DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘG OBROTOWY to:

drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 12 lit.)OBROTNIK to:

drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.587

POCZDAM, TOPIALNIA, HUYGENS, KOŃ BERBERYJSKI, KOPARKA KROCZĄCA, KUPON, KŁUSAK ORŁOWSKI, FATUM, BEETHOVEN, KABAŁA, MEANDER, PŁYTA GŁÓWNA, TROJAN, KONWOKACJA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, BIURKO, SNOWIDZ, KONSERWA, UKŁAD SAMODZIELNY, PARWENIUSZ, PIEC PŁOMIENNY, ORCZYK, STYL KOLONIALNY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, OKULAR, FIKCJA LITERACKA, SMOCZEK, CYTADELA, REAKCJA, ŚMICHY CHICHY, PODUSZKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ELEGANT, CIELĘCY WIEK, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ZIMNA KATODA, KĄT PÓŁPEŁNY, WSCHÓD, APTEKA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, JĘZYK PRASEMICKI, DEKOMPENSACJA, DODATEK BRANŻOWY, ZRYWKA, LIST GRATULACYJNY, CUMULUS, CIAPATY, KUC DARTMOOR, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, KIERZNIA, LUGER, PAPILOT, KOSTIUM HISTORYCZNY, FOTEL OBROTOWY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, DYPTYCH, GALICJA, FEDERACJA, JOŁOP, STOS ATOMOWY, POŻEGNANIE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, SFERA, KOLIZJA DROGOWA, BARIERA JĘZYKOWA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BURŻUJSTWO, KISIEL, GANGSTERYZM, SZTUCZNY SATELITA, LANCKNECHT, PRZEPIÓRKA, NACISKANIE, PRZEMYSŁ, OKSZA, KOLANO, WYKONANIE, BURSZTYNIARZ, DZIEŻKA, ADAM SŁODOWY, MATKA BIOLOGICZNA, MACH, ANALIZA KANONICZNA, SKROMNOŚĆ, SHONEN-AI, PRZEGUBOWIEC, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, DZIADZIENIE, WAŁĘSA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, FARMAKOGENETYKA, RZEŹBIARNIA, ŁYŻKA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, KORONA, KARAKOL, IDEALISTKA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, TLENEK ŻELAZOWY, CZARNA ROBOTA, DOSTOJNIK, STADION, TYP TURAŃSKI, TRANSLATORYKA, RYGORYSTKA, HEREZJA, EUROWALUTA, PLEŚNIAK, KLUCZ KODOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PNEUMATOLIZA, HERTZ, POTÓWKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, TURBINA CIEPLNA, MIAZMATY, ZABAWA, KODYFIKATORKA, BIPOLARNOŚĆ, CHASEREK, MIRAŻ, ORGANIZM MODELOWY, OWODNIOWCE, FEININGER, WARP, OSTINATO, ŻAŁOBA, CZEPLIWOŚĆ, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, HORYZONT CZĄSTEK, DŁAWIDUDA, PLACÓWKA RODZINNA, ROSYJSKOŚĆ, OLIMPIADA, SZMALEC, PRZEPOCZWARZENIE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, POWTÓRZENIE, PAY-AS-YOU-GO, KARA, MODELARSTWO LOTNICZE, WIRTUOZOSTWO, KOMA, KARTON, LOSOWOŚĆ, WOLA, PARGAMIN, MORENA SPIĘTRZONA, BIEG PŁASKI, SAMOWOLNOŚĆ, ZAPALENIE, PREDYKATYW, RUTYNIARZ, CABOTO, WIĘZADŁO, RADIOMECHANIK, FLAMING, DALEKOWZROCZNOŚĆ, NUNCJUSZ, POJEZIERZE, POJAZD, SELENOGRAFIA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, NIEPOWODZENIE, SYFON, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, JUBILER, RELACJA PUSTA, PIONEK, PAŃSTWO TOTALITARNE, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRYMARIUSZ, PIJALNIA, TANAGRYJKA, PATRON, KOMBUCZA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, CHOPIN, BLOK STARTOWY, ARMIA, WIĄZANIE JONOWE, AKOLITAT, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, FLUWIOGLACJAŁ, KAFETERIA OTWARTA, HIGIENISTKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WEKA, DUSZA, TKANKA TWÓRCZA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, SILNIK JONOWY, MONOCYT, KAMIEŃ OZDOBNY, KABOTAŻ, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WERSJA LEKTORSKA, RZEŹNIK, PLAMISTOŚĆ, WĘDKA, WIELOMIAN JEDNORODNY, PRĄTNIKOWCE, ROZETKA, SAMIEC, MANDRYL, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ODCZUCIE, INŻYNIERIA CHEMICZNA, OSTATNIA POSŁUGA, AKROPOL, PARZONKA, ŻERDNIK, KOMÓRKA KERRA, ELIKSIR ŻYCIA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KANAŁ PÓŁKULISTY, SPLOT, GWIAZDA, KOSA, NIEDOTYKALSKI, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CZYSZCZARNIA, KRAJALNIA, ATOMOWOŚĆ, POZYCJA BALETOWA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, MECENASKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY WIELKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, DRAMA, LEPKOŚĆ CEN, MESA, MEDYCYNA PALIATYWNA, ŚPIWÓR MUMIA, BESTIARIUSZ, POSIEDZENIE NIEJAWNE, MISA, NERWIAK ZARODKOWY, STAROINDYJSKI, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KOŚĆ KULSZOWA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, TELEWIZORNIA, SYNTAKTYKA, KARALNOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, TŁUK PANCERNY, CHARTER, FIZYKA TEORETYCZNA, UCHO ZEWNĘTRZNE, SĄŻNISTOŚĆ, KOŻUSZYSKO, CUMMINGS, TABLICA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WYPRZEDAŻ, HEMATOLOGIA, KIJANKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, FRANCISZKANIZM, WIECZÓR AUTORSKI, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, BEZKRĘGOWIEC, ZBROJOWNIA, SPREJ, CYGARNICA, ABORDAŻ, AMALGAMAT, NIEPOKORNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, GODZINA POLICYJNA, SIEĆ, WYŁUDZACZ, TRÓJBÓJ, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, POGORELIĆ, KRET, SILNIK OBCOWZBUDNY, ŁAGODNOŚĆ, MINUTA, NIUCHACZ, KLĄTWA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PORTRECISTA, OPŁATA PROLONGACYJNA, INTUICYJNOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, MINERALOGIA, KOPIA, PODSKÓRNIA, PRZYROST, SEPTYMA, DROGA KOŁOWA, ?HERB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘG OBROTOWY drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 12 lit.)
OBROTNIK drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘG OBROTOWY
drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 12 lit.).
OBROTNIK
drugi kręg szyjny mający tzw. ząb, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny - dźwigacz (na 8 lit.).

Oprócz DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DRUGI KRĘG SZYJNY MAJĄCY TZW. ZĄB, W KTÓRYM OBRACA SIĘ PIERWSZY KRĘG SZYJNY - DŹWIGACZ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x