W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKIP to:

w górnictwie: naczynie wyciągu szybowego przystosowane do ciągnięcia urobku luzem lub wody (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKIP

SKIP to:

naczynie skipowe - w górnictwie: skrzynia służąca do transportu urobku na powierzchnię (na 4 lit.)SKIP to:

rodzaj biegu, ćwiczenia (na 4 lit.)SKIP to:

duży kontener służący do gromadzenia odpadów, gruzu itp (na 4 lit.)SKIP to:

kapitn drużyny curlingowej (na 4 lit.)SKIP to:

wyciąg pochyły (na 4 lit.)SKIP to:

skrzynia na urobek (na 4 lit.)SKIP to:

jednoosobowa łódź wyścigowa (na 4 lit.)SKIP to:

w nim wyciągany urobek (na 4 lit.)SKIP to:

skrzynia na urobek górniczy (na 4 lit.)SKIP to:

szybowe urządzenie wyciągowe (na 4 lit.)SKIP to:

skrzynia do wyciągania urobku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.162

KWASICA, PIÓROSZ PIERZASTY, ODNALAZCA, DOKŁADNOŚĆ, PRZYBYTEK, PARA MINIMALNA, STILON, JACK, BRĄZOWNIK, DWUDZIESTY SZÓSTY, PIERSIÓWKA, BOCZNICA, RUTENIZACJA, CZUB, KIESZEŃ, SZYB, ODSYP, PASTA, KIPA, KARIN, CZERNINA, CHITON, BROKER, HOSTIA, FLANSZA, WSPÓŁUCZEŃ, KONIEC, MŁAKA, WYPADEK DROGOWY, PODODDZIAŁ, JEŻOWIEC, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ASPIRACJA, BARWA, CYTOWALNOŚĆ, KNEBEL, BIEŻNIA, MECENASKA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, ZMIANA PATOLOGICZNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, GŁOWOCIS, ZACHŁYST, ADIANTUM ROZWICHRZONE, AKCENCIK, DRZEWOSTAN NASIENNY, BEZPOWROTNOŚĆ, KABLOBETON, INICJATOR, KOLOR, AUTOCASCO, GORĄCZKA, EDYKUŁA, ZASILANIE, BÓB KOŃSKI, PERSYFLAŻ, MITENKI, AGRESJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, FLAMBIROWANIE, KAŁAMARZYK, CIERŃ, BRZOZA CZARNA, SOLIDARNOŚĆ, SYGNAŁÓWKA, ANTYOKSYDANT, GOSPODARKA WODNA, GAD, DANONEK, KRAS, OGRANICZENIE WIEKOWE, ALGEBRA LINIOWA, DYMKA, KĄPIEL, LINIA ABSORPCYJNA, PATRON, ZGORZELINA, GUMKA, CERATA, BANNER, RELIKWIA, OPERETKA, ZEGAR WIEŻOWY, BOŚNIACKOŚĆ, MENZURKA, RAUT, CZĘSTOKÓŁ, FLACHA, LEMONIADA, GLIPTYKA, HAFCIARSTWO, WATA, WARZYWNIAK, DRELICH, MANIERY, BATAGURY, DIPLOPIA, KAMIONKA, PÓLKO, LIBRA, GRZYWNA, DŹWIGAR, DOK PŁYWAJĄCY, HUBA ŻÓŁTA, BAZYLIKA KATEDRALNA, PUCHAREK, PANSEKSUALIZM, PROCH BEZDYMNY, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, GRANITA, OPAR, BŁOTNIARKA, MASKULINIZM, GRUSZECZKA, KOLEKTOR, DUROPLAST, KONKURENCJA, INTROMISJA, PANKREATYNA, SIECZKA, CZERWONY, ROZKRUSZ, KARZEŁ, PRĄTNIKI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KOCIOŁ, DOPPELGANGER, OPŁATA SANKCYJNA, BUZIA, ŁZAWNIK, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BIAŁA FLAGA, RUCH EUSTATYCZNY, FIŻON, SOSJERKA, KNEL, STAN, ROLNIK INDYWIDUALNY, WŁAŚCIWOŚĆ, CIĄGNIK