PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSK HELOWY to:

proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.675

DENAT , WIADRO, BANDAŻ, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RAKI, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KURS, CYLINDER, MARSKOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, WROTKARSTWO HOKEJOWE, WIĆ ROŚLINNA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, MOSZAW, KALIKO, STROICZKOWE, PAS, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, STROPNICA, TEST, KLIKER, SZTUBAK, WZÓR PRZEMYSŁOWY, SEPTET, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, NIEWYPARZONA GĘBA, APOSTOŁ, PAS, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PRZEKUPSTWO, ŻAKARD, DYSONANS, SUMINIA, SIODŁO WESTERN, KET, MUZYKA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, JAZGOT, GRZEBACZ, KOBIETON, SZKLISTKA, POKAL, RESPONDENT, POCISK BALISTYCZNY, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, STOPOFUNT, AGREGAT, SIEROTA SPOŁECZNA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, SZYB, RENÓWKA, GALARETA, KWIATUSZEK, LAKKOLIT, GĘBA, METALIK, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PASZTETÓWKA, PRĄD ZMIENNY, MERZYK OBRZEŻONY, MUSZTARDA SAREPSKA, KORMA, NOTKA, CYCEK, KLUCZ GŁÓWNY, SILOS ZBOŻOWY, PORCELANA STOŁOWA, HUMMUS, JEDNOSTKA ALOKACJI, ROZŁÓG, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ŁAPACZ, WYKŁAD, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, KOMPLEKS, SZAMBELAN PAPIESKI, INHALACJA, FILM NOIR, TAKSON, ALBARELLO, OBYWATELKA, PRONACJA, OBRÓT SPECJALNY, KONFIGUROWANIE, OLEJEK ETERYCZNY, MONGOŁ, ZRANIENIE, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, DOBRA, KOSARZ, BIOTA, ODMA OPŁUCNOWA, KARTKA, IRYS, METAL CIĘŻKI, BIAŁE MIĘSO, CHWAST, NUR PACYFICZNY, APOPTOZA, RONDO, STAROWINA, AKT OSKARŻENIA, PAMIĘĆ GÓRNA, FARBA OLEJNA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, SPÓD, BUFFETING, TARLAK, OGRZEWANIE KAFLOWE, JEZIORO ZASTOISKOWE, PRZEPRÓCHA, PROWINCJA, JOAN, WIERCIPIĘTKA, JĘZYK, ŻABA ZWINKA, MROZEK, PRZECZYSTOŚĆ, RABACIK, ZAPRAWA, COŚ, PŁOW, MODUŁ SERWISOWY, PRZĘSŁO, ADIANTUM WŁAŚCIWE, TEORIA EWOLUCJI, PERLATOR, SZKOŁA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, HIPOTEZA ZEROWA, UBOGI KREWNY, JOGURT, KASZUBSKOŚĆ, JANKA, UKŁAD KIEROWNICZY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FLAMBIROWANIE, GAZOLINA, BACKGROUND, DZIEŁO OTWARTE, ORSZADA, KONOTACJA, BIURO TECHNICZNE, GŁOWICA BOJOWA, RAKARNIA, MALIMO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MENZURKA, OKOLE, ZNAK, KORYTKO, AHISTORYCYZM, OKULARY SŁONECZNE, SŁUPISKO, PERSONA, KALKA JĘZYKOWA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TAKSIARA, DZWONY, BIEG PRZEŁAJOWY, ANORAK, PRECYPITACJA, BIOREMEDIACJA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PIERÓG, TANCERKA BRZUCHA, TYMPANON, GRAAL, PRZYRZĄD, KORYTO, HETEROMORFIZM, ABFARAD, ŁUPACZKA, NASIENIE, CZERNIAWKA SPADZIOWA, PORÓD LOTOSOWY, STROIK, PĄCZEK, FILM SZPIEGOWSKI, CZERPAK, WŁÓKNO, HIPOTERAPEUTA, GRAAL, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, AOJDA, FOSA, PULPA, CUDOTWÓRCZYNI, CANCA, NACZYNIAK, NIEREZYDENT, BŁĘKITNY OLBRZYM, PRZEJAW, LEJ, PUNKT ZLEWNY, NOŻYK, DŹWIGNIA FINANSOWA, NASTAWA, DRĘTWA, DANA, KLER, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, RYNNA, KRĄG KAMIENNY, PADDLE, RAMA, NIEDOBÓR, NAWALANKA, DZIESIĄTY, TERCJA, PACJENT URAZOWY, SYLWETA, BAŁYK, ZBRODNIA STALINOWSKA, SZAL, CHMURSKO, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, HIPERWENTYLACJA, STATUS SPOŁECZNY, BUŁAT, GABINET, LUNETA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, OPONA, MORDOKLEJKA, PLANETA SKALISTA, SZKLARKA, WIBRACJA, KLASA, CAPRICCIO, SIECIOWANIE, OBAWA, CYFRA, DROBNICA, KSIĘSTWO, WŚCIBSKOŚĆ, TRAF, TUNBERGIA, GAZ WIELKOPIECOWY, HACKAMORE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ROZDŹWIĘK, MERCURY, ARABICA, TEST ATOMOWY, WŁOSY WENUS, DODATEK STOPOWY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, STOS, KREDENS, GNIAZDOWNIK, WIESZAK, POGODNOŚĆ, SŁUŻBA DYŻURNA, MALARSTWO IKONOWE, ALLEGRO, ARMARIA, GACEK BRUNATNY, SPRAWNOŚĆ, WYBUCH, BOK, ANTYRAKIETA, OWAD, MASZKARA, PLEWA, JAMA, FLANELA, MIMOZA, KONFIGURACJA, ISTOTA, MAKROKIERUNEK, JAGODÓWKA, SEKCJA RYTMICZNA, PROSTACZEK, REGLAN, TWORZYWO, SIŁA NOŚNA, TOREBKA, PANOCZEK, ZARZĄD, EWOLUCJONIZM, PIWONIA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BRZYDULA, WERYFIKACJA, ŚCIEKI KOMUNALNE, PAPRYKARZ, TURZYCA, CZAS GRAMATYCZNY, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, MAFIJNOŚĆ, DYSPEPSJA, RANWERSY, STEK, FURGONETKA PANCERNA, ERUPCJA, LODOWIEC SZELFOWY, ?PÓŁKREW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁYSK HELOWY proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSK HELOWY
proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.).

Oprócz PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x