJ, JEŻOWIEC, NIESTAŁOŚĆ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, WYŚWIETLARNIA, CHRONOMETRAŻYSTA, CANZONETTA, ZHAFTOWANIE SIĘ, OKRĘT FLAGOWY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ODKRYWANIE DUSZY, ZMIANA MORFOLOGICZNA, LEPKOŚĆ CEN, OSTROSŁUP FOREMNY, BARCZATKA GŁOGOWICA, PRZEBIEG, RUCH WAHADŁOWY, MUSZLOWCE, PSYCHOANALIZA, TYSIĘCZNIK, FALOWNIK PRĄDU, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, LAND ROVER, OZIMINA, PŁUG ODŚNIEŻNY, MIKROSOCZEWKA, DIAK, TRANSSEKSUALISTKA, GEN DOMINUJĄCY, AZYMUT ASTRONOMICZNY, KOREAŃSKI, PŁYTA KORKOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, KAMELEON, VOLLEY, ASTROSPEKTROSKOPIA, PRĘGA, FAZA ROZKWITU, AMAZONKA, ANDRUS, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, KWASICA MEWALONIANOWA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, METALURGIA PROSZKÓW, ATOMISTA, CHŁONIAK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ROZBUDOWA, APTEKA, SKAŁA GŁĘBINOWA, LORNETA, KAPLIN, KUPCZYK, KURECZKA, MARTYNGAŁ, PORA, ALFONS, ŻYŁA, SKARGA, TARCICA, CHRONOMETR, PONAGLENIE, GROTESKA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, CIEMNA ENERGIA, PRZYGODA, BIAŁY KARZEŁ, ROZPORZĄDZENIE, WARTOŚĆ NOMINALNA, NISZCZUKA KROKODYLA, EWANGELICYZM, TRAWA PASTEWNA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, FUNDUSZ PREWENCYJNY, WĘDZIDŁO, WSTAWA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ACENA ARGENTYŃSKA, MONTAŻOWNIA, ZŁOCIENICE, APERCEPCJA, MOC WYTWÓRCZA, KOSTKI NAPIERA, PAMIĘTNIK, BURSZTYNNIK, PEŁNOLETNOŚĆ, PETRYWAŁ, FIKCJA LITERACKA, BIZNESMENKA, EDYKUŁA, CZŁOWIEK GUMA, CZIP, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BESTIA, ARTYSTA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, WĘŻOWNIK, NAUKI POLITYCZNE, PŁUG DWUSKIBOWY, PRZEGRANA, KONTROLA INSTANCYJNA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, WYDMUSZKA, NIEŻYT, REAKCJA, EUROKORPUS, BUDOWLANY, AKCELERATOR KOŁOWY, BIAŁA DIETA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, MIÓD, SEN ZIMOWY, TAJEMNICA BANKOWA, KARKAS, GMT, OGNIWO NALEWNE, JAŁOWNIK, PERYKOPA, PRAWO CURIE-WEISSA, OSTOJA, PUSZCZYK, PATENT, KRÓCIEC, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KOMA, OSOBOGODZINA, SMURF, POLONIZATOR, DZIEWCZĘCOŚĆ, BANDOLET, KRAJ, WYLEW, POPIELNIK, PENETRACJA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, FORK BOMBA, APARAT SZPARKOWY, INERCYJNOŚĆ, HERETYK, SMAR MASZYNOWY, KOLĘDA, DRZWI HARMONIJKOWE, RÓŻNOSKRZYDŁE, NAWYK, KOŁNIERZ, KOŃCÓWKA, PODHARCMISTRZ, BĘBEN TAKTOWY, ŚMIETANKA, OOLOGIA, NASTECZNIKOWATE, HYBRYDYCZNOŚĆ, PIĘKNY WIEK, PAL, KOLOKACJA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, KĄT POZIOMY, WIDZ, ŁATEK, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ZANIECZYSZCZENIA, SZCZĘKOT, ZESTAWIK, ZDUN, NOLDOR, LEZIWO, FOREMKA, SZYMON PIOTR, PRAKTYKUJĄCY, KAMIKADZE, INTERWENCJA POSELSKA, AMADYNA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, RACHUNEK CIĄGNIONY, URZĄDZENIE WEJŚCIA, KEYBOARD, WYPALANKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PÓŁBASZTA, WEKA, PRZEWIERT, PRZEŻUWACZE, STAŁA CZASOWA, SACZEK, MBIRA, ELIPSOIDA OBROTOWA, ?MANIERY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.749 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEW w budowie kokonu (owadów, ślimaków) fragment, który ma luźniejszą strukturę i przez który w momencie wylęgu wydostają się młode organizmy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEW
w budowie kokonu (owadów, ślimaków) fragment, który ma luźniejszą strukturę i przez który w momencie wylęgu wydostają się młode organizmy (na 4 lit.).

Oprócz W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W BUDOWIE KOKONU (OWADÓW, ŚLIMAKÓW) FRAGMENT, KTÓRY MA LUŹNIEJSZĄ STRUKTURĘ I PRZEZ KTÓRY W MOMENCIE WYLĘGU WYDOSTAJĄ SIĘ MŁODE ORGANIZMY. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x