ARTYLERYJSKI, LENIUCH, PIONIER, PIWO, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, FIGÓWKA, PACHWINA, HEJT, CZABAN, PAŃSZCZYZNA, FRASZKA, ELEKTROWÓZ, RZEMIEŚLNICTWO, OFENSYWA, KIT, ODTWARZANIE, KIELON, TEST, MUZA, PIEPRZ MNISI, KSIĘGI, SITO, WSPÓŁKRÓL, WIELKOŚĆ SKALARNA, ZAKON MNISZY, KOLCOROŚL, GŁÓG, TYMOTKA, ANEGDOTA, POJNIK, NIESAMOWITOŚĆ, KIEŁŻ, SKRA, PARKAN, WODY INGLACJALNE, INWEKTYWA, BUTLA GAZOWA, WARSZTAT, ZAPINKA, AŁUN, LIEBERMANN, LAND, BIAŁA BIERKA, SPIRYTUS BEZWODNY, GATUNEK ZBIOROWY, MŁODZI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, FIZJOLOGIA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KNECHT, ECCHI, KOLAUDACJA, ALARM SZALUPOWY, TRIO, NOBEL, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KOBIETON, JĘZYK, KASECIAK, BŁYSZCZYK, ARGENTYŃSKOŚĆ, RUMPEL, RDZA, NALEPKA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, SKARANIE BOSKIE, OCEAN, IMAGE, KOLEC, ZŁOTA RENETA, WYRÓB MEDYCZNY, LORDOSTWO, MEDALION, GŁUPKOWATOŚĆ, MINORKA, KACAPSKI, SIOSTRA, AKSAMIT, SOFCIK, ADORACJA, CHIŃSZCZYZNA, AGENT, KARTA WIZYTOWA, ŁUSKA, KOMŻA, PULARES, PRZEKUPSTWO, KWAS, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SŁONECZNIK, LINIA NABOCZNA, RACA, EMANACJA, BALON, MIĄŻSZ, PROWENIENCJA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KRATOWNICA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, WIDLICZKA, KOŃCÓWKA, KORDIAŁ, KURS, ŁAJNO, KAPILARA, EPONIM, DRĘTWA, ZAKOŃCZENIE, GRA, TINGEL, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, REPLIKA, KLERK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, STRATA, ZIARENKOWIEC, KANKA, DRUK ULOTNY, ŚWIADEK KORONNY, TURECKI, CHOROBA PLUMMERA, BUDRYK, MAŁŻONEK, SZCZOTKA, ILUMINACJA, PANGSZURA INDYJSKA, STRONA WWW, OBCY, MŁAK, FILET, NIEPRZYJACIEL, CIASTO, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DACH ŁAMANY, TABU MILCZENIA, KAROTENOID, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TURBULENCJA, STREFA HEMIPELAGICZNA, EKRAN, AZJATA, SITO, PIŁA CZOPOWA, BROŃ, PRZECZULICA SKÓRNA, KOMIK, TRZYDZIESTY PIERWSZY, JEZIORO DRUMLINOWE, KAMERA, FISZUTKA, SUWNICA, SIOSTRZYCZKA, STARZĘŚLA, WEŁNA, PEDAŁÓWKA, RAFAŁ, PAJA, MINY, ?ZREKOMPENSOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.162 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKIP w górnictwie: naczynie wyciągu szybowego przystosowane do ciągnięcia urobku luzem lub wody (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKIP
w górnictwie: naczynie wyciągu szybowego przystosowane do ciągnięcia urobku luzem lub wody (na 4 lit.).

Oprócz W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W GÓRNICTWIE: NACZYNIE WYCIĄGU SZYBOWEGO PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA UROBKU LUZEM LUB WODY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x