PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORYTO to:

podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORYTO

KORYTO to:

dno cieku (na 6 lit.)KORYTO to:

dobra posada, która jest atrakcyjna i dobrze płatna (na 6 lit.)KORYTO to:

zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie (na 6 lit.)KORYTO to:

pojemnik, używany zazwyczaj do mieszania, przechowywania lub transpotrowania substancji (na 6 lit.)KORYTO to:

jedzenie, wyżywienie, żarcie (na 6 lit.)KORYTO to:

mulda; element wsadzarki hutniczej służące do ładowania wsadu do pieca (na 6 lit.)KORYTO to:

w nim karma dla świń (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.647

DURSZLAK, WAŁ MORENOWY, SKIP, REKINY, POJAZD KOŁOWY, HERBATKA, BUTELKA LEJDEJSKA, SMAR MASZYNOWY, KORYTKO, KAMIZELKA RATUNKOWA, KLIMAKONWEKTOR, PATERA, SIWAK, PODRZYNACZ, SZLAUF, SKYFOS, POZIOM SPOŻYCIA, NIECKA, KAŁAMARZ, STACJA, ŁAGIEW, OSADNIK, ANONIMOWOŚĆ, HYDROWĘZEŁ, ZAWÓR DENNY, TĘTNICA SZYJNA WSPÓLNA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, PRASA GADZINOWA, KONSOLETA, SORBET, ZLEWNIA, BARYŁKA, MISKA, WAŁ BRZEGOWY, MLECZNIK, OKNO DIALOGOWE, BUDKA, SYNTEZATOR, OBSZAR WODNY, WARIOGRAF, PRANIE, PASTOFORIA, ODWODNIENIE, RATOWNICTWO GÓRNICZE, RYTON, ŁÓDŹ LATAJĄCA, TALERZ, KANALIZACJA, ODBIORNIK RADIOWY, OPŁATEK, WARSTWA WODONOŚNA, ZŁOTY SYROP, WZROST, KORYTO, POCHYLNIA, PINGWIN ADELI, MATERIAŁ SKALNY, ŁOŻYSKO, SHAKER, EKSPRES DZBANKOWY, ALEMBIK, BINDOWNICA, DELUWIUM, MASA PAPIEROWA, EKSPRES, NAWILŻACZ, ŚLUZA WAŁOWA, EKSYKATOR, KUBEŁ, GALUSKI, SARDELOWATE, NARZĘDZIARNIA, IRLANDIA, DELFIN WYSMUKŁY, POIDEŁKO, URNA, CEBER, WAZKA, TĘCZA, WĘŻORYBOWATE, HLAK, TAMA, WYBIEG, ZGNIATACZ KCIUKÓW, EKONOMIA POLITYCZNA, MAKARON, ŻYŁA KRĘTNICZO-OKRĘŻNICZA, ROZPRYSKIWACZ, PROBÓWKA, RYNIENKA, ECHOLOT, DESZCZ, GASTROMANCJA, WODOCIĄGOWNIA, WAZA, DOKTRYNERSTWO, TAMPER, RZEŹBA KRASOWA, POŚLIZGI, WISZER, OGOŃCZA ZACHODNIA, CZARA, ASKOS, ORANŻADA, WIBRATOR, ŚWIDER, ORSZADA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, DELFIN TROPIKALNY, MŁAKA, KADŹ, TYGIEL, LICZNIK GEIGERA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, TOŃ WODNA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, MŁAK, KANKA, ODWRACACZ CIĄGU, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, PARA, EKLERKA, SOPEL, CZARA, OKSYMETR, STUDNIA ABISYŃSKA, GÓRKA, BROŃ, UJĘCIE WODNE, MIKSER, KOŁO MŁYŃSKIE, POZIOM, HELIOGRAF, PIKIEL, KUSTODIA, ANAGLIF, KLIPS, BAJEREK, DZBANEK, HYDROFOBOWOŚĆ, GLUKOMETR, RYNNA, SOS SOJOWY, BANIECZKA, NACZYŃKO, OSAD FLUWIOGLACJALNY, GRANITA, BERNARDYNKA, AMFORA, KWIATEK, HYDROMETEOR, CZARA, LÓD GRUNTOWY, CZWÓRNIAK, PAROWNICA, KIMOGRAF, KORYTKO, TACA, PRZEWÓD BOTALLA, GRUSZECZKA, PRZYRZĄD POMIAROWY, PALNIK PLAZMOWY, NACZYNIE CHŁONNE, BOMBONIERKA, RÓW IRYGACYJNY, KAFAR, AMPUŁKA, BEŁT, KOMIN GEOTERMALNY, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, MANIPULATOR, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, LIMNIGRAF, KUBEŁ, PIRANIOWATE, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, RYNNA SUBGLACJALNA, ZLEW, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, TURBINA WODNA, TARCZA NIPKOWA, KANAŁ, MYJKA, CYKL HYDROLOGICZNY, SZYBKOWAR, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TALERZYK, MINISTRANT WODY, KROPIELNICA, ŻŁÓB, WARUGA, ELEKTROWNIA WODNA, MIARKOWNIK SPALANIA, SALATERKA, PÓŁKWATEREK, INSTRUMENT, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MŁAKA, DZIEŻA, TRAGAKANTA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, DOJNICA, ARMATA, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, KLOSZ, HYDRAULIKA SIŁOWA, SKOPEK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, NADAJNIK RADIOWY, ARKUSZ DRUKU, BIEŻNIA, MENZURKA, GŁĘBINA, ARYBALLOS, KASA FISKALNA, CHWYTNIK, WODA ROZTOPOWA, PATERA, ODPŁYW, NACZYNIE ŻYLNE, TAŚMA, PÓŁMISEK, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, ŻYZNOŚĆ WODY, BLASZANKA, KARMIDEŁKO, DZBANEK, MROŹNIA, ROZRUSZNIK, DONICZKA, KUBEŁ ZIMNEJ WODY, PARASZKA, MOTYLEK, WÓDKA GATUNKOWA, NACZYNIE SKIPOWE, GĄSIOR, ABAKA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, BAŃKA, KONCHA, SYRENA, ZASTAWKA, KOMORA WILSONA, BANIOR, PITOS, FASA, ŚCIÓŁKOWANIE, JOSZT, PRZEPUST, SIKAWKA, RAFA, PODGRZEW, OPILSTWO OKRESOWE, PORA GODOWA, SZALKA, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, DMUCHAWA, CZARNOGRZBIETKA, ZIELE ANGIELSKIE, WYCIĄG KUCHENNY, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, EJEKTOR, ŁZAWNICA, BIDET, STAW OSADOWY, DESZCZOWNICA, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, MORŚWIN, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, MŁYNEK, KAZALNICA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KAPILARNOŚĆ, PERLATOR, TOMOGRAF, DRĘTWA PSTRA, CHŁODNICA, ALKOHOL ROLNICZY, OCEMBROWANIE, IRYGATOR, LINIA NABOCZNA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, STOKER, WAZON, BETON GIPSOWY, BEZKRWAWE ŁOWY, KLAUZA, ŁZAWNIK, BALIA, INTERCEPCJA, KOMPOTIERKA, POMPA POŻARNICZA, SCRIPTORIUM, FILIŻANKA, KANALIZACJA DESZCZOWA, KWIAT, DIODON, KONEW, ?CINERARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORYTO podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORYTO
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym (na 6 lit.).

Oprócz PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - PODŁUŻNE NACZYNIE GOSPODARSKIE SŁUŻĄCE DO PODAWANIA POŻYWIENIA I WODY WIĘKSZYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast