URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAMULEC to:

urządzenie służące do zatrzymywania lub zwalniania ruchu pojazdów i maszyn (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HAMULEC

HAMULEC to:

urządzenie mechaniczne służące do zmniejszania prędkości, zatrzymywania ruchomych elementów mechanizmów lub maszyn (na 7 lit.)HAMULEC to:

ręczny lub nożny w samochodzie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.576

AMPUŁKA, KIBEL, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, BIEŻNIA, MYŚLIWIEC, NIEŁUPKA, KLASTER DYSKOWY, BLUES, KIEŁBACHA, KUŹNICA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WIECZÓR POETYCKI, ZIMÓWKA, MARATON, OLGA, PROWINCJA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, PYZY, KOMPETENCJA MIĘKKA, KREDYT KASOWY, OSPAŁOŚĆ, KRYSTALIZACJA, SALA, UPRZĄŻ, KAJZER, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, WOAL, PRZESTRZEŃ, NOSOWOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, DUŃSKI, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, INWESTYCJA PORTFELOWA, TIOSÓL, TARTINKA, ALFABET MUZYCZNY, STACJA KLIENCKA, LOKACJA ATELIEROWA, OSOBA, KREDYT PAŃSTWOWY, WESTFALKA, ALARM POŻAROWY, PLEWA, OBRAZ, PRZEMYTNICTWO, KORPUS NAWOWY, APARAT TELEFONICZNY, WODODZIAŁ, FAJKA, ZEFIR, PLURALIZM, WAGON DOCZEPNY, PROCEK, TEMAT, MAKATA, AKTYWNOŚĆ, WAFELEK, POZIOMNICA, ZATRACENIE, KURACJA, AGAMA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MARGINALNOŚĆ, TRAKCJA, GRABINA, GAZ GENERATOROWY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, CHÓR, FAŁSZERZ, BETON, MADISON, TERRINA, AERATOR, KRAWĘDŹ, UDRĘCZENIE, POŁOŻENIE, EMISJA WTÓRNA, SIEĆ ENERGETYCZNA, OKALECZENIE, ANTYPAST, JERZY, CHAŁUPNICA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PAWILON, SZAFA GRAJĄCA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SALWA BURTOWA, KORONA, DERMOKOSMETYK, CZAS URZĘDOWY, PLANISTYKA, POKŁAD, OMDLAŁOŚĆ, DRGNIENIE, STEROWNIK LOGICZNY, WOJNA, STORYTELLING, MATERIAŁ SKALNY, CZTERDZIESTKA, REJESTR, OCZAR, HAK, ARANŻACJA, CAPRICCIO, GRAMOFON CYFROWY, CZYSTKA ETNICZNA, KSIĘGA PARAFIALNA, SŁUCH ABSOLUTNY, MAJONEZ, POSUW, BLOKADA, BRAMKA LOGICZNA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PLATYKLADUS, DOROBEK, GNOMON, SEKULARYZACJA, MASZYNA ROTACYJNA, BULWARÓWKA, LADA, IZOLAT, MASZT, RINFORZANDO, ZASTAWKA, NIEBIOSA, KASETON, SŁUCHOWISKO, RING, EKSKLAWA, OŚWIETLENIOWIEC, AKROLIT, KUCZBAJA, KAMERA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, LIBELLA, ALASKA, ZATOR PŁUCNY, KULTYWAR, WĘDRÓWKA, SILNIK INDUKCYJNY, SITO, OPERATOR KABLOWY, ZASTÓJ, ŚCIANKA, PREZENT, AERODYNAMIKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WIESZAK, MIKOZA, WALKA, BABCIA CIOTECZNA, PRZYKASÓWKA, PRESTIŻ, MYOLOGIA, PODPORA, DYSPEPSJA, PĘTO, AGREGACJA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ROSZCZENIE REGRESOWE, PESTO, ODBIORNIK RADIOWY, RUCH, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, REALNOŚĆ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WSPÓŁUCZENNICA, PRZYBORY DO PISANIA, BLOK STARTOWY, GAJA, KAŁAMARZ, OSZOŁOM, ZAGRYWKA, OBSERWACJA, SANDALIN, BEFSZTYK, MENZURKA, KOŚCIÓŁ FARNY, KAMIEŃ NERKOWY, ŻYWA PAGINA, POTOK, TUSZ, STAŁOŚĆ, KONTRAKT TERMINOWY, AVIZO, GLUKOMETR, LINIA, OBSESJA, PŁYWACZ, CYTOKININA, TAMARILLO, BEZPIECZNE ZAPASY, BAWEŁNA, OBRAZOBURCA, GALERIA, SKANER OPTYCZNY, WERANDA, ŁAŹNIA, PORĘCZ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ESTOŃSKOŚĆ, TROLL, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, HOMOGENIZATOR, TRZĘSIDŁA, RUCH PRZYSPIESZONY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, DOSTOJEŃSTWO, ODTWÓRSTWO, PRZEZIERNIK, REGULATOR, ZNAJOMY, MONTAŻYSTKA, SILNIK, FORT, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, DZIECINKA, INWIGILACJA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PORTUGALSKOŚĆ, ŻAGIEL REJOWY, SZKLANECZKA, POMPA POŻARNICZA, MASZOPERIA, ADAGIO, MYJKA, KOMIN PŁACOWY, LENIWKA, ŚWINIARKA, DIAKRYT, PORĘCZ, GRAMOFON, NASZYWKA, PŁACA ZASADNICZA, CHOROBA PLUMMERA, PREZESKA, CYKLON, PRASOWANIE, FEMINIZM, OBIEKT, ANGOL, PRZYSTRÓJ, PRZEMYT MRÓWKOWY, NADAWCA SPOŁECZNY, JĘZYK SZTUCZNY, PANOWANIE, PIERWSZY OFICER, OFIARA ZAKŁADZINOWA, CIEMNA KARTA, TEREN ZIELENI, CHAŁTURA, STANOWISKO, ZAPŁADNIACZ, BRZOZOWATE, LUSTRO TEKTONICZNE, POMPA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SZEWRON, KRĄGŁOŚĆ, SZARY RYNEK, ŚLONSKI, KOTWA, POKRĘTKA, WARZYWNIAK, SSAK MORSKI, GRA HAZARDOWA, OKRUCH SKALNY, TANK, INŻYNIERIA TKANKOWA, KRUPNIK, KOPUŁA, PIEŚŃ, PRZEŚMIEWKA, WIĄZANIE, OFICERKI, GLORIETTA, ZOOCHORIA, GWARA, NAPAŚĆ, CZUBEK, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, REGUŁA, PRYMITYW, DÓŁ, OTWARTOŚĆ, DIAGNOSTYKA, SĘKARKA, MUZA, PAS, HANGAR, PROTETYKA, NAMASZCZENIE CHORYCH, BABUŚKA, PANKREATYNA, MURZYŃSKOŚĆ, SĄD I INSTANCJI, KOMPLET, BARETKA, ?MNIEJSZOŚĆ NARODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAMULEC urządzenie służące do zatrzymywania lub zwalniania ruchu pojazdów i maszyn (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAMULEC
urządzenie służące do zatrzymywania lub zwalniania ruchu pojazdów i maszyn (na 7 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZATRZYMYWANIA LUB ZWALNIANIA RUCHU POJAZDÓW I MASZYN. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast