ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

API to:

ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 3 lit.)INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY to:

ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.331

KURS STAŁY, ZNAJOMY, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, KATOLIK, CZARNA SOTNIA, DRYBLING, ADRIA, TRIADA KARTAGENERA, ZADUPIE, KONSYGNATARIUSZ, ZASKOK, USZKO, WIĄZANIE, POCISK SMUGOWY, ODGŁOS, ORTOPTYSTA, LORA, FILOLOGIA ROSYJSKA, KOLEJ, BITELS, GAZETA, SZPRYCKA, STRUKCZASZY, TRANSPOZON, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, USTALENIE, ŻÓŁWIE, PLATFORMA PROCESOROWA, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, CZAS GRAMATYCZNY, OUTSIDER, PANORAMA, WSCHÓD, FILM WOJENNY, ŚPIWÓR MUMIA, DŹWIĘCZNOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, BAJRONISTA, SZAMKA, STREFA PERYGLACJALNA, GRECKI, WINKULACJA, BRACTWO SZPITALNE, NAPIĘTEK, PUSZCZYK, ROZTROPEK, CZOŁO, WORECZKOWY, ODKRYTY ATAK, GONG, ANTROPONIMIA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, RAMFORYNCHOWCE, INTERNAT, GOBELINIARZ, OZIMINA, WAR, NIEMIECKI, IMMUNOFARMAKOLOGIA, FRYSZERKA, STAROŻYTNIK, KIERZYNKA, CZASOPISMO, CHIŃSKI, ZAJĘCZA WARGA, CZĘSTOKÓŁ, ZMARSZCZKA, REALNOŚĆ, IGŁY, SURFAKTANT, SIATECZKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, OBWAŁ, BAKARAT, ARYTMETYZACJA, POCIĄG OSOBOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, TŁOCZARNIA, KSIĘGOWA, PAKIET, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, SARABANDA, WINDA, SERWIS INTERNETOWY, LODOWNIA, ROZWÓJ ZARODKOWY, KARAKOL, USZATKA, ŚWIADCZENIE, NAFCIARSTWO, ZADZIORNICA WŁOCHATA, MŁODZIEŻÓWA, NIENASYCENIEC, KLĄTWA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, TAMBOREK, ZAKUP, DOCHÓD WŁASNY, PODZIAŁKA, LĘG, PIERWOTNIAK, SZUM INFORMACYJNY, ENHARMONIA, MOMENT, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, SZTANGA, BOOROOLA, GAMELAN, FONDUE MIĘSNE, PRAWA MIEJSKIE, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, HOL MIĘKKI, BÓBR AMERYKAŃSKI, CŁO ZAPOROWE, NIEDYSPONOWANIE, ŁUK MADZIARSKI, OPIEKA SPOŁECZNA, OGRANICZENIE, MOBIL, FTYZJOLOGIA, BARTNIK, ŚRODKOWOŚĆ, CANOSSA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, NIEDOROZWÓJ, PRZEPLOTKA, OBIEG PIENIĄDZA, PLAŻÓWKA, ARCHIWIZACJA, POWSINOGA, BEŁKACZEK POSPOLITY, TAGESTOLOGIA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, AUTOSZCZEPIONKA, ŁAŃCUCH, RDZEŃ, NIESTACJONARNOŚĆ, PROBLEM, WOŁOSZCZYZNA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, MIĘDZYRZĄD, CHORIJAMB, LANGWEDOCJA, KABOTAŻOWIEC, CZWARTY ŚWIAT, NALEPA, KOMBINACJA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KANARKI KSZTAŁTNE, ADŻAPSANDAŁ, ODJAZD, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KLASTER KOMPUTEROWY, CAP, ANTROPOLOGIZM, ZASIEKI, STYL FORMULARNY, PULSACJA, KOSIARKA ROTACYJNA, LODOWIEC, ZROBIENIE KUPY, ZŁOTY RYŻ, CHOROBA GOODPASTURE'A, AMFIBIJNOŚĆ, WZDĘCIE, FRYZ ARKADOWY, BAŁYK, NIEPODZIELNOŚĆ, CHRZEST, JEDNORAZOWOŚĆ, ZWIERAK MIKROFALOWY, CIAŁO ACETONOWE, LEUMAFIT, SEMANTYKA FORMALNA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DOJŚCIE, REWANŻ, WYŚCIG SZCZURÓW, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PLEBS, UCZEŃ, OWCZA WEŁNA, KANAŁ, FILOLOGIA ORIENTALNA, PODSKAKIWACZ, DIPOL ZAŁAMANY, BRZYDULA, ŚWISTUŁA, KOŁTRYNA, BUDOWNICTWO, SAMOZAPŁON, SZTYCHARSTWO, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ZDANIE LOGICZNE, MUGOL, STRAJK OSTRZEGAWCZY, PISUAR, SOLARIUM, BALOT, CELULOZOWNIA, KLIN PODATKOWY, BAJKOPIS, MADURA, SIEĆ ENERGETYCZNA, ŚWINIA DOMOWA, STAN NIECZYNNY, FILOLOGIA SERBSKA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, ILJIN, PYLICA TALKOWA, SUCHY PROWIANT, GNIAZDO, MIGRACJA PLANETARNA, MEANDER, FELLINI, ROSTBEF, ZBLIŻENIE, UCHLANIE SIĘ, NARAMIENNICA, WYCISK, SPLĄTANIE, DWA GRZYBY W BARSZCZU, FIZA, DOKUMENTALIZM, FAŁ, GRONO, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KONTRETYKIETA, SZKOŁA WYŻSZA, METAMORFIZM, CZWÓRBÓJ, ŁUK ŚCIĘGNISTY, ZWARTOŚĆ, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, BRAMOWNICA, CIENNIK, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, FALKA COIFLET, TRASZKA PIRENEJSKA, QUICKSTEP, FILM ANIMOWANY, KOREKTOR, NUR LODOWIEC, SET, PRZEDNÓWEK, KOSZT MARGINALNY, METATEKST, KONIUGACJA BAKTERII, GHEE, CZUSZKA, HELIOFIT, POJAZD LATAJĄCY, ZAKON SZPITALNY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PRĄD FARADYCZNY, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RAMA, CZAS GEOLOGICZNY, HIPPIS, REFLEKSOLOG, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NASTRÓJ ROJOWY, SYNTAKTYK, ŁAŻENIE, MIGELITKA, SEJSMOMETRIA, TASZCZYN PSZCZELI, CHRONOLOGIA, HYDRA, TROLL, ABSTRAKCJONISTA, STARANIE, BARCZATKA, PATOLOG SĄDOWY, JEMIOŁA, TARCZKA, KĄKOL, EKSPORT NETTO, NIENIEC, GATUNEK AMFIDROMICZNY, REUMATOLOGIA, KATEGORIA PIÓRKOWA, TERMAJSKA, MUMIA, GURT, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, PROLIFERACJA, ŻWAWOŚĆ, EKONOMISTA, KAMELEON, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, SUBRETKA, KNAJPA, KONSERWARNIA, ?INFOBOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.331 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
API ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 3 lit.)
INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

API
ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 3 lit.).
INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY
ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (na 24 lit.).

Oprócz ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ŚCIŚLE OKREŚLONY ZESTAW REGUŁ I ICH OPISÓW, W JAKI PROGRAMY KOMPUTEROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x