KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTRONAUTYKA to:

KOSMONAUTYKA; zajmuje się zagadnieniami badania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich za pomocą lotów różnego rodzaju obiektów kosmicznych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.327

KĄT PÓŁPEŁNY, PASO PERUANO, AMORFICZNOŚĆ, UCHWYT ZACISKOWY, TECHNIKA OLEJNA, OBŻARTUCH, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OBRZEŻEK, TARSKI, NAJDA, MONITORING, GRUPA KETONOWA, NIRWANA REZONANSOWA, GRA POJEDYNCZA, MIKROSILNIK, DAR, METRYKA, HIPNOTYK, BOROWINA, FATUM, GEOLOKALIZACJA, SZPRYCKA, WŁÓCZĘGA, DAMA, PLANTAN, DRĘTWA, INŻYNIERIA TKANKOWA, WETKA, CIEMIĘŻYCA, ŻALUZJA PIONOWA, ŻARŁACZ SZARY, EURYBIONT, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, PAWICOWATE, USTALENIE, TARŁO, MATNIA, ADRES INTERNETOWY, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, TERMY, IRISH DRAUGHT, SZOK POPORODOWY, MUNDŻAK CZARNY, NURNIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, BOA KRÓTKOOGONOWY, KOŃ LOKAJSKI, KURZ, KSIĘŻYCOWY KWIAT, ALEUROMANCJA, ŻAKINADA, GRUPA WAROWNA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, BIEDA, HERBACIARKA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ŚWIADCZENIE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, HEWEA, ENIGMATYCZNOŚĆ, JASKÓŁKA, FILOZOFIA NAUKI, TOPOLOGIA SZYNOWA, NIECHCIUCH, REALISTYCZNOŚĆ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, LABORANT, JĘZYK, GALISYJSKI, GEOFIT CEBULOWY, SERDUSZKA OKAZAŁE, DEMONOLOGIA, ARCHITEKTURA, DALEKOWIDZTWO, LIPOATROFIA POINSULINOWA, LUKI, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, MIŚ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, WIDEŁKI, ODLEWARNIA, PARKINGOWY, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, NEOGAULLIZM, PŁUG KOLEŚNY, SKOCZKOWE, ALTANNIK FIOLETOWY, FONDUE SEROWE, COPYPASTA, CZYKARA, WŁÓCZYKIJ, PAPIER CZERPANY, IKROWIEC, CHARTER, IZOTROPIA, KOMEDIANTKA, GORĄCZKA ZŁOTA, VERAIKON, SUFFOLK PUNCH, PLEBS, SANIE, GNIAZDO, KASZANKA, OBRONA SKANDYNAWSKA, FOTOREALIZM, BAZYLIKA, ELASTOMERY, GNIAZDO, BATAGUR BASKA, NAKŁADKA, LEP, SONAR, STĄGIEW, KRUP, DEFERENT, FUNKCJE AMPLITUDY, MIĘKKIE SERCE, CZUWANIE, SZKAPLERZ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, WALC ANGIELSKI, SLALOM RÓWNOLEGŁY, STANIĘCIE, HAWORTH, ODPŁYW, MOTYLEK, POMORZE ŚRODKOWE, FATALIZM, UCHAL, PRZETWÓR, MRÓWKA PNIOWA, PRZESTĘPCA, FUZJA HORYZONTALNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, TRÓJDŹWIĘK, ŻEBRO, LÓD LODOWCOWY, DRAGONADA, KOCIOŁ, BIAŁACZKA SZPIKOWA, MIASTO OGRÓD, ŁASKAWCA, ZSYP, JĘZYK AJNOSKI, TRUSIA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, REGRESJA MORZA, USYTUOWANIE, WĘZEŁ DROGOWY, JĘZYCZNIK, DEPOZYCJA, POJNIK, CHRUPKOŚĆ, TUŁACZ, FILOSEMITA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, PARNOŚĆ, PIERWOTEK, MALINA, JARSTWO, LARYNGOLOGIA, PUNKT PODSŁONECZNY, ILOCZYN MIESZANY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PICOWNIK, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, ZWARCIE SZYKÓW, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, BEZJĘZYKOWE, TARCZA KONTYNENTALNA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, JASŁO, SKŁADANKA, ANGLEZOWANIE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, ODLEWACZ, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, UWAŻNOŚĆ, MINUTA, WZORNIK, GRAMOFON CYFROWY, CHOMIK DŻUNGARSKI, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PKB PER CAPITA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, HETEROMORFIZM, STRUMIEŃ, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, USPOKOJENIE, PASTISZ, NIESPRAWNOŚĆ, WERSJA REŻYSERSKA, SEGMENTACJA, KOMÓRKA KERRA, ZWINNOŚĆ, ZAPAŚNICTWO, DZIEŃ POLARNY, ŁADNICZKA OKAZAŁA, SARDYNKA, GZY, KOŚCIÓŁ, SZORY, LORA, IMIESŁÓW BIERNY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, SŁONIOWATE, EGZOTARIUM, SALWINIA PŁYWAJĄCA, TORBACZE, PARTIA WIEDEŃSKA, PRZEŚMIECHY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, MECHOWCE, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PINIOR, RETINOSKOPIA, MECHANIKA PRECYZYJNA, KOLEJKA GONDOLOWA, KLISZA, POŻYTECZNOŚĆ, DRZEWO, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, WIDZ, NASOSZNIK TRZĘŚ, KARETTA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, PERŁA URIAŃSKA, ZWIERANIE SZYKÓW, SZEW, RĘKA SZPONIASTA, ARENGA PIERZASTA, ROTATOR, BOTULIZM DZIECIĘCY, INKRUSTACJA, MUGOL, PAZUR, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, BAJECZNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, BADANIA OPERACYJNE, POSTRZEGALNOŚĆ, ŚLIMAK, IRRADIACJA, TEŚCIK, PODWIELOKROTNOŚĆ, ASPIRANT, EKSPATRIANT, DEKORATORKA WNĘTRZ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, TERAPENA WODNA, SZEREG HARMONICZNY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, IGŁY, REAGINA, PREPAID, SIATKA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KSIĘGA PARAFIALNA, PRZESZKODA, SZTUBA, KUKU NA MUNIU, POLE ELEKTRYCZNE, PRZEWALENIE SIĘ, INFLACJA JAWNA, ŁUPEK, ASPOŁECZNOŚĆ, KALEJDOSKOP, NEUROEKONIMIA, CIEPLUCH, MOST PONTONOWY, TYRANIA, ŻURAWIEC FALISTY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, CHRONOMETR, WEŁNA, SPERRY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, NAROST, ROCKOWIEC, POMORSKI, WOLA, NIESTAŁOŚĆ, RYSUNEK, KOŻUSZYSKO, PATRON, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, NAWALANKA, PRZEJRZYSTKA, KARLIK KUHLA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ?TRZEŹWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTRONAUTYKA KOSMONAUTYKA; zajmuje się zagadnieniami badania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich za pomocą lotów różnego rodzaju obiektów kosmicznych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTRONAUTYKA
KOSMONAUTYKA; zajmuje się zagadnieniami badania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich za pomocą lotów różnego rodzaju obiektów kosmicznych (na 12 lit.).

Oprócz KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KOSMONAUTYKA; ZAJMUJE SIĘ ZAGADNIENIAMI BADANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I CIAŁ NIEBIESKICH ZA POMOCĄ LOTÓW RÓŻNEGO RODZAJU OBIEKTÓW KOSMICZNYCH. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast