RUBIN LUB SZAFIR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORUND to:

rubin lub szafir (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORUND

KORUND to:

minerał najtwardszy po diamencie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUBIN LUB SZAFIR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.173

BATERIA, RACZYNA, APANAŻE, REPETYCYJNOŚĆ, TRAGEDIA, NOOB, PIESZCZOSZEK, ŻABA DARWINA, ŚLIWA, STRZAŁECZKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KĄT PROSTY, ROŚLINA PASTEWNA, MARKIZA, LUMBALIZACJA, LOJALISTA, CYRK, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, DELIBERACJA, GŁOWA KOŚCIOŁA, BABINIEC, GAZ, WIZA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, KILOWAT, BYTOWNIT, KAFTAN, AGAT MSZYSTY, BENEFICJANT, TABLICA EPITAFIJNA, KALKA, PUNKT GASTRONOMICZNY, SEZAM, YORKSHIRE PUDDING, KABEL, KRÓL ZWIERZĄT, SUMATOR, GARNITUR, ZMARSZCZKA, KSIĘGA HODOWLANA, LUD, EMISJA WTÓRNA, BROSZURKA, KĘPA, LAJKRA, ZBROJOWNIA, EKRAN, NIEŻYWOŚĆ, OBROŃCZYNI, PÓŁKULA, HORMON, SKRAJNOŚĆ, MIT, PRZYBLIŻENIE, PIESZCZOCH, METAL, SEZON, AMERYKANIZM, TRANSKRYPCJA, STOŁP, PUCHAR, TUMBA, GIMBAZA, KRATER METEORYTOWY, GABINET, PLECHA, ZATYŁ, APRETUROWANIE, TARTYNKA, KIOSK, WARCHOŁ, LINIA KOLEJOWA, MUŚLIN, SMILEY, RAJKA, ZRAZOWA, MIKONAZOL, STOPIEŃ, OSPA, GRODŹ, STATUS MATERIALNY, METAL CIĘŻKI, KONFIGURACJA, UNCJA, BUTWA, MALARSTWO IKONOWE, GRA, ZARZĄD, SMUŻKA, KLASTER, BAZYLIKA WIĘKSZA, PERILLA ZWYCZAJNA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, AKORD, ODPRAWA POŚMIERTNA, KB, STACCATO, SZTUKA ZDOBNICZA, ALIENACJA RODZICIELSKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, GRÓB SKRZYNKOWY, KREACJONIZM, KIERKI, SMOCZEK, SZCZOTKA, KRYNOLINA, ALT, SMUŻ, PRASA, MAPA POZNAWCZA, METALICZNOŚĆ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, HIPOTEZA, OREGANO, PRZEWÓD RATUNKOWY, GYROS, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, STREFA HEMIPELAGICZNA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ROZLEGŁOŚĆ, PLEUSTOFIT, RZUT, DWUDZIESTY DRUGI, REGULACJA CEN, RUCH, STOŻEK NAPŁYWOWY, PTASZYNA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, CIĄG, PŁATEK, SEKCJA, PEŁNIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MASKA, INTERWAŁ, INGUSZ, EPOKA LITERACKA, JĘZYK CHIŃSKI, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DRUGIE DNO, STARZENIE MORALNE, WYSZUKIWARKA, KALWARIA, WIELORAK, INFORMACJA GENETYCZNA, MACH, LICZARKA BANKNOTÓW, ZNACZENIE, NIERUCHOMOŚĆ, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ANGOL, ZAGRANIE, KAWLATA, MUSZTARDA SAREPSKA, SZLAM, KORUND SYNTETYCZNY, TOM, WIATR, FULAR, FUGA, OPERATOR, GEODETA, COROCZNOŚĆ, KOMPLEKS, KARL, SIEDMIOMILOWE BUTY, PODSADNIK KULISTY, PĘCHERZYCA, ŁAKNIENIE SPACZONE, UMOWA BARTEROWA, KASZKIET, TOALETA, PAPIEROCH, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SZCZEĆ, ONELINER, MAJĄTEK, WŁODZIMIERZ, SKŁADKA, NACZYNIE, JIM, DZIABKA, ZAKON MNISI, SKRYBA, OLIWA, KOMBATANTKA, KASA, OBYWATELKA, SASZETKA, CYKL WYDAWNICZY, PRZECIER, PUNKT KATECHETYCZNY, WOLNY RODNIK, SĄD POLOWY, PARKIET, WĘGLIK, KARMNIK, CIOTCZYSKO, SEZONOWIEC, ZACIERKA, PEDOFILIA, KOLOR OCHRONNY, SZPULKA, CIENNIK, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, JAPONKI, FIGURA GEOMETRYCZNA, KREDKA, NAKŁADKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SOKOLE OKO, EBOLA, ABSORPCJA, BOA, SPORT MOTOROWY, KROKIET, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KONFISKATA, PENTAPTYK, TRZMIEL, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ANTAŁEK, SAMPLING, ANTYSZTUKA, PRACA, SKŁAD DRUKARSKI, CACHAÇA, FOTOGENICZNOŚĆ, NAGIEL, DEWALUACJA, KONCERT, NIKIELINA, DYMARKA, PRZECZULICA SKÓRNA, AC, EDWARD, GRYPS, WRĘBNIK, CUG, KACAPSKI, PLUDRY, FUTURE, CIŚNIENIE, LEBERWURST, NIERÓB, KLAUZULA UMOWNA, AKCENT, SANKI, SŁUPEK, ATOL, KLON, KALIKO, MODUŁ MIESZKALNY, MARKIZETA, TECHNIKA GRAFICZNA, PUŁAP, OPERA MYDLANA, KRET, GRAFIKA, LOŻA, ZNAJOMY, ŁUPACZKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, EMISJA, WICEDZIEKAN, POCHLEBSTWO, ŁAŃCUCH, ODSIEW, MORENA CZOŁOWA, ŚWIETLISTOŚĆ, ZMAGANIA, NARZĄD KRYTYCZNY, BEFKA, LIBRA, MONITORING, BRZOZA CZARNA, PRZYNALEŻNOŚĆ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRAGIZM, DYFUZJA, IWO, ZIELE, SKONIA, PRZEDZIAŁ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, HETERODYNA, CZOSNEK, NIALA, VIBRATO, HIPERTONIA, MATURKA, INSTYTUCJA PRAWNA, ZGŁĘBNIK, PIĘKNOŚĆ, MISZCZU, EDYKUŁA, KASZA JĘCZMIENNA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WYLEW, ?POLIKRYSZTAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUBIN LUB SZAFIR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUBIN LUB SZAFIR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORUND rubin lub szafir (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORUND
rubin lub szafir (na 6 lit.).

Oprócz RUBIN LUB SZAFIR sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - RUBIN LUB SZAFIR. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast