ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRABINA ANALGETYCZNA to:

zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1986 roku schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.931

FAKTORYZACJA, PRĄCIE, MANATY, KACZKA PIŻMOWA, SEKCIARSTWO, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, ŚWIĄTEK, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, LIST ŻELAZNY, NIEŚWIADOMOŚĆ, KET, EFEKT WDOWIEŃSTWA, SZTUCZKA, NIĆ, NADOLOL, BECHTER MOSKIEWSKI, HAHN, DZICZ, BLOK, OSPA KRWOTOCZNA, ROPUCHA PASKÓWKA, UŚMIECH LOSU, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, ZIEMIOMORZE, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SURF ROCK, SYBIRSKI, NAUCZANIE, MIDAZOLAM, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, DUŻY PION, JUDASZ, STAN OSTRZEGAWCZY, KORA MÓZGOWA, FUNT IZRAELSKI, MODRZEW EUROPEJSKI, PAN STOP, BRYŁA LODU, AMORTYZACJA, PROLIFERACJA, TORTILLA ESPANOLA, BAZAR, PROSZEK KAKAOWY, CÓRDOBA, GRZYWIENKA, FITOSTEROL, CZABAN, BURGRABIA KRAKOWSKI, LEISZMANIOZA SKÓRNA, RĘKA SZPONIASTA, WILAJA, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ZOMO, BIOLOGICZNOŚĆ, RUCH, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, PROMIENNIK, PRZEBITKA, OBRAŹNIK, SKLEPIENIE, OBLĘŻENIE, SZEPT, ZATOROWOŚĆ, MASKULINIZM, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MIKRODERMABRAZJA, INWENTURA, KREW, STRUMIEŃ, WAPITI, MIESZANINA, BĄK, PALEOKLIMATOLOGIA, MECHANIZM KIEROWNICZY, SIERPIEŃ, KUMOTERKI, MORFOLOGIA, SEZAM, IRREDENTA, NABIEŻNIK, FALANDYSZ, OLDENBURGER, LUFCIK, DIARIUSZ SĄDOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, METR, WSPOMAGANIE, ARANŻACJA, YARIS, TERBINAFINA, DRZEWORYT, MARKETING SKOJARZENIOWY, KSENOFIL, KWEZAL, POŁUDNIK ZEROWY, ANIMIZM, ABSORPCJA KRAJOWA, SKALA JOŃSKA, POCZTA KOMPUTEROWA, PRAWO JOULE'A, METAMORFIZM DYNAMICZNY, ROZBÓJ, PORÓD NATURALNY, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, CIŚNIENIE KRWI, KLATKOWIEC, EPAKTA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, ROZKŁADOWOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, WSPÓLNY CZYNNIK, ARSENAŁ, KÓŁKO I KRZYŻYK, LIS, ESENSJA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, ORKIJSKI, SZATANISTA, ESEROWIEC, TORFOWIEC OBŁY, MAŁY PODATNIK, SERDUSZKA OKAZAŁE, GNIOTOWE, JEDNOROCZNIAK, EKONOMIA KLASYCZNA, PORA ROKU, LEBERA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, SCHEMAT, STADIONIK, ETYL, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ALTERNATYWA WYKLUCZAJĄCA, PT, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, HALSZTUK, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, BLANKERS, UDAWANIE, FENOLOGIA, KABLOBETON, KRYKIET, ANAMNEZJA, LĄD, OLIFANT, MIMETYZM, AUTYZM DZIECIĘCY, GŁOWNIA KUKURYDZY, LIPMANN, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, BIBLIA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, INSTALATOR, WYDZIELINA, JEŻOZWIERZE, KIERZYNKA, KAMIZELKA, METRUM, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, PARCIE KORZENIOWE, WARUNEK DIRICHLETA, WYCINEK, SYSTEM DEDUKCYJNY, KUTNER, GÓRALSKI, SONDA, KONFERENCYJKA, MAŹ PŁODOWA, SZACHY, INTEL, SĘPNIK PSTROGŁOWY, NALEWKA WĘŻOWA, OPIEKA PALIATYWNA, SKRZYNIA BIEGÓW, MELODRAMAT, PATRYSTYKA, OGNIWO WODOROWE, NAJEŹDŹCA, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, GRUPA NACISKU, OFIARA CAŁOPALNA, ŻYWOPŁOT, KUC AUSTRALIJSKI, BD, VECTRA, AUDIOTEKST, DOM SAMOTNEJ MATKI, POSZKODOWANY, JEZIORO EPISZELFOWE, LENINÓWKA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, TWINGO, ZAPORA, SIOŁO, ŻÓŁW BRUNATNY, SMOCZEK, STYCZNA, CHRZĄSTKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, KONSORCJUM, POLITYKA KURSOWA, TAMILSKI, INFORMATYKA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, WYRÓB HUTNICZY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, KLASA ŚREDNIA, PALLADIANIZM, IMITACJA, PLAN, ŁAWICA SKALNA, ORMIAŃSKI, SAMOORGANIZACJA, KSIĘGA HODOWLANA, ŁEMKOWSZCZYZNA, CHANSON, MASZYNA INDUKCYJNA, DROGA RZYMSKA, OSTANIEC, IMMUNOSUPRESJA, ROKIETA, NEGOCJACJE AKCESYJNE, BOMBA BURZĄCA, GRĄD SUBATLANTYCKI, LINIA, WŁASNOŚĆ, KOMPOZYCJA, BRAMKA HONOROWA, LEGENDA, SAMOUZDRAWIANIE, KRÓLIK, MIÓD PSZCZELI, ULGA UCZNIOWSKA, INTERPRETER, MARŻA HANDLOWA, OBLIGACJA KOMUNALNA, DOS, PODAŻ, ŁUK NADOCZODOŁOWY, NAWYK, CHODY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SCHEMAT, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, MUNK, SZPIK KOSTNY, KANONIK, MATOLA, ŚWIR, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, TITAN, PAPILOT, FRYZYJSKI, NAKRYWKA, NUDYSTA, NAUKI GEOLOGICZNE, PODOBRAZIE, FILM, BIBLIA HEBRAJSKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BŁONA LOTNA, DYKTA, PLAMA, KLĘSKA, JAZZ FUSION, EHDV, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, STAN WOJENNY, IUE, OKTANT, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ZBÓJNICA KRWISTA, UNTERWALDEN, PLUSKWICA, FORMIZM, RZEŹBA, RYJKONOSY, MAŁPECZKI, LATA, ELF, GROOMING, KSENOFOBIA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, POSIEDZENIE, CYPRYSIK JAPOŃSKI, SUSZARKA, DYSJUNKCJA, ZBIÓRKA, POPOVER, EKTOPLAZMA, HARISSA, KUC FELIŃSKI, KOREAŃSKI, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, MIÓD SPADZIOWY, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, SEMKOW, ?GALISYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRABINA ANALGETYCZNA zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1986 roku schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRABINA ANALGETYCZNA
zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1986 roku schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego (na 19 lit.).

Oprócz ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZDEFINIOWANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA W 1986 ROKU SCHEMAT STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH ORAZ INNYCH FARMACEUTYKÓW PODAWANYCH W CELU ZMNIEJSZENIA DOZNAŃ BÓLOWYCH CHOREGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast