KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUZYN to:

krewny linii bocznej, z kórym ma się wspólnego przodka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUZYN

KUZYN to:

organizm, który jest w wysokim stopniu podobny do innego organizmu (na 5 lit.)KUZYN to:

dalszy członek rodziny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.581

TYP TURAŃSKI, LATIMERIOKSZTAŁTNE, MANDARYŃSKI, ŚMIEĆ, PROCES POSZLAKOWY, KUBEŁ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JUTLAND, KONFEKCJONER, ZAUROPSYDY, OSAD ABYSSALNY, ZWARCIE SZEREGÓW, MALARZ, ANTENA DOOKÓLNA, SYF, SZABLA, WILAMOWSKI, GEKON PASKOWANY, FELOPLASTYKA, KUC SORRAIA, BEZBRZEŻNOŚĆ, LOCJA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MATKA-POLKA, CNOTA KARDYNALNA, STROFA ALCEJSKA, CAMORRA, DOJŚCIE, INTERFEJS, PALATOGRAM, ONTOLOGIA, BOLA, PRZEDSZKOLE, ZNACZNIK, BRIT POP, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, SPĘKANIE, ZIMA, DEWELOPER, PRZETARG OGRANICZONY, PCHŁA MORSKA, PRZYLEPA, CIUCIUBABKA, PIĄTA WODA PO KISIELU, NAGRZEW, REASORTACJA GENOWA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, KLIENT, EPIZOOTIOLOGIA, BABIZM, NADZIENIE, SIKWIAKI, ŁOŻYSKO TOCZNE, ODMIANA UPRAWNA, GEODEZJA WYŻSZA, STAROHISZPAŃSKI, TAMARAW, CUMULUS, ZSYP, DRZWI WAHADŁOWE, CZERWONE, RAK, ROZKŁAD, TRZMIEL PARKOWY, JORDANEK, SYRENA ALARMOWA, GARNCZEK, REPOZYCJA, KOGNITYWIZM, KORNWALIJSKI, EWOKACJA, ŻYWA MOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, DENDROMETRIA, BABA JĘDZA, PIKIEL, BEZLOTKI, WIELOPŁETWIEC, KANDYZ, INERCYJNOŚĆ, KWAS, MUZYCZNOŚĆ, WYZNAWCA, KATAFALK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, MEDYCYNA, BERBER, KORONKARZ, SZPICAK, BLISTER, BIZNESWOMAN, KRYPTOGRAFIA, ŻUBR, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, RULETKA, KAPLICA, OBUSTRONNOŚĆ, KONDOR, PRZYĆMIENIE, NARCIARZ DOWOLNY, BOCZEK, PANCERZ LAMELKOWY, STARY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, DAGLEZJA SINA, ŹRÓDŁO, SEPTYMOLA, NAPŁYW KORZENIOWY, CYKL POETYCKI, WILK PSZCZELI, OFICYNA WYDAWNICZA, WIGILIA, ARCHOZAUROMORFY, WNIEBOWZIĘTA, AKTOR KOMICZNY, GWAŁTOWNOŚĆ, PÓŁROCZNIK, BUFFETING, KRATKA ODPŁYWOWA, BRAT, POTENCJAŁ DZETA, TEORIA INFORMACJI, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, KOMPUTEROWIEC, WARTOŚCIOWOŚĆ, RODZAJ MĘSKI, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, HETEROSFERA, ARABESKA, POŁOŻENIE, ŚMIERDZĄCE JAJO, HISTOLOGIA, PODATEK EKOLOGICZNY, CZYŻNIE, FORTALICJA, NACIEK, GOTÓWKA, EURO TRANCE, VIANI, RETOROMANIN, NOCEK BECHSTEINA, WKŁADKA, HEIMAT, LUSTRZEŃ, TYRANIA, ŚWIATŁA, LENIWCOWATE, BASZTAN, ANTYGENOWOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, WRZAWA, BREAKDANCE, BIAŁY ROSJANIN, KAPOK, SOZOLOGIA, SZYP, ALUMINOGRAFIA, SLOW-FOX, NIETOLERANCYJNOŚĆ, OLEJ MIGDAŁOWY, POPARCIE, POZBYCIE SIĘ, NIERZĄDNICA, BURRITO, GUSTANDO, CYWILIZACJA TURAŃSKA, HEBAN, POTOP, DZIEŻA, KRYSTALOGRAFIA, STRZEMIĄCZKO, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KOMPANIA, KONTAKCIK, BRAT, WETERYNARZ, DOJŚCIE, PLEUSTOFIT, ANOMALIA MAGNETYCZNA, IZOMER GEOMETRYCZNY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KSIĄŻĘ ALBERT, PODREGION, MISIEK, GRYZEK, OSUTKA SOSEN, DEGRESJA, SŁUŻBA, URODA, SUWNICA BRAMOWA, OKRES PRZEDRZYMSKI, MONOPOL, WIGURA, ARENA, AMORFIZM, TRZYDZIESTKA, ZARZUCAJKA, MODEL POINCARÉGO, BUTERSZNIT, KONIK DULMEŃSKI, WARSTWA PODSTAWNA, PINGWINARIUM, ISTOTA SZARA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, BUCHALTERIA, SAMOUK, LINGWISTYKA STOSOWANA, PRZYRODNIK, NATRĘCTWO, TĘŻYCZKA, OBELISK, SUKCES REPRODUKCYJNY, LEWICA, GIPS, EDYL, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ALUZJA LITERACKA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, METATEZA, CHOROBA WERLHOFA, OBSERWACJA, DEKANTER, PRZEDGÓRZE, JASTRZĘBNIK, DEGRENGOLADA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PLEŚNIAWKA, NEONTOLOGIA, BÓL, KULON, MRÓWNIK, NÓŻ, CZYSTE RĘCE, CHOROBA KUFSA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PIJAK, ORTOPEDIA, CZEKAN, GORĄCY PIENIĄDZ, RÓG, TERMOMETR CIECZOWY, MAJZA, PODRÓŻ, MIĘSOŻERCA, WESTA, CZŁAPAK, ATAK, PARK PRZEMYSŁOWY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, MARSZ ŚMIERCI, KOŃ BERBERYJSKI, POMURNIK, GANGSTERSTWO, STARÓWKA, KWARTET SMYCZKOWY, PIĘKNODUCH, WIELOFAZOWOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, ROK OBROTOWY, RATOWNICTWO GÓRNICZE, REAL, KARTEL NARKOTYKOWY, ZŁÓG WAPNIOWY, MAKAK JAPOŃSKI, ROZPIERACZ, LIGNINA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, STROIK, PARAGAMMACYZM, CUG, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KUBASOW, ODBÓJ, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KANAPA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, POMPA WYPOROWA, STOPA, WIZA IMIGRACYJNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, CIEMNOBLASZEK, GRZYB SKALNY, ŚLONSKI, BASENIK, KŁOPOTANIE SIĘ, OKRĘT LINIOWY, FERMA, GARNUSZEK, STYL GOTYCKI, PIERWORODZTWO, GWAŁT, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, OSŁONKA, KRĘGOWIEC, ?KANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUZYN krewny linii bocznej, z kórym ma się wspólnego przodka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUZYN
krewny linii bocznej, z kórym ma się wspólnego przodka (na 5 lit.).

Oprócz KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - KREWNY LINII BOCZNEJ, Z KÓRYM MA SIĘ WSPÓLNEGO PRZODKA. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast