USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOŚĆ NOMINALNA to:

ustalona przez emitenta wartość banknotów lub papierów wartościowych, która została na nich zapisana (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WARTOŚĆ NOMINALNA

WARTOŚĆ NOMINALNA to:

policzalna wartość danego dobra bądź usługi wyznaczona przez aktualne ceny i wyrażona w pieniądzach (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.035

NAPRĘŻACZ, TRIO, METRUM, PAMIĘTNIK, BEZPOWROTNOŚĆ, WYSZUKIWARKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, SWETER, KASZUBSKOŚĆ, REKLAMANT, POWSTANIE, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, LINIA KOLEJOWA, INTERPRETACJA, MUR, FELICIA, BLADA TWARZ, RZECZ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, DOSTĘP, PRZEŻYCIE, KASA, KOLOKACJA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KOK, MONOPOL, NEKROMANCJA, KAMIZELKA RATUNKOWA, ASEKURANTKA, ŻYCIE, PAROWCZYK, KOPARKA WIELOCELOWA, ROZTOCZNICA NAGA, SUPERNOWA TYPU IB, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GRZEBIEŃ BIODROWY, SEPTET, ARBA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ANGIELSKI, PRZYŚPIEW, POPITA, SZEŚĆSETKA, FEJHOA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ZAPORA OGNIOWA, KOLAUDACJA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, WYMIANA, TIRET, ATRYBUCJA, GOFR, OKRUCH SKALNY, MYCA, NIERUCHLIWOŚĆ, STAN WOJENNY, CZYNNIK SYTUACYJNY, PIÓROSZ PIERZASTY, WYGASZACZ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ĆWIARTKA, LACHS, PIANKA, CHOROBA ZAKAŹNA, PRAKTYKANT, GŁOWNIA PYŁKOWA, ODSYP, MOLEKUŁA, KATOLICKOŚĆ, PINGWINARIUM, MOLESTACJA, OBROŃCZYNI, HERB, DYSPEPSJA, BANDAŻ, SEKCJA, ZĘBORÓG, JEZIORO PODLODOWCOWE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KLAKSON RĘCZNY, ORBITAL, DANIEL DUBICKI, MITOLOGIZM, WIELORAK, HETERODYNA, LIGAND, MECENAS, TANCERKA, GHOUL, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ECCHI, ROZPACZLIWOŚĆ, LUZAK, APARAT KRYTYCZNY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KAPISZON, KURANT, FREESTYLE, MAKIJAŻ, MARIO, TROP, AKREDYTACJA, OKNO, TEST, OBELISK, PIASEK WODNOLODOWCOWY, INFORMACJA, WOJSKO FEDERALNE, STEROWANIE UKROTNIONE, MONOPOLISTA, ROZBRATEL, WRONIE OKO, WISIOREK, FENYLFERYNA, WADA DREWNA, ROŚLINY RUDERALNE, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KORZONEK, PISUAR, SZYFER, OPĘTNIK, KLASTER, RICOTTA, KOMENDA, KAMIEŃ WĘGIELNY, HADŻ, KLIN, OREGANO, WAMPIREK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, STACJA, JAN, SZAŁAS, ADORACJA, TONDO, MIEDZIONIKIEL, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, TABLICA PRAWDY, APARAT GOLGIEGO, TRASA, POKŁAD STATKU, RATING, LAND ROVER, REGUŁA SARRUSA, SMOCZEK, SOLE, PRZEKŁADNIA, SZOK CENOWY, DÓŁ PACHOWY, POLE, ANTYKADENCJA, BYDLAK, PROTEGA, PROBANTKA, SALSA, AKWEN, WSKAZ, HANKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, BURŁAK, WIĄZADEŁKO, BOLERO, KOŻUSZYSKO, INFORMACJA GENETYCZNA, DANIO, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, POPOVER, ZAPARZACZKA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, PRZYGASZENIE, RANNY PTASZEK, HARFA EOLSKA, KOTERYJNOŚĆ, PODUSZKA POWIETRZNA, DUROMER, MOSKALIK, PRZECZULICA SKÓRNA, KASZA, REŻYM, MEDIANA, ŻUŻEL, ZMYWACZ, PRZESŁONA, FATALIZM, KASZTEL, PAWĘŻ, KRAJ, DZIECINA, PISEMKO, PLUJKA, SALA, SYRENA ALARMOWA, CZÓŁNO, GUMIDRAGAN, PIEC DYMARSKI, GENEZA, KOLOR, KRZYŻÓWKA, REGION WĘZŁOWY, KANAŁ, DRĄGAL, ODNOWICIEL, WPADKA, SZWABSKI, KAPUŚCIANA GŁOWA, FUNKCJA CELOWA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ODWROTNOŚĆ, SADŹ, DETALISTA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, TEATR, CIERPLIWOŚĆ, ANTARKTYKA, BARK, SONG, WEKTOR EKSPRESYJNY, ANALIZA KANONICZNA, ŚWIEŻAK, PRZYZWYCZAJENIE, WEŁNIAK, NAKRĘTKA, NIEDOTYKALSKI, TRAŁ, KONDYCJONALIZM, PORTE-PAROLE, PRYMUS, WARIACJA, MAMA, POCHODNA FORMALNA, SZLAMIEC, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MOHER, ZAWIKŁANIE, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PODZIEMIE, DELEGOWANY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, SZMATKA, BRUDAS, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, DOKTOR, PRZYRODNIA SIOSTRA, TABU MILCZENIA, JASTRYCH, MAGNEZJA, RYGIEL, MIARA, SYMPTOM, ARESZT DOMOWY, KOMBINACJA LINIOWA, ABSORPCJA, KOŁO SEGNERA, FIESTA, FRYZ, KOT, SKŁADAK, INGRESJA MORZA, WARTOŚĆ DODANA, UDAWANIE, WIERTŁO, AMBASADOR, BLISKOŚĆ, STAN WOLNY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ROZTWÓR IZOTONICZNY, PIECZĘĆ, PIEPRZ CZERWONY, BADANIE, PROM ŚRÓDLĄDOWY, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, KUC FELIŃSKI, PREWENCJA RENTOWA, PIÓRO, WIECZÓR POETYCKI, CEWKA, RAMKA, KAZUISTYKA, OTWORNICA, BIAŁA SZKOŁA, TRESA, KRĄŻEK PRZESUWNY, MIEJSCE, SSAK WYMARŁY, PODCASTING, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PRZESTRZEŃ, PROFESJA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SLEGA, PROSEKTORIUM, CZERWONA STREFA, WYŻYNY, NARKOTYK, RYNEK PRODUCENTA, KURATORKA, SACZEK, ?NIESTAWIENNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOŚĆ NOMINALNA ustalona przez emitenta wartość banknotów lub papierów wartościowych, która została na nich zapisana (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOŚĆ NOMINALNA
ustalona przez emitenta wartość banknotów lub papierów wartościowych, która została na nich zapisana (na 16 lit.).

Oprócz USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - USTALONA PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ BANKNOTÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA ZOSTAŁA NA NICH ZAPISANA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x