Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSK HELOWY to:

proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.012

PORWAK LODOWCOWY, EPISKOPAT, PREPAID, NAZWA HANDLOWA, TOFFI, NIERUCHAWOŚĆ, SZEŚCIORACZKI, ARSENAŁ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ŻÓŁW SĘPI, CZWOROŚCIAN FOREMNY, WERSJA LEKTORSKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ANODA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PRACA, RDZEŃ, INOSTRANCEWIA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MIERZENIE, CUMULONIMBUS, GAŚNIK, DESKA KLOZETOWA, MERCER, WICEKAPELMISTRZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DEKONTAMINACJA, MOST ŁUKOWY, KRYPTOREKLAMA, ZAĆMIENIE, KOPIAŁ, KĄT ŚRODKOWY, BŁĄD, LARGHETTO, ŻEBRO, NIEDOROZWÓJ, CZAS PÓŁTRWANIA, GLORIETA, DEKONCENTRACJA, PIENIĄDZ LOKALNY, KOSZ, DRAM, KRUPNIK, KOŁNIERZYK, PRZEJEMCA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KRYZYS GOSPODARCZY, PATYCZAK, BAGNIAK ZDROJOWY, LUNETA, CZUBEK, ZAKON ŻEBRZĄCY, NIEMOŻNOŚĆ, ENTRECHAT, ANTYBIOZA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KAMIENNIK, FALA MORSKA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, TOPENANTA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, APSYDA, FLOREN, BEZGŁOWOŚĆ, ANONEK, ESTETYKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, NIEPOROZUMIENIE, KOPROWINA, GRÓD, PORCELANA STOŁOWA, WCIOS, ROSOŁEK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, WZNIOS KAPILARNY, WARSTWA, CÓRKA ŚMIECIARZA, BALSAMOWANIE, KRYNOLINA, SAMOGONKA, GARKUCHNIA, NAKŁADKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, MOZAIKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, MINA, BALAST, LERNA, HAMBURGER, PASKUDA, ANATOMIA, EUROWALUTA, TYTUŁ PRASOWY, WYBREDNIŚ, WIDEOMANIAK, KUDŁACZ, MONITOR SCENICZNY, MADONNA, LONGISKWAMA, DEKARBONIZACJA WODY, ŁYSAK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, BULION, GRAFIK, PIASEK KWARCOWY, PACHÓWKA, WYPRAWKA, TINGEL-TANGEL, CEREMONIAŁ, IZOLATORIUM, PLEWKA, WIECHA, PANORAMA, MIKROFON NERKOWY, TAUTOCHRONA, FONDUE CZEKOLADOWE, INTEGRACJA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, BOZIA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, SEN, OKALECZENIE, PŁATECZEK, HAUST, PUSZCZA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WOTUM, KLASTER PRZEMYSŁOWY, GÓWIENKO, PRZYŚPIEW, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BACIK, PAS, STARY BYK, CZERPAK, BEAN, GAZ OBOJĘTNY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, AKALKULIA, NAGRANIE WIDEO, ANTROPOZOONOZA, CENOTWÓRCA, OCHRONA INDYWIDUALNA, KSIĘGA, ZNAK NAWIGACYJNY, REMITENT, PLAFON, TROSKA, GŁUPEK, WYSEPKA, MIESZANINA, IMPOTENCJA, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, MORWA, MICZURINIZM, POLA ELIZEJSKIE, ZAPLECZE SANITARNE, AKOMPANIAMENT, LATRY, DYWIZJA, WIEŻA ZEGAROWA, KONIOWÓD, WATA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, AMORFIK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, STAROINDYJSKI, KASETKA, NATURALNY SATELITA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KREDENS, PURUSZA, OKRES ZALICZALNY, PROPORZEC, MIRAŻ, CHEKKER, KRAWĘDŹ, KRUCHTA, SYGNAŁ CYFROWY, MALARSTWO ŚCIENNE, RÓŻNICA, REOFIL, PLASTYKA, PANOWANIE, PRECYPITACJA, FILM ANTYWOJENNY, INFUZJA, FRAZA, CURRY, BASILEUS, JAZ, EKSPOZYCJA, CHINOWIEC, UPOLITYCZNIENIE, PROGRAMOTWÓRCA, ODDYCHANIE TLENOWE, KOLEC, NUŻENIEC LUDZKI, MERZYK OBRZEŻONY, WADA, WELIN, NASYCANIE, ODDZIAŁYWANIE, FRAZEOLOGIZM, OSTROGI, MINIATURKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, BIELIZNA, RELISZ, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, REAKCJA PODSTAWIANIA, BERLACZ, KREACJONIZM, KANAŁ BURZOWY, MYSZ WERTYKALNA, BŁAHOSTKA, ROŻEN, RAKIETKA, EGZEKUTYWA, JEZIORO LODOWCOWE, FALKA, GDERACTWO, CIUPAGA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, ZEKS, BLOCZEK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WYLEW, NAŁÓG, ROZPRUWACZ, OSET SIWY, KONWERTER, KILOBAJT, KOROZJA BIOLOGICZNA, PROCES FIZJOLOGICZNY, PODPIS CYFROWY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, MECENASKA, WARKOCZ, ROKOKO, KIEŁŻ, ASCEZA, PARMEZAN, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KONEW, PŁACA ZASADNICZA, GRODZISZCZANKA, PSALM RESPONSORYJNY, RADAR GEOLOGICZNY, ROZWÓJ PSYCHICZNY, AMFOLIT, ADBLOCK, KONWENANSE, PEONIA, WAHNIK, DROŻDŻE, KAMIENICA, GRAFIKA, WRZĘCHY, ABLUCJA, WIELKI WYBUCH, LOBELIA, SKUPISKO, NAPĘD HYDRAULICZNY, KIEROWNIK BUDOWY, KOTERYJNOŚĆ, GOŁYSZEK CHIŃSKI, UTAGAWA, ATONIA, PEGAZ, CZĄBER, OSPAŁOŚĆ, BAJKA, MANIFESTACJA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, BENCHMARK, GWIAZDA DZIWNA, KOLONISTA, ATŁAS, LAMA, BIOMARKER, HETEROATOM, SKLEROMOCHL, REWERENCJA, PODJAZD, FILM DROGI, PIROGRAFIA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NIEPRZYJACIEL, ZWIĄZEK CYKLICZNY, AMEBA, PRZYSTAŃ, STRÓJ, ASYSTA GRAWITACYJNA, MOL, PEŁZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL to:
Hasło Opis krzyżówkowy
błysk helowy, proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSK HELOWY
proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x