Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DREWNIANY LUB BLASZANY DASZEK NAD OKOPEM, PRZYKRYTY FASZYNĄ I ZIEMIĄ, ZABEZPIECZAJĄCY ŻOŁNIERZY PRZED PADAJĄCYMI Z GÓRY KULKAMI SZRAPNELOWYMI I ODŁAMKAMI GRANATÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLINDAŻ to:

drewniany lub blaszany daszek nad okopem, przykryty faszyną i ziemią, zabezpieczający żołnierzy przed padającymi z góry kulkami szrapnelowymi i odłamkami granatów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLINDAŻ

BLINDAŻ to:

stalowa osłona okrętu bojowego (na 7 lit.)BLINDAŻ to:

stalowe opancerzenie statku wojennego chroniące przed pociskami (na 7 lit.)BLINDAŻ to:

daszek budowany nad okopem zabezpieczający przed szrapnelami i odłamkami pocisków (na 7 lit.)BLINDAŻ to:

opancerzenie okrętu wojennego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANY LUB BLASZANY DASZEK NAD OKOPEM, PRZYKRYTY FASZYNĄ I ZIEMIĄ, ZABEZPIECZAJĄCY ŻOŁNIERZY PRZED PADAJĄCYMI Z GÓRY KULKAMI SZRAPNELOWYMI I ODŁAMKAMI GRANATÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.057

