DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPTYKA to:

dział fizyki zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPTYKA

OPTYKA to:

czyjś pogląd na jakieś sprawy, wydarzenia, zjawiska; niepoprawne użycie słowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.053

KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, DZIEŻA, UMOWA UBEZPIECZENIA, CHŁOPAK DO BICIA, ILOCZAS, KAMBUZ, FLISAK, GLOBIGERYNA, MLECZARZ, TRYPLA, PODREGION, NIEDOMYKALNOŚĆ, KAPITAŁ WŁASNY, WINKRYSTYNA, KUCHNIA POLOWA, RYJOSKOCZKI, TORPEDA, TUSZ, CHOROBA KŁUSOWA, WĘŻOWIDŁA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, SŁUPICA, RYBY ŁAWICOWE, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, OBCHÓD, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, TERRARYSTA, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZBÓJNIKOWATE, KOTWICA RYBACKA, MOMENT PĘDU, NUTA, CZESKI, RZEP, OSMOZA, AKTYWNOŚĆ, SUCHORYT, KARAKOL, ARYTMETYKA, MONOPTERES, FLEKTA, SYGNAŁ, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, WALOR, GRANICA FUNKCJI, OSKRZELE, KACZKA, MENNICA, GORZKA ZGNILIZNA, PRZYPŁYW, KISIEL, MISTRZYNI, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PODZIEMIE, PATRYCJAT, MECHANIKA GÓROTWORU, AKSJOMAT PASCHA, PERIOD, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KATASTROFA BUDOWLANA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, GOTOWOŚĆ, SZOK, ZAKRES REAKCJI, STRAJK OSTRZEGAWCZY, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SZTUBA, FRANCISZKANIZM, ANTYCYPACJA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KOKTAJL, POKŁAD DOLNY, INŻYNIERIA TKANKOWA, ATAK, SKÓRZAK, DARNIÓWKA POSPOLITA, BACHATA, SHEMALE, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, OCHRONA REZERWATOWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, PSYCHOHIGIENA, KOKPIT, SPŁUKIWANIE, SIŁA ODŚRODKOWA, GRAFITYZACJA, ELEKTROLIZA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, ZESKALANIE, PÓŁKREW, BIAŁORUSZCZYZNA, KACZKA NOROWA, PATENT, KONSEKRACJA, GRZECZNOŚĆ, JĘZYK DUNGAŃSKI, KURZAJKA, KULON, ŚWINKA MORSKA, MAŁOŚĆ, HISTORIA, SIDLISZ PIWNICZNY, CHORWACKI, WULGATA, TRANSGRESJA, AKERMAN, DZIAŁ, TRASZKA SYBERYJSKA, RAJD, OSTOJA, SROKOSZ, KOROWÓD, BIOMETRIA, DOJŚCIE, BOCIAN BIAŁOSZYI, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, WYPUSTEK, PAKA, CICHY WSPÓLNIK, ŚWIADEK KORONNY, MINI-ALBUM, MARMOZETA BIAŁA, WŁOSEK, APELACJA, SERBSKOCHORWACKI, MONOPOL, STENOGRAF, ROCK, PRZYGARŚĆ, SZATANISTA, UROZMAICENIE, ŁOPATA, MARCONI, MIŁOŚĆ, MIKSOZAUR, ETYKA, CZERWONA STREFA, PIEC OPOROWY, FAJTNIĘCIE, CEZAR, SŁOWACKI, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, AUTSAJDER, OPAT KOMENDATORYJNY, NAWÓZ SZTUCZNY, ABORDAŻ, LAUFER CZARNOPOLOWY, ALGIERSKI, PILEUS, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, OBRONA KERESA, UŁAŃSKA FANTAZJA, DOKUMENTALISTYKA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, MANIPUŁ, ZAPALENIEC, FARBIARSTWO, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DYSKONTO, BIERNE PRAWO WYBORCZE, TOPIELICA, NERWIAK OSŁONKOWY, NOSOWOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, EGZOSZKIELET, BRDA, INFORMACJA NAUKOWA, TWARDY KARK, IZOLATKA, AGNOZJA CZUCIOWA, PRZYRODA, KAWIRAM, PRZEDBŁYSK, PLAN OGÓLNY, I WOJNA ŚWIATOWA, RYBACZKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ZĄBEK, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, HETERODUPLEKS, BUDDA, KLATCHIAŃSKI, HALON, MĘKI TANTALA, BIOFILIA, INSTRUMENT DŁUŻNY, MĘTY SPOŁECZNE, SZATAN, DEPIGMENTACJA, SKOMPROMITOWANY, POWSTRZYMANIE, KIEROWNIK MUZYCZNY, ZWIERCIADŁO, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, MUZYKA KLASYCZNA, SZACHOWNICA PUNNETTA, REAKTOR JĄDROWY, ONE-STEP, KLEKOTKA, POLAK, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, LEMNID, ADAM SŁODOWY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PRZYWODZICIEL WIELKI, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, STARA, ANGIELKI, SKOWYT, BIURO, KASZKIET, OGOŃCZA PASTYNAK, CERKIEW, TROLLING, LOGAN, MAGELANKA SIWOGŁOWA, PRAWO BUDOWLANE, DUR POWROTNY, MAJMA, LIŚĆ ZARODKOWY, ANGIOLOGIA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, OLEJ RYCYNOWY, KRAKOWIANKA, ROZETKA, UMIAK, PANEW, POLO, OMYŁKA PISARSKA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, OKUPACJA, KÓŁKO I KRZYŻYK, NACECHOWANIE, KORZONEK, ERUPCJA, OKLUZJA, PUNKT ZEROWY, RYBY, KARTACZ, BRZEGOWCE, POKRZYK, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, WADA KONSTRUKCYJNA, TRAWELEBRYTA, TASIEMIEC UZBROJONY, ZBIEG, PŁYN, HELIOGRAFIA, WAŁ BRZEGOWY, SINGEL, SILNIK CZTEROTAKTOWY, LUŹNOŚĆ, FIŃSKI, EFEKT DOPPLERA, CAŁUSEK, PIÓRO, MIJANY, PORĘBA, KLEJOWNIA, WITRYNA, SINGEL, AZYMUT ASTRONOMICZNY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, WIERTARKA, CZUSZKA, AMEBA, KRATKA VICHY, KWEF, RELACJA ODWROTNA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, PRÓG WYBORCZY, GATUNEK KATADROMOWY, AFISZOWANIE SIĘ, PATAGOZAUR, PRZEJRZYSTKA, ZŁOŚLIWOŚĆ, DEFICYT, BROŃ ARTYLERYJSKA, DOMINACJA PEŁNA, PRZESZKODA, PARLAMENT, PENITENCJARYSTYKA, GRUPA ETYLOWA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PŁOMYK, BĘBEN WIELKI, GNIAZDO, EMOTKA, WIDŁOZĄB BERGERA, TŁUSZCZYK, ?POSTĘPOWANIE CYWILNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPTYKA dział fizyki zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPTYKA
dział fizyki zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię (na 6 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NATURY ŚWIATŁA, PRAWAMI OPISUJĄCYMI JEGO EMISJĘ, ROZCHODZENIE SIĘ, ODDZIAŁYWANIE Z MATERIĄ ORAZ POCHŁANIANIE PRZEZ MATERIĘ. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast