MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA to:

możliwość firmy, regionu, linii produkcyjnej lub innego podmiotu do wyprodukowania pewnej ilości towaru lub świadczenia pewnej ilości usług (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.570

KOD GENETYCZNY, SKAŁA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, LESŁAW, MADONNA, DŹWIGACZ DACHOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KOMPOTIERA, FILC, SZAMBELAN PAPIESKI, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ODTRUTKA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, INWENCJA, STATUS, GLORIA, OPŁATA KONCESYJNA, POJAZD SZYNOWY, LIST PRZEWODNI, EDYCJA, LANDO, WIOSŁO, KULT LUNARNY, KONNICA, POWIEŚĆ RZEKA, EKSPLOATACJA, ATRAPA, KULTYSTA, DYFERENCJA, MIGDAŁ, KANAŁ PRZERZUTOWY, DOKUMENT, LOGO, UDAWACZ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, WIERZBINA, KLUCZ, PRZYKRYCIE, PLAMKA FORDYCE'A, PŁYN ETYLOWY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MUSZTARDA, PAWĘŻ, PACYFIKAŁ, POGROMCA, PAMIĘTNIK, KORPUS NAWOWY, PLUTON, OTWÓR, MADAME, OCHRONA ZDROWIA, RURA ODPŁYWOWA, OLIGODENDROCYT, LABIRYNT, GUFFA, CEWKA NERWOWA, KONWERSJA , FILTRACJA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, METATEKST, KONIUSZEK SERCA, GATUNEK AGAMICZNY, PASTORALE, WYRAZ PODSTAWOWY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ATRYBUCJA, PĘTO, ŁĄCZYNA, LOBELIOWE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, AGENCJA, SEZAMEK, CYTACIK, CIEŃ, KRATER PASOŻYTNICZY, WIELOKULTUROWOŚĆ, SKONIA, STOŻEK, PĘCHERZ, STANDARD EMISYJNY, GŁÓG, TROJAN, DAMA, MOTOR, ZĄB, DYSTANS, BAJADERKA, PRĄD, WYDAWNICTWO SERYJNE, BEZAN MASZT, ROTACJA, BODAJBO, KOŻUSZYSKO, WOLNY, HOLOWNIK, MARYNARCZYNA, USŁUGODAWCA, PALTO, JANKA, WOLUMEN OBROTU, ŚRUBA POCIĄGOWA, CZAPRAK, PRZEWRÓT, ROZWÓJ ZARODKOWY, FUGA, PAMIĘĆ GÓRNA, TYTOŃ, KURAŻ, KLUCZ GŁÓWNY, DAMAST SKUWANY, OBJAW, TOR, DOBRA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KORD, DRZEWCÓWKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NAGOŚĆ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ZAKON KLERYCKI, SNAJPER WYBOROWY, RUCH, DAWKA PROGOWA, LINEACJA, DYNAMIKA UKŁADÓW, DARŃ, KONKURENCJA, ODSYŁACZ, RYTON, TOR, WYMIANA, GARBNIK, SINICE, MIERZENIE, KONSOLETA, KARIN, PROFIL TOPOGRAFICZNY, RUDI, AKT PŁCIOWY, ODMIERZACZ, GRAFIKA, KANAŁ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, ARABESKA, NOC KAIRU, TRZYDZIESTKA, DESPOTYZM, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRZEMYSŁÓWKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TYMPANON, OBYWATEL, LATRY, MEMORIAŁ, WKŁADKA, DYSONANS, CHARTER, OKLUZJA, STACCATO, OTTER, DEASEMBLER, NIEZBĘDNOŚĆ, ADIANTUM ROZWICHRZONE, WZROK, REHABILITACJA, DZIRYT, ZIEMIA, KOŁO HISTORII, GRZYB, NACZYNIAK GRONIASTY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KWAS LINOLENOWY, VIOLA BASTARDA, REGENERACJA, PROTEZA, BIBLIOTEKA, PROCES ODWRACALNY, CZYNNIK PRODUKCJI, SZLUFKA, MIĄŻSZ, SKOCZKOWCE, TRANSFER BIEŻĄCY, SUBSTANCJALNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PISMO IDEOGRAFICZNE, OBLIGACJA ZAMIENNA, REMONTANTY, WÓŁ, INSZA INSZOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, PIÓRKO, WĘŻYK, KATALOG DZIAŁOWY, DROGA, OCZKO, MANIERY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, WĘZEŁ, PERILLA ZWYCZAJNA, CZOŁÓWKA, CALYPSO, TARCZA, DOMENA MAGNETYCZNA, UNIA, BROKAT, SĄD POLOWY, ALGA, MEANDER, ESPRINGOLA, RODNIK, PARKAN, ZSZYWARKA, SZAMPAN, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ROLA, TRANSURAN, LEGITYMACJA PROCESOWA, RETENCJA, JĘZYK SZTUCZNY, WÓZEK SZPITALNY, CHOROBA PROMIENNA, POMPA POŻARNICZA, CIĘŻKA ARTYLERIA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, KULCZYBA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, ABLACJA LODOWCOWA, ODROŚLE, PARTIA, ARGUMENT, JAŁOWIEC POSPOLITY, INSTALACJA, PRZYKRYWKA, LISTA STARTOWA, PROFITENT, DZIEWUSZKA, MAJONEZ, KOSMOGONIA, IJEBU, ZBIÓR WYPUKŁY, ANASTOMOZA, ŚCIGAŁKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ODCZYNNIK, MARKIZA, WSZYSTKOŻERCA, ODCZYN, PASTERZ, WIESZAK, SZCZERBA, NACZYNIE WZBIORCZE, KAMIKADZE, PLANETOIDA, ROBOTA GÓRNICZA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, UBYTEK, ROM, NASADA, KADZIDŁOWIEC, GERMAŃSKI, NATURALNY SATELITA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TRANSEKT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, MARTA, NEUROPRZEKAŹNIK, DOROBEK, ZBAWCZYNI, KONFRONTACJA, KOMPATYBILNOŚĆ, TĘPICIEL, GRUBOŚĆ, DYSPEPSJA, PRZYBLIŻENIE, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, DANE TELEADRESOWE, KARTOTEKA, DYWIZJA, TARATAJKA, GŁOWNIA, POLISYNDETON, ZAPOZNANIE, WASABI, DEMONSTRACJA, ZAGRYWKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, WACO, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, WARTOWNIK, ABSORPCJA, BEANIA, BUDYŃ, ?POTENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA możliwość firmy, regionu, linii produkcyjnej lub innego podmiotu do wyprodukowania pewnej ilości towaru lub świadczenia pewnej ilości usług (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA
możliwość firmy, regionu, linii produkcyjnej lub innego podmiotu do wyprodukowania pewnej ilości towaru lub świadczenia pewnej ilości usług (na 17 lit.).

Oprócz MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - MOŻLIWOŚĆ FIRMY, REGIONU, LINII PRODUKCYJNEJ LUB INNEGO PODMIOTU DO WYPRODUKOWANIA PEWNEJ ILOŚCI TOWARU LUB ŚWIADCZENIA PEWNEJ ILOŚCI USŁUG. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x