RONDELA, LAPARENTOZAUR, HASŁO, KSYLOFON, BUCZYNA NIŻOWA, CZYNNIK CHŁODNICZY, MEDALION, SZCZELINA BRZEŻNA, VIDIN, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, TERAPIA ODRUCHOWA, RESORT SIŁOWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KOSZYK, ANEMIA APLASTYCZNA, MEDYCYNA SPORTOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KASETKA, FUGA, GARDEROBA, UBOŻENIE, TEREN ZIELENI, CZĄBER, INSTYTUCJA PRAWNA, RURA GŁOSOWA, OBRZEŻE, PŁYTA KORKOWA, SUBWOOFER AKTYWNY, BAZYLEA, ŹREBIĘ, DRĄŻEK SKRĘTNY, GLORIA, MEMBRANA, MŁODZI, KOOPERATOR, NAMIOT TLENOWY, KATAR, PRZYRZĄD, EFEKT STYKU, ANGARSK, KUREK, ZARAZA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KANAŁOPATIA, UTRILLO, ZEŚWIECCZENIE, ODTWARZANIE, BLINDAŻ, SŁUCH ABSOLUTNY, ASTRAGAL, GALASÓWKA, WENED, NEKTARNIK, SYNAPIZM, SUMAK, PROSUMENT, STRZELNICA SPORTOWA, ARCHIKONFRATERNIA, GLORIA, GOLONKA, STERCZYNA, BREZYLKA, RAUT, CYRK, NACIEK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, CZECZOTA, KUMKWAT, BRUKSELA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, AMORY, JEDEN, MONSTRUM, CHARYZMAT, POCZEKALNIA, KOŃ, BAZIA, LICENCJA POETYCKA, SUBDOMENA, MAJĄTEK, PRAWDA, PRZEZIERNIK, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOPNIAK, ZAŚPIEW, STRZAŁA, FILM DROGI, DWUZŁOTÓWKA, SZACHULEC, WIZJA LOKALNA, KAWA MIELONA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, KOPYTO DREWNIANE, BŁAZENEK, KLUCZ, ODMIERZANIE, ANTOWIE, POROZUMIENIE, ZGINIĘCIE, USTNIK, KONCENTRAT, KOLORYT, PROSCENIUM, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PAMPUCH, WINDA, KRAJ NAD WISŁĄ, KIROW, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, MIENIE, NOTOWANIA, KRÓLEWNA, RUSTAWI, OSTANIEC DEFLACYJNY, REMISIK, POWÓZ, AFERA, OLTEN, POLONISTYKA, PUSZKA FARADAYA, KARKAS, PRZEWRÓT, KAPSLA, REWERS, KOSTUR, WIDEOMANIAK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BOROWIKOWA, SIEKANIEC, KONFIGURACJA, PROSTAK, ŚWINIARKA, ODMA OPŁUCNOWA, MORFEM LEKSYKALNY, PRZYGOTOWANIE, NIEBOGA, WYPRAWKA, HYBRYDALNOŚĆ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, WIATROWNICA, TONACJA, PRASA, ZACHOWANIE, PLUJKA, NASIONNICE, GALAS, NASZYWKA, TROJAŃCZYK, DOM, ZRĘBICA, DYSZKANCIK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ARABSKI, PÓŁGOLF, EFEKT, KENOSHA, SUCHOWIEJ, ŁUK, ABONAMENT, KĘPA, BIEGUN, BRZYDACTWO, DEPORTOWANY, KASZYCA, PIENIĄDZ LOKALNY, PIES PASTERSKI, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, RUGBY, REKOLEKCJE, WYCIĄGARKA, PION, VENLO, MNIEJSZE ZŁO, NEUROMEDIATOR, DUMA, FAKTOR, OKRZYK, MURZYSKO, NIEŻYCIOWOŚĆ, IDZIKOWSKI, CHOWDER, KOŁEK, LEPANTO, KASHI, GLORIETA, ODTLENIACZ, AMBONA, ŁUK BRWIOWY, PALCÓWKA, NOSZE, WĘGLARKA, STALLA, PERKALIK, HALICZ, MIKROKROPKA, KOLOKWIUM, CEMENT, CHEMOATRAKTANT, FONOGRAM, PRANKO, KARCZOWISKO, MŁYN WODNY, MŁOT, PODGATUNEK, BADYLARZ, MIKROSTRUKTURA, AGAMA, KOSTI, RAMKA, BRAVA, WYNACZYNIENIE, TECHNIKA ANALOGOWA, PUNKT OKOSTNOWY, TOREBKA, SUSZ, MELASA, KOLANO, ONTARIO, ANGARIA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZGRZEBLENIE, ANEKSJA, ŁAZĘGA, BARKAS, KLOZET, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, LOGIKA ZDAŃ, PREDYKACJA, INDEKS, ZRAZ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, UCHWYT, GATUNEK ALOCHRONICZNY, PARKAN, REMITENT, PRZESŁUCHANIE, PÓŁWYSEP, BERCK, BIARRITZ, GRODŹ, KASBA, BUM, ZŁOTA KLATKA, ZIARENKOWIEC, ŁUK TRIUMFALNY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MONOPOLISTA, HALO, ARENDA, PRZECIWIEŃSTWO, BARWY, KIPA, WISKOZA, SPIĘCIE, ZWORKA, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, JEZIORO LODOWCOWE, WŻER, LODOWIEC WISZĄCY, LAWRION, RÓJ, BRIAŃSK, KAYES, BRIGHTON, WYBRYK NATURY, COŚ, GRÓDŹ, BENDERY, LANDO, SKONTRUM, SZLACHCIURA, WARIATKA, JEDNOSTKA NAUKOWA, AKOMPANIAMENT, KOLIMATOR, KRYSZTAŁEK, HISZPAŃSKIE BUTY, EKSPOZYCJA, TRANSGEN, GRAFIKA WEKTOROWA, LOGGIA, KONCERT, NEONAZISTKA, BABULINKA, BALKON, PASCHA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KALISZ, TEREN ZAKRYTY, MYINGYAN, DERESZOWATY, MASŁO, SYMPTOMAT, PANIER, FISZUTKA, KLAPECZKA, MAGIERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.057 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: drewniany lub blaszany daszek nad okopem, przykryty faszyną i ziemią, zabezpieczający żołnierzy przed padającymi z góry kulkami szrapnelowymi i odłamkami granatów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANY LUB BLASZANY DASZEK NAD OKOPEM, PRZYKRYTY FASZYNĄ I ZIEMIĄ, ZABEZPIECZAJĄCY ŻOŁNIERZY PRZED PADAJĄCYMI Z GÓRY KULKAMI SZRAPNELOWYMI I ODŁAMKAMI GRANATÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
blindaż, drewniany lub blaszany daszek nad okopem, przykryty faszyną i ziemią, zabezpieczający żołnierzy przed padającymi z góry kulkami szrapnelowymi i odłamkami granatów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLINDAŻ
drewniany lub blaszany daszek nad okopem, przykryty faszyną i ziemią, zabezpieczający żołnierzy przed padającymi z góry kulkami szrapnelowymi i odłamkami granatów (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x