PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSK HELOWY to:

proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.675

PROCH DYMNY, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, IZOMER, HORROR, ULTRAMARYNA, ATRAKTANT, ZASADZKA, WIECHA, KMIOT, HIPERDŹWIĘK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ZWYROL, TREN, TWARZYCZKA, WATRUSZKA, SASZETKA, KAWA MIELONA, METAL KOLOROWY, JAZGOT, HEL, FONDUE CZEKOLADOWE, KALKA, GRZEBACZ, SIŁA NOŚNA, BAMBO, OGNIWO SREBROWE, OPASKA, BUDLEJA, OLEJEK ABSOLUTNY, WYWROTKA, BLACK METAL, PRAWO JOULE'A, AGREGAT, CHALKOLIT, HETEROATOM, PRZEWRÓT, KATAFALK, KOLONIA, POCHODNIK, SŁONECZNIK, RESTYTUCJA GATUNKU, MATECZNIK, KAPSYD, LISTA TRANSFEROWA, PULSACJA, WĘGLÓWKA, RUSEK, SPREJ, PADAŁKA, IDIOSYNKRAZJA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PRZYPOŁUDNIK, FALA WZROSTOWA, TREŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, REZERWA, CZECZOTA, DESZCZ, AEROCASCO, ZIELE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KRÓLEWICZ, KOMENDA, KIJEK, ALLEGRO, PÓŁNOC, WSPÓŁUCZENNICA, PION, TYP, BUDOWA, PANICZ, ZNAK, WZGLĄD, CIOTCZYSKO, BRAZYLIJSKOŚĆ, GIMNASTYKA MÓZGU, MIANOWNIK, NADSCENIE, SIODZI, ZBIÓR DYSKRETNY, POPIELNICA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, GOŁĄBEK, GIERKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, BEZAN, SOPLENIEC, OBLICZE, BURGRAF, MIKROSTRUKTURA, ŁUG, MAHDI, WARUNEK LOKALOWY, PIERDU-PIERDU, DEFILADA, SZAJN, BADYL, BOSS, KRATOWNICA, GUARANA, ZJAWISKO KERRA, SŁODYCZ, KONIEC, BANIECZKA, SZALONA GŁOWA, TĘSKLIWOŚĆ, MASŁO, FAZA, AMFITEATR, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FURUNKULOZA, KINKAN, GRABINA, RZECZNIK PATENTOWY, TRANSFER BUDŻETOWY, MARSREJA, KOŃ, ZRZĄDZENIE LOSU, KRZYŻYK, WARZYWO, SZLAMIEC, NIERÓWNOŚĆ, CZASZA, ANALIZA, FANPAGE, NEURON CZUCIOWY, CHEMOATRAKTANT, ZAMIANA, CHŁOPOWINA, PROGRAM, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, APLIKACJA, ANOMALIA UHLA, SZPEKUCHA, KALANDER, MEDIUM, PERCEPAN, OKIENKO TRANSFEROWE, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, ZAPOJKA, POIMEK, WROŚNIAK, NIEPOKALANEK, NIEGOSPODARNOŚĆ, ANTOLOGIA, WYBLINKA, KASETOWIEC, MIĘTÓWKA, PARKIET, ZASUWNICA, SKRA, TĘPAK, ODTWÓRCA, STRZELNICA SPORTOWA, SYTA, MOŁOTOW, SĄCZEK, TEATR, INŻYNIERIA CHEMICZNA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SILNIK KOREKCYJNY, FLANSZA, HEJT, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZAJĄKNIĘCIE, SUPERKUTER, STANDARD EMISYJNY, CENZURA, WARIACJE, CARAT, OPASANIE, PŁOMYCZEK, NACIEK, KLAWISZ, KISZKA WĄTROBIANA, WEDETA, KOŁO PODBIEGUNOWE, GAD, ANONIMIZACJA, GNÓJ, USŁUGI SPOŁECZNE, SYSTEMIK, TUBING, SZKŁO ORGANICZNE, PRACOWNIK NAUKOWY, DEKALKOMANIA, METYLACJA DNA, KOŃ, EKSTRADYCJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, FAZA, PRZYCHYLNOŚĆ, KARP PO POLSKU, SONAR, AZOLLA KAROLIŃSKA, MUR, GOŁĄBKI, SZPRING, PRODUKT, FRAKCJONISTA, KADŹ, LAMA, PIĘCIORNIK GĘSI, DŻIHAD, POJAZD SZYNOWY, MAKROELEMENT, DANE SENSYTYWNE, ŻYŁKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, BLOK ENERGETYCZNY, KLON, OCZEPINY, HIPOTEZA ZEROWA, SALA, PANTOGRAF, KOTONIZACJA, ALKILACJA, SAMOZAGŁADA, POWÓZ, PODRODZAJ, ATLAS, INTUICYJNOŚĆ, MIKROFILAMENT, WIDMO RENTGENOWSKIE, INTERPRETATOR, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, PRZYPADEK, FRASZKA, SERWETKA, MOST POWIETRZNY, TEREN ZIELONY, KURHAN, KOKTAJL MOŁOTOWA, OKOP, PRZEZIERNOŚĆ, DRYBLING, OBÓZ, UNIA, TINGEL-TANGEL, SEKULARYZACJA, WYCISK, ŚWIATŁOCIEŃ, SZABAŚNIK, PARTIA, GÓRNICTWO, BEZECEŃSTWO, TOFFI, KICZ, RAWKA BŁAZEN, SAFARI, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, KAPITALNY REMONT, PHISHING, KULTURA STARTEROWA, CZERWONY NADOLBRZYM, FIRMÓWKA, BLISKOZNACZNIK, WINIETA, MINIATURA FORTEPIANOWA, ŁYKACZ, FITOCYD, ACHROMATYNA, ÓSEMKA, CYKL ŻYCIOWY, OPCJA BARIEROWA, EMBLEMAT, PŁYN INFUZYJNY, GRZYBICA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, STRASZAKOWATE, KAWAŁEK, CALYPSO, SZLACHAR, POJAZD SPECJALNY, ŁOŻYSKO SZTYWNE, WISKOZA, ZABUDOWANIE, PROPAROKSYTON, FOTOGRAM, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, DZIELNICA HISTORYCZNA, DZIESIĄTKA, KRWAWNIK, SULFON, AUTOMOBIL, SMUŻKA, RACA, FAZA, SOKOLE OKO, HARACZ, PÓŁCIEŃ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CZERPACZ PATALASA, MIASTO, NOWA KLASYCZNA, DEMARKACJA, BIEŻNIA, ŁUPACZKA, ?MOŁDAWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁYSK HELOWY proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSK HELOWY
proces zachodzący w jądrze gwiazdy mało- lub średnio masywnej na późnym etapie jej ewolucji, podczas którego zachodzą reakcje termojądrowe przekształcające hel w węgiel (na 11 lit.).

Oprócz PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - PROCES ZACHODZĄCY W JĄDRZE GWIAZDY MAŁO- LUB ŚREDNIO MASYWNEJ NA PÓŹNYM ETAPIE JEJ EWOLUCJI, PODCZAS KTÓREGO ZACHODZĄ REAKCJE TERMOJĄDROWE PRZEKSZTAŁCAJĄCE HEL W WĘGIEL. